Chceme zrušit novelu směrnice o zbraních! Česko podalo žalobu k Soudnímu dvoru EU

Eu nařízení
Eu nařízení

Směrnice má diskriminační povahu a je v rozporu i z hlediska právní jistoty! I proto Česká republika ve středu 9. Srpna 2017 podala oficiálně žalobu k Soudnímu dvoru EU skrze zrušení novely směrnice o zbraních. Současně se žádostí o zrušení směrnice je podán Českou republikou také návrh na odklad její účinnosti, o které by mělo být rozhodnuto v příštích několika měsících. „Je to jediná možnost, jak ochránit stovky tisíc legálních držitelů zbraní v ČR,“ tvrdí ministerstvo vnitra.

Jak už jsme vás dříve informovali, ministerstvo vnitra zásadně nesouhlasí se směrnicí týkající se kontroly zbraní. „Takto masivní trestání slušných držitelů zbraní je po nás nepřijatelné, protože zakazování legálně držených zbraní nemá žádnou souvislost s bojem proti terorismu. Nejde jen o nesmyslné rozhodnutí, které opět naruší důvěru lidí v EU, ale implementace směrnice navíc může negativně ohrozit vnitřní bezpečnost ČR, protože velké množství zbraní by mohlo přejít na černý trh. V takovémto případě je žaloba a požadavek na zrušení směrnice naší jedinou možností, jak můžeme své občany před odzbrojovací směrnice ochránit,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že Evropský parlament a Rada nemůže takto nepřiměřeně zasahovat do postavení členských státu a jejich občanů.

Novou právní úpravu ohledně držení zbraní už ministerstvo vnitra připravuje. Má zajistit vysoký standart ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Důvody, které Česká republika uvádí pro zrušení směrnice, jsou celkem čtyři:

  1. Překročení pravomocí z pozice Unijního zákonodárce. Účelem bylo odstranění překážek vnitřního trhu, ale skutečným cílem je výhradně boj proti terorismu a jiné trestné činnosti.
  2. Porušení zásady proporcionality. Unijní zákonodárce se nezabýval otázkou přiměřenosti zaváděných opatření a neprovedl posouzení dopadů. Směrnice například plošně zakazuje druhy zbraní, které se k páchání terorismu či jiné trestné činnosti v Evropě vůbec nepoužívají.
  3. V rozporu je směrnice i z hlediska právní jistoty. Řada ustanovení nejsou dostatečně jasná a přesná tak, aby osobám jednoznačně umožnila rozpoznat jejich práva a povinnosti.
  4. Směrnice umožňuje výjimku ze zákazu držení zbraní, která se však týká pouze švýcarského systému skrze vojenské zbraně při ukončení vojenské služby. Tuto výjimku však nemohou využít ostatní státy a tím pádem dostává směrnice diskriminační povahu.

Mezi zákazy, kterými směrnice disponuje, patří například užívání poloautomatických zbraní upravených z automatických zbraní, dále poloautomatické zbraně na základě kapacity zásobníku, který je do nich zrovna vložen, poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou a několik dalších.

Změny dle směrnice se mimo jiné mají dotknout prakticky všech držitelů zbrojních průkazů. Takových je jen v České republice cca 300 tisíc. Na rozhodnutí, jak se celá situace bude řešit, se teď může čekat i několik měsíců.

reklama