Další balík změn v úhradách zdravotních pomůcek startuje: Na co vám nově pojišťovny nepřispějí?

Největší změny za posledních dvacet let přicházejí letos postupně v platnost. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne "nabíhat" celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazeny a pacienti tak výrazně ušetří. Zejména dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní. Podívejte se, zda se novinky dotknou i vás - přinášíme podrobný seznam všech změn.
Změny úhrad zdravotních pojišťoven se týkají i diabetiků
Změny úhrad zdravotních pojišťoven se týkají i diabetiků

reklama

S cílem komplexně zefektivnit systém příspěvků na pomůcky a finanční prostředky směřovat v maximální míře ve prospěch pacientů s vážným onemocněním či zdravotním postižením dochází u vybraných pomůcek, které byly maximálně ve výši stovek a měly tak minimální přínos pro pacienta, ke snížení či zrušení úhrady. Tyto peníze se nikam neztrácí, ale jdou na pomůcky pro pacienty, kteří je opravdu potřebují a kteří doposud dopláceli i desítky tisíc měsíčně. Pomůcek, u kterých bude úhrada vyšší, je mnohem více, než těch, kde dochází k jejímu snížení. Dokazují to také výrazně rostoucí výdaje zdravotních pojišťoven. V příštím roce zaplatí pojišťovny za zdravotnické pomůcky pro pacienty o půl miliardy korun navíc.

Přinášíme vám základní přehled pomůcek, u kterých dochází ke změně v úhradě:

Od 1. října 2019 začne nabíhat celá řada nových položek, které nebyly doposud hrazeny a pacienti tak nově ušetří.

1.    Náplasťové inzulínové pumpy – 82 000 Kč/první rok a další tři roky úhrada 75 000 Kč

2.    Glukometr s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízením – nárok 1 000 Kč / 6 let

3.    Opravy prostředků ve vlastnictví pojištěnce (konkrétně vozíky) – dosud nebyly opravy ZP ve vlastnictví pojištěnce hrazeny, vozíky byly zapůjčovány pojišťovnami

4.    Infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčiv (s veškerým příslušenstvím) – nově hrazeno, 2 ks za 2 roky, hrazeno ve výši 100 %

5.    Úhrada binaurální sluchové korekce pro dospělé – sluchadla, 2 ks za 5 let, 6 087 Kč za kus.

6.    Zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiv – 100 %

7.    Infuzní jehly pro subkutánní aplikaci léčiv – 100 %

8.    Infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčiva – 100 %

9.    Jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku – 100 %

10.  Stříkačka injekční dvoudílná 5 ml, 10 ml a 50 ml v indikaci plicní hypertenze – 100 %

11.  Intravaginální tampóny pro inkontinentní pacienty – 100 %

12.  Dilatany anální – 100 %

13.  Krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem pro pacienty se stomií – 100 %

 

Pomůcky, u kterých se navyšuje úhrada nebo se navyšuje počet kusů (nárok pacienta)

U některých dalších pomůcek se od 1. prosince 2019 platby zvýší nebo se zvýší počet kusů, na které má pacient nárok:

1.    Zvyšuje se úhrada mechanického vozíku z 21 tisíc korun na 45 tisíc korun

2.    Nově pak vozíčkáři mají možnost mít hrazen elektrický vozík na ven i mechanický na doma. Druhý vozík nebyl v předchozích letech hrazen vůbec, nově bude hrazen až do výše 20 tisíc korun

3.    Další výhoda bude pro neslyšící pacienty, a to zejména děti. Těm bude úhrada pro sluchadlo na kostní vedení navýšena až na dvojnásobek, tedy na 10 500 korun za jedno sluchadlo

4.    Sluchadla pro děti – navýšení částky za sluchadla – původně byla za sluchadla pro vzdušné vedení u dětí od 0 do 7 let úhrada maximálně 10 600 Kč za 2 ks, nyní by měla být úhrada 8 696 za 1 kus se stejným omezením na 2 ks na 5 let

5.    Sluchadlo pro vzdušné vedení pro dospělé - nyní bylo hrazeno jen maximálně 5 100 Kč, nyní úhrada 7 000 Kč

6.    Inhalátory – dříve hrazen kompresorový a ultrazvukový – 1 ks za 5 let, úhrada 100 % maximální hodnota 4 500 Kč. Nyní inhalátor nízkovýkonný 1 ks za 5 let, úhrada 3 044 Kč za kus, pro pacienty s cystickou fibrózou inhalátory vysocevýkonné v hodnotě 6 000 Kč za kus do 2 let včetně a 21 217,40 Kč za kus od 3 let věku

7.    Přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (přijímač, senzor) – nově zakotvena úhrada v zákoně

8.    Přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy (senzor, vysílač, přijímač) - nově zakotvena úhrada v zákoně

9.    Nově v legislativě zakotvena úhrada řečových procesorů – nyní nárok pacienta na 1 ks / 10 let, nově dle novely zákona 1 ks / 7 let

10.  Pasty, zásypy v kategorii ZP krycí – dosud byla 75% úhrada

11.  Hydrogelová krytí amorfní v kategorii ZP krycí – dosud byla 75% úhrada

12.  Alginátová krytí amorfní v kategorii ZP krycí - dosud byla 75% úhrada

13.  Filmové obvazy – spreje v kategorii ZP krycí - dosud byla 75% úhrada

14.  Čistící roztoky a gely aktivní v kategorii ZP krycí - dosud byla 75% úhrada

15.  Krytí obsahující hyaluronan, med v kategorii ZP krycí - dosud byla 75% úhrada

16.  Nanokrystalické stříbro – sprej v kategorii ZP krycí - dosud byla 75% úhrada

17.  Katétr sterilní potahovaný – v současné době se hradí 150 ks / měsíc a nově se bude hradit 210 ks / měsíc

18.  Systém proplachový – v současné době se hradí 20 ks/3 měsíce, dle novely se bude hradit 15 ks/měsíc

19.  Jehly k inzulínovým perům – nyní se hradí 200 ks/rok, nově dle novely bude hrazeno 500 ks/rok

20.  Infuzní sety s teflonovou jehlou – nyní nárok 120 ks/rok, nyní bude nárok navýšen na 130 ks/rok

21.  Nyní je dle zákona hrazeno 75 % u veškerého příslušenství k přístrojům CPAP a BiPAP, nově 90 % (masky, hadice, zvlhčovače, filtry)

22.  Příslušenství k odsávačce – cévky odsávací – nyní hrazeno 150 ks/1 rok, nově bude hrazeno 400 ks/1 rok

23.  Mechanický insuflátor/exsuflátor (kašlací asistent) – v současné době u VZP ČR hrazen dle zákona ze 75 %, nově zakotvena úhrada formou denního pronájmu 100% úhrada

24.  Elektropohony k mechanickým vozíkům – nyní je hrazeno ze 75 %, nyní úhrada navýšena na 90 %

 

Pomůcky, u kterých se snižuje úhrada ve prospěch důležitějších pomůcek

U některých pomůcek se od 1. prosince 2019 snižuje úhrada: 

1.    Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 15 % u I. stupně

2.    Prostředky pro inkontinentní pacienty – od prvního kusu doplatek 5 % u II. Stupně

3.    Glukometr pro stanovení glukózy – v současné době hradíme 1 000 Kč / 10 let a nově 500 Kč / 6 let

4.    Diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve – nyní 8 Kč / ks, nově dle novely zákona 6 Kč / ks

5.    Odsávačka elektrická, mechanická – nyní hrazeno 4 000 Kč / 1 ks, nově hrazeno 2 500 Kč / 1 ks

 

Pomůcky, u kterých dochází ke zrušení úhrady ve prospěch důležitějších pomůcek

Změna nastává od 1. srpna 2019. Odstraněním některých historických pozůstatků systému dojde k uvolnění prostoru pro vstup celé řady dosud nehrazených moderních inovativních zdravotnických prostředků a především se umožní směrovat finanční prostředky ve prospěch pacientů s nejzávažnějšími onemocněními či zdravotním postižením.

1.    Brýlové obroučky pro pojištěnce nad 15 let věku, čočka brýlová plastová sférická nad 15 let, čočky sférické a tórické pro pojištěnce nad 15 let věku, absorpční vrstvy na brýlové čočky nad 15 let (u vážných očních vad – nad 10 dioptrií - úhrada zůstává v plné výši).

Předsednictvo ČLS JEP zveřejnilo podpůrné stanovisko ke změně v úhradách obrub dioptrických brýlí.

2.    Oprava epitézy

3.    Paruky – původně byla úhrada ve výši 100 % maximálně 1 000 Kč, 1 ks za rok

4.    Vložka ortopedická individuálně zhotovená – 100 Kč / pár / 1 rok – nyní už budou hrazeny pouze speciální vložky

5.    Nebude hrazena úprava sériové obuvi (hradí se individuálně zhotovovaná ortopedická obuv)

6.    Přilba ochranná – 2 500 Kč / 1 ks / 2 roky

7.    Dochází ke zrušení úhrady mechanického polohovacího lůžka – bude hrazeno pouze elektrické polohovací lůžko – je to spíše benefit pro pacienta a jeho obsluhu

8.    Kotníkový díl a kolenní díl II. a III. kompresní třída – nyní úhrada 260 Kč / 2 ks (na doporučení odborné společnosti)

9.    Suspenzor – nyní hrazen 130 Kč za 2 ks / 1 rok

10.  Osobní spirometr – dosud hrazen 300 Kč / 1 ks

11.  Brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu – nyní úhrada 90 Kč / 1 ks / 5 let

12.  Hůl (nejedná se o hole pro nevidomé, ani berle – např. stařecké) – nově nejsou hrazeny vůbec, původně se přispívalo 1 ks za 3 roky, maximálně 130 Kč za kus

13.  Baterie ke sluchadlu – nyní 80 Kč / 4 ks / 5 let

14.  Křeslo klozetové, sedačky na vanu / do sprchy

Změna úhradové regulace zdravotnických prostředků vznikla na široké platformě všech zainteresovaných stran a za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti. Její přípravy se účastnili zástupci zdravotních pojišťoven, České lékařské společnosti JEP, Národní rady osob se zdravotním postižením, Koalice pro zdraví, Pacientské rady, profesních komor (lékařská, stomatologická i lékárnická) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Novela zákona prošla ke konci roku 2018 Parlamentem ČR zcela bez problémů a s jasnou politickou shodou.

reklama

reklama