Chcete stavět dům, bazén nebo plot? Proces, který vás čeká poté, co začal platit nový zákon

A kolik to bude u úřadu stát...
Stavba domu
Stavba domu
pixabay.com

reklama

Od začátku ledna platí nový stavební zákon, který by měl lidem v oblasti zařizování budoucího bydlení nebo jeho zvelebování zjednodušit život. V některých ohledech se to podařilo, přesto se stavebníci stále nevyhnou obíhání a obvolávání nejrůznějších institucí kvůli získání povolení nebo potvrzení. V zásadě je třeba všechny stavby (až na drobné výjimky) umístit a řada z nich musí projít ještě schvalovacím procesem, který stavbu povolí (ohlášení nebo stavební povolení). V některých případech je ale možné proces zjednodušit a sloučit do jednoho řízení. Připravili jsme návody pro vybrané životní situace v souvislosti s výstavbou, ve kterých zjistíte, co vás na úřadu s největší pravděpodobností čeká, co všechno kvůli povolení musíte vyřídit a kdy a jestli vůbec žádost musíte podat a celý proces podstupovat.

Ačkoliv platí určitá legislativa, konkrétní podmínky se můžou stavebník od stavebníka lišit, a to nejen kvůli lokalitě (památková oblast, chráněná krajinná oblast,..), možnostech napojení na inženýrské sítě, místních vyhláškách a územních rozhodnutích či typu pozemku. Je proto nutné vše dopředu konzultovat na úřadu, pod který vaše stavba spadá. Také procesy se podle zkušeností stavebníků liší i na jednotlivých úřadech. Zásadní kroky by nicméně měly být stejné.

Když chcete stavět rodinný dům či chatu

Máte pozemek, víte, že na něm můžete stavět a za jakých podmínek (k tomu slouží Žádost o územně plánovací informaci, kterou je vhodné podat na úplném začátku, ještě třeba před koupí pozemku, a na jejímž základě vám stavební úřad bez jakéhokoliv poplatku vydá informace k plánované stavbě a vy budete vědět, na čem jste a co si můžete dovolit postavit).

99 procent rodinných domů či rekreačních objektů je možné postavit nově i svépomocí, a na pouhé ohlášení stavby, které trvá kratší dobu, než stavební povolení. Stavby, které podléhají jen ohlášení, musí mít maximálně 2 nadzemní podlaží, podkroví a sklep v hloubce, která není větší než 3 metry. Pokud jde o půdorys domu, limity už nejsou. Ohláška sice vyžaduje téměř stejné množství dokumentů, jako v případě stavebního povolení, úřad ale musí rozhodnout rychleji. Ohlášení musí být hotové do 30 dnů. Navíc se za něj platí nižší správní poplatky. Stavební povolení stojí 5 000 korun, ohlášení 1 000 korun.

Nicméně, samotná žádost o ohlášení stavby spolu s požadovanými dokumenty je v podstatě až poslední krok více či méně náročné cesty, po kterém už jen čekáte na vydání povolení začít stavět. V současné době přitom existuje několik možností, jak při plánované stavbě domu či chaty postupovat:

  1. Můžete buď zažádat nejprve o umístění stavby, které vám úřad vydá v rámci územního rozhodnutí. Za to se platí 1 000 korun. A až poté podat žádost o ohlášku za 1 000 korun.
  2. Nebo lze případně vést společné územní a stavební řízení (tzv. koordinované povolovací řízení), při kterém dostanete jedno společné povolení ke stavbě – stavba bude jedním rozhodnutím umístěna a současně vydán souhlas s ohlášenou stavbou. Správní poplatek vyjde na 1 000 korun.

Ještě předtím budete na úřadu pravděpodobně podávat Žádost o koordinované závazné stanovisko, na jehož základě získáte do měsíce stanoviska k vaší stavbě od všech dotčených odborů, včetně životního prostředí. Získáte informace, za jakých podmínek vám stavbu povolí, jaké doklady budou potřeba, zda například budete muset žádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a podobně. Nemusíte tak obíhat všechny odbory po jednom, ale získáte souhrnné a závazné informace v jednom dokumentu. Za vydání koordinovaného závazného stanoviska se nic neplatí.

Jak zkrotit blesky: Hromosvod jako zabezpečovací zařízení  1

Jak zkrotit blesky: Hromosvod jako zabezpečovací zařízení

Ať už budete žádat v jedné či druhé variantě, je třeba dodat v obou případech velké množství dokumentů, plánů a potvrzení. Podle možnosti, na které se domluvíte se stavebním úřadem, pak bude rozhodující termín pro jejich dodání. Některé jsou třeba dodat už při žádosti o umístění stavby, resp. při žádosti o koordinované stanovisko, jiné až k ohlášce. Při společném řízení budete muset dodat všechny dokumenty najednou.

Vždy se na začátku informujte na místním stavebním úřadu, jaké podklady budete ve vašem konkrétním případě potřebovat a kdy.

Tak jako tak vás ale čeká vyřízení stanovisek různých orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Jedná se o kladná vyjádření, že například stavbu bude možné napojit na elektřinu (k tomu může sloužit i smlouva o budoucím napojení na elektřinu), plyn, vodu, kanalizaci, dopravní infrastrukturu (kvůli těmto vyjádřením musíte oslovit distributora energií, telekomunikace, místní vodárny a podobně). Dále to může být prohlášení osoby vykonávající stavební dozor nebo potvrzení o povolení vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Budete-li mít kamna či krb napojený na komín, úřad si vyžádá přesnou specifikaci. Při stavbě do 200 m2 není nově potřeba povolení hasičů.

Nutné jsou vždy také souhlasy sousedů. Od ledna k ohlášení záměru stačí podle nové legislativy souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbách na nich bude umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Nemusí se tedy jednat o všechny sousedy. Souhlasy sousedů přitom musí být na situačních plánech vaší plánované stavby. (Pokud vám někdo ze sousedů odmítne dát souhlas, překlopí se vaše žádost do stavebního povolení.)

Potřebovat budete mimo jiné i měření radonu a hydrogeologický posudek.

A to nejdůležitější - aby vám úřad povolil konkrétní stavbu rodinného domu nebo rekreačního objektu, musíte mu logicky dodat projekt se všemi zákonnými náležitostmi. Projektovou dokumentaci k ohlášce vám v několika originálních vyhotoveních dodá vámi zvolený projektant stavby.

Po vydání souhlasu/povolení se stavbou byste měli začít stavět do dvou let.

Bazén do 40 m2 můžete postavit na zahradě sami
Autor: pixabay.com Bazén do 40 m2 můžete postavit na zahradě sami

Když chcete postavit bazén či skleník

Pokud chcete postavit drobnou zahradní stavbu, jako je skleník či bazén, která má zastavěnou plochu menší než 40 m2 a je nižší než 5 metrů, a zároveň nebude umístěna ve vzdálenosti menší než 2 metry od hranice pozemku se sousedem, nemusíte na úřad vůbec a nepotřebujete ani souhlas sousedů. To platilo už dříve. Nově je ale možné tyto stavby realizovat i svépomocí, a včetně souvisejícího technického zařízení. Nicméně musíte mít i tak řádně provedeny a zdokumentovány všechny zkoušky požadované zákonem pro příslušný druh stavby.

Změna (k lepšímu) také nastala u větších (více než 40 m2) nebo vyšších staveb (přes 5 metrů) v tomto režimu, případě těch, které jsou umístěny třeba těsně u sousedova plotu (blíže než 2 metry). V takovém případě vám bude stačit stavbu umístit v rámci územního řízení, není třeba žádná ohláška ani stavební povolení. Na úřad pak ale musíte tedy dodat doklady, které si úředníci vyžádají. Poplatek za řízení o umístění stavby je 1 000 korun.

Chcete-li si na zahradě u rodinného domu nebo chaty zřídit okrasné jezírko běžné velikosti, nemusíte na úřad také chodit a cokoliv oznamovat.

Plot lze postavit bez jakéhokoliv povolení, když nesousedí s veřejným prostranstvím
Autor: pixabay.com Plot lze postavit bez jakéhokoliv povolení, když nesousedí s veřejným prostranstvím

Když chcete postavit plot

I stavba plotu je nyní jednodušší. Záleží ale na podmínkách. Úřadu nemusíte nic hlásit, pokud chcete postavit plot, který nehraničí s veřejným prostranstvím a nebude vyšší než 2 metry. Není třeba ani povolení od dotčeného souseda. Platí pro ploty, které se nacházejí v zastavěném území či v zastavitelné ploše. Dále to může být oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených za účelem založení územního systému ekologické stability, která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy.

Plot vyšší než 2 metry nebo hraničící s veřejným prostranstvím pak podléhá územnímu souhlasu. Úřadu je tak třeba kromě žádosti dodat jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, souhlasy sousedů a závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Nenechávejte odtékat dešťovou vodu jen tak: Můžete s ní zalévat zahradu, ale i splachovat záchod 1

Nenechávejte odtékat dešťovou vodu jen tak: Můžete s ní zalévat zahradu, ale i splachovat záchod

Když chcete postavit pergolu či altán

Pergola na zahradě nebo altán nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Tedy – nemusíte vůbec na úřad chodit. Musí být ale splněny následující podmínky: Stavba je o rozměru do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do hloubky 3 metry na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci. Dále musí být v souladu s územně plánovací dokumentací a umístěna nejméně 2 metry od hranic sousedních pozemků. Zároveň plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 procent z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!