Desítky států čelí vážnému nedostatku vody. Situace může vést k migracím a nepokojům

Téměř 1,8 miliardy lidí v sedmnácti zemích v následujících několika letech směřují ke krizi související s vážným nedostatkem vody. Vyplývá to z dnes uveřejněné zprávy The World Resources Institut (WRI). Největší problémy s vodou čekají podle zprávy Indii, Katar, Izrael, Libanon a Írán, v Evropě potom bude čelit velkému nedostatku vody zejména San Marino, Belgie, Kypr, Řecko, Španělsko a Itálie. Nedostatek vody a její vysoká cena může už tak politicky a ekonomicky zkoušenými státy severní Afriky vést k dalším a prohlubujícím se problémům a migraci obyvatelstva.
Sucho postupuje nepříjemně rychlým tempem.
Sucho postupuje nepříjemně rychlým tempem.
pixabay.com

reklama

Čtvrtina lidské populace míří do velmi suché budoucnosti, ze sedmnácti nejohroženějších států se dvanáct nachází v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Právě tyto oblasti jsou ohroženy kvůli velmi teplému klimatu, suchu a nízkým zásobám vody. Poptávka po vodě tlačí podle WRI země do extrémního stresu. Nedostatek vody může vést nejen k ohrožení životů a živobytí, ale také k ohrožení celkové hospodářské stability. 

Bohatý a chudý Katar

Katar, který WRI shledal vůbec nejohroženějším státem z pohledu nedostatku vody, momentálně spoléhá hlavně na systém odsolování vody. Ten ovšem není příliš šetrný k životnímu prostředí, jelikož odpadním produktem čisté vody je extrémně slaný koncentrát vody (solanka), který se vypouští zpět do moře. Katar pitnou vodou zásobuje obyvatelstvo i průmysl. Mezi zbývajícími zeměmi, které jsou ohroženy nedostatkem vody, jsou pak San Marino z Evropy, Botswana a Turkmenistán. 

Nedostakem vody nejvíce ohrožené oblasti v Evopě a severní Africe:

The World Resources Institut
The World Resources Institut

Indie už nedostatek vody pocítila

Ekonomický dopad způsobený vážnými výpadky dodávek vody poznalo na vlastní kůži více než sedmimilionové jihoindické město Čennaj. Vlny veder a zpoždění pravidelných monzunů během letních měsíců způsobily vyschnutí některých sladkovodních jezer. To následně vedlo k protestům a násilím a narušilo běh firem, které žádaly své zaměstnance, aby pracovali z domova. Problém se ale zdaleka netýká jen jihu Indie, sever země podle analýzy zase čelí obrovskému vyčerpání podzemních vod. 

Země, které čelí extrémnímu suchu, využívají v průměru až 80 procent dostupného množství povrchové a podzemní vody v ročním průměru. Dokonce i malé výchylky sucha, které mohou nastat v důsledku klimatických změn, mohou mít podle WRI závažné následky. Indie, kterou WRI umístila na třináctou pozici v rámci ohrožení nedostatku vody, má více než trojnásobný počet obyvatel dalších šestnácti ohrožených zemí. Jedním z rizik spojených s užíváním podzemních vod je, že není dobře viditelná, a tudíž s ní státy často nenakládají tak, jak by měly. 

Světová banka spočítala, že 82 procent vody suchem nejdotčenějších regionů není recyklovaných, což přestavuje velkou možnost naplnit v těchto regionech poptávku po vodě. Kvůli nedostatku vody mohou zmíněné země přijít o 6 - 14 % HDP do roku 2050.

Státy se pomalu učí s vodou hospodařit

Některé státy si začínají svoji neveselou budoucnost uvědomovat a začaly ji už řešit. Omán využívá 100 procent sebrané odpadní vody a 78 procent z ní využívá opětovně. Maroko vytváří celostátní úsilí o správu nad podzemními vodami. Jordán usiluje o využití inovací ze soukromého sektoru a financování recyklace odpadových vod. Značnou snahu o lepší hospodaření s vodou vyvíjí i Saudská Arábie a Egypt. 

Seznam nejvíce ohrožených států nedostakem vody

Nejvíce ohrožené státy nedostatkem vody
Autor: The World Resources Institut Nejvíce ohrožené státy nedostatkem vody

reklama

reklama