„Daně zpracováváme pětkrát déle než v Dánsku,“ hřmí Nováková a chce s novou vládou konstruktivní dialog

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Marta Nováková
Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Marta Nováková
SOCR ČR

reklama

Zjednodušení daňové legislativy, lepší meziresortní komunikace nebo koncept sdílené ekonomiky- o tom všem by  chtěl Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR ČR) vést konstruktivní dialog s novou vládou vzešlou z nadcházejících říjnových voleb. Například daně podle jeho prezidentky Martiny Novákové čeští podnikatelé zpracovávají pětkrát déle než ti v Dánsku.

„Naším cílem je zaměřit pozornost politiků na podmínky zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti hospodářství České republiky. Podle našeho názoru není pozornost věnována tomuto témata dostatečná,“ uvedla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR ČR) Marta Nováková.

Podle ní by v budoucím vládním prohlášení neměly chybět priority, které rozdělili do třech hlavních oblastí- konkrétně je to Systém fungování státu a státních institucí, Podpora podnikání členů SOCR ČR a Inovace a nové trendy.

„Potřebuje, aby nová vláda tyto priority zohlednila a dále s nimi pracovala ve prospěch dalšího ekonomického rozvoje a prosperity země.“ upřesnila Nováková.

Sedadla proti sobě v letadle?

Cestování letadlem bude za pár let peklo. Co se na nás chystá?

Výkonnost veřejné zprávy zastává oproti podnikatelské sféře

Výkonost veřejné zprávy podle ní zaostává za výkonností podnikatelské sféry. V blízké budoucnosti navíc bude muset veřejná správa přidat i v oblasti e-Govertmentu , tedy správě věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější. 

„Výrazně se musí zlepšit i spolupráce jednotlivých resortů, musí začít pracovat tak jako my v podnikatelské sféře způsobem, který lze nazvat projektovým,“ informovala Nováková. Navíc by měla být zjednodušena i daňová legislativa, jelikož dle jejích slov podnikatelé v současnosti stráví nad daněmi pětkrát více času než v Dánsku.

Druhá část, Podpora podnikání členů SOCR ČR) se týká nejen maloobchodu, cestovního ruchu a rozvoje venkova, ale i zpracování koncepce rozvoje sdílené ekonomiky a narovnání podmínek mezi subjekty takzvané sdílené ekonomiky a těmi, kteří poskytují stejné služby tradičním způsobem nebo nastavení komplexní mezirezortní strategické koncepce rozvoje venkova.

 

Do deseti let prý může cestovní ruch tvořit 6 % HDP

„Chceme, aby vláda ve spolupráci s regiony vytvořila koncepci a program, který podpoří cestovní ruch. Domníváme se, že Česká republika má geografické i kulturní podmínky na to, aby se podíl cestovního ruchu na HDP do desíti let zvýšil  na 6 %. Navíc jsme země, v níž se turisté nemusí obávat o svoji bezpečnost,“ konstatovala Nováková.

Poslední bod cílí na zahrnutí obchodu a cestovního ruchu do Společnosti 4.0, stejně jako zavést legislativu na ochranu osobních dat v nákladově, technicky a časově přijatelné době pro podnikatele. a digitalizaci.

reklama

reklama