Češi nejsou „Simulantenbande“. Kontroly neschopenek prokázaly jen zlomek prohřešků

Kontroly neschopenek dopadly poměrně příznivě
Kontroly neschopenek dopadly poměrně příznivě
FTV Prima

reklama

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) za prvních šest měsíců tohoto roku provedly bezmála 79 tisíc kontrol toho, jak dodržují režim dočasně práceneschopní pojištěnci.  Inspektoři zazvonili u bezmála každého 12. pacienta „na neschopence“ a udělili zhruba 1800 postihů.

Postihem se myslí zkrácení nebo odejmutí nemocenského. To čeká každého pacienta „na neschopence“, který nedodržuje pravidla.

Hlavním smyslem kontrol podle OSSZ není někoho trestat, ale zajistit, aby čerpání nemocenského nebylo zneužíváno. Nemocenské se vyplácí od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Mají finančně podpořit občany v období, ve kterém kvůli nemoci nemohou vykonávat práci a ztratí dočasně finanční příjem.

Pravidla: jen šest hodin vycházek i jmenovka na zvonku

Komu lékař vystaví neschopenku, ten má povinnost dodržovat tzv. léčebný režim. Měl by také umožnit kontrolu jeho dodržování. Pacienti jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu, označit byt a zvonek jmenovkou a při kontrole se prokázat průkazem totožnosti. Dodržovat musí také vycházky, které jim určí ošetřující lékař. Ty mohou být povoleny zpravidla nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin.

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí zaměstnanci OSSZ na základě několika parametrů. Jedním z nich je podnět ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. Kontroly mohou být prováděny opakovaně, v pozdních hodinách i o víkendu či svátku.

Povinností kontrolorů OSSZ je prokázání se průkazem „kontrola“ a do neschopenky uvést údaje o kontrole. V případě, že nemocného nezastihnou na uvedené adrese, vyzvou ho písemným oznámením, aby kontaktoval OSSZ. A pokud se prokáže porušení režimu, je zahájeno správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o postihu.

Kontrolu může provést i zaměstnavatel

Během prvních 14 dnů má také zaměstnavatel právo kontrolovat své zaměstnance na neschopence. V případě, kdy zjistí nedodržování léčebného režimu, řeší se postih podle zákoníku práce. Od  1. do 14. dne pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy.

Ze statistik o kontrolách OSSZ za první polovinu roku 2017 vyplývá, že nejvíce postihů bylo rozdáno v Plzeňském kraji. Naopak  Jihočeský kraj s počtem 46 postihů patří na opačný pól pomyslné tabulky. 

 

Autor: Markéta Škroňová

reklama

reklama