Česko je nadprůměrně robotizovanou zemí, Slováci jsou ale před ním. Roboti v ČR budou lidem brát práci postupně, nikoli nárazovitě

Česko má ve světovém měřítku nadprůměrně robotizovaný zpracovatelský průmysl. Podle nejnovějších mezinárodně srovnatelných čísel disponuje celkem 119 průmyslovými roboty v přepočtu na každých deset tisíc zaměstnanců zpracovatelského průmyslu. Světový průměr činí 85 robotů na každých deset tisíc pracovníků v průmyslu a evropský pak 106. 
Doručovací robot Digit
Doručovací robot Digit
@Reuters / Twitter
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Klíčovým důvodem je v ČR poměrně vysoký podíl automobilové výroby na celkové průmyslové produkci. Právě automobilový segment je pro průmyslovou robotizaci poměrně příhodný. V Evropě vykazuje český průmysl čtrnáctou nejvyšší hustotu robotů v průmyslu. Lépe jsou na tom ovšem i země jako Slovinsko či Slovensko. Česko má tedy zjevně další prostor k robotizaci. Rychlost procesu robotizace se ovšem bude lišit v jednotlivých odvětvích průmyslu, docela jiná pak bude třeba v oblasti robotizace služeb. Profesí, jež lze zcela robotizovat, je poměrně málo. Řadu z nich lze ovšem robotizovat z větší či menší části. Můžeme proto očekávat evoluční vývoj. Ostatně, takový už probíhá řadu desetiletí, vždyť první průmysloví roboti byli ve světě instalováni počátkem 60. let. 

Lidem tedy bude robot brát práci jen postupně, pozvolna a evolučně. Roboti ale současně člověka nahradí, jen pokud to bude pro firmu levnější řešení. Levnější výroba pak umožní, že spotřebitel zakoupením levnějšího produktu ušetří a bude si moci pořídit díky úspoře ještě něco dalšího, co by si nebýt robotizace již nekoupil. Takže vzroste spotřebitelova poptávka po zboží či službách, třeba i těch, které produkují lidé z masa a kostí. Robot tedy některým lidem práci vezme, ale levnější výrobou ji zase lidem dá, byť v jiném segmentu. Děj, který se odehraje mezitím, pochopitelně bude pro dotčené sociálně náročný, neměl by je však v naprosté většině případů nijak fatálně ohrožovat ve smyslu dlouhodobého vážného snížení životní úrovně.  

V ČR je momentálně robotizací či automatizací poměrně vysoce ohroženo 51 procent pracovních míst. Lidé na těchto pozicích ale o práci budou přicházet postupně, během příštích deseti až dvaceti let. Mnozí z nich si práci zase docela rychle najdou, i z důvodu stárnutí populace, které bude omezovat nabídku volné pracovní síly na trhu. Ostatně nejvíce robotizované ekonomiky světa, Japonsko, Jižní Korea, Německo či Singapur vykazují v celosvětovém měřítku jedny z nejnižších měr nezaměstnanosti. 

Takže lze očekávat, že kolem roku 2035 bude opravdu podstatná část českého průmyslu, ale třeba i zemědělství, robotizována - ovšem nebude kvůli tomu nijak dramaticky vysoká míra nezaměstnanosti. 

 

Lukáš Kovanda

Reklama
Reklama