Česká firma vyvinula speciální aplikaci pro lékaře. Může pomoci v boji s koronavirem, upozornil její ředitel

Česká společnost vytvořila platformu, která dokáže komunikovat s pacientem online. Již funguje v USA, nyní se postupně zavádí i v České republice. Podle ředitele Vladimíra Maříka by systém mohl pomoci s bojem proti koronaviru a jeho následnému šíření.
Vladimír Mařík, ředitel společnosti CertiCon
Vladimír Mařík, ředitel společnosti CertiCon
CertiCon

reklama

Česká společnost CertiCon, známá například svým zaměřením na umělou inteligenci, modifikuje svou apliakci tak, aby pomohla v boji proti COVIDU-19. Její zavedení do nemocnic by značně pomohlo s bojem proti šíření nákazy.

„Řešení nabízí možnost sdílet důležitá data, plánovat kontroly, online komunikaci mezi lékařem a pacientem. Nedílnou součástí je získání strukturované informace od pacienta prostřednictvím elektronických dotazníků,“ uvel pro zpravodajství TV Prima obchodní ředitel společnosti Vladimír Mařík.

Pomocník pro lékaře

Aplikaci je koncipována tak, aby usnadnila práci hlavně lékařům, kteří jsou v současné době velice vytížení. „Lékař by využíval webovou aplikaci, která běží na serveru, což nevyžaduje žádné instalace na PC lékaře. O splnění či ignorování každé naplánované aktivity pacienta je pak lékař informován. Například dostane upozornění, jakmile pacient potvrdí splnění úkolu nebo odešle vyplněný dotazník,“ vysvětlil Vladimíř Mařík. 

Dotazníky si může lékař sám definovat a sledovat pak odpovědi pacientů. Díky této funkci dokáže snadno sesbírat informace a vytřídit je podle závažnosti příznaků. Systém dokáže upozornit na pacianta, který má závažnější průběh nemoci a měl by se mu proto přednostně věnovat. 

Pomoc v boji proti koronaviru

V současné době se nabízí využít systém pro prvotní vzdálenou diagnózu pacientů, kteří vykazují příznaky COVID-19. „Vzhledem k přetíženosti hygienických stanic a odběrných míst se jedná v podstatě o další, velmi efektivní nástroj, jak odbavit větší množství pacientů a primárně tím nezatížit zdravotnická zařízení nebo krizové linky. Pacientovi budou poskytnuty informace, následně uvede svůj stav, lokaci (pro přiřazení pod příslušnou hygienickou stanici) a případně další potřebné informace,“ upřesnil s tím, že by pak pracovník hygienické stanice získal základní údaje pro svou následující práci, a to bez nutnosti osobního kontaktu. 

Systém nepomůže pouze v prvotních příznacích, ale i v následné péči o pacienty, kterým byla nákaza potvrzena. „Data by se k lékařům dostávala prakticky okamžitě, což může vést k výraznému zpomalení šíření nákazy. Díky tomu pacientům potřebujícím hospitalizaci bude poskytnuta nemocniční péče včas,“ doplnil.

V USA MedCare již funguje

V České republice se aplikace vzhledem k odlišnému legislativnímu systému, než je v USA, zatím zavádí postupně. „Aktuálně probíhá příprava pilotního provozu na prestižním klinickém oddělení ORL v jedné z pražských nemocnic. Vzhledem k faktu, že aplikaci vyvíjí přímo společnost CertiCon a.s., její úpravu, nebo chcete-li vylepšení, je možno provést ve velmi krátkém časové horizontu. Řešení se dá přizpůsobit libovolným potřebám a specifikám prakticky okamžitě. Jsme připraveni systém spustit a pomoci snížit riziko další nákazy občanů,“ uzavřel.  

reklama

reklama