Dnes si připomínáme Světový den obětí dopravních nehod. EU chce do roku 2020 snížit počet obětí o 50 %

Každoroční počet obětí nehod po celém světě zůstává od roku 2007 u čísla kolem 1 250 000. Evropská unie si dala za cíl snížit během této dekády počet obětí nehod na polovinu. Cíl je to ale pravděpodobně nesplnitelný. I přesto, že Česku se podařil během posledních let snížit počet obětí téměř o čtvrtinu, patří zdejší silnice k nejnebezpečnějším. Informace v tiskové zprávě uvedl tým silniční bezpečnosti.
ilustrační foto
ilustrační foto
pixabay.com

reklama

Česká republika se řadí ke státům s nadprůměrně vysokým snížením počtu obětí nehod, ke kterému došlo v letech 2010 až 2016. Přesto však podle údajů aktuálně zveřejněných OECD patří její silnice mezi velmi nebezpečné. Na jednu miliardu ujetých kilometrů u nás v roce 2015 zemřelo 14,4 osoby. Například ve Švédsku to bylo výrazně méně (3,2 oběti), podobně tomu bylo ve Velké Británii a Dánsku (3,4), Irsku (3,5) či Německu (4,6). Výsledek dosažený v České republice je srovnatelný s Jižní Koreou. Ovšem tam se bezpečnost silničního provozu dynamicky zvyšuje. Zatímco v roce 2000 umíralo na tamějších silnicích 49,5 osoby, v roce 2015 to bylo o 68,7 procenta méně – 15,5 osoby. V ČR to bylo v roce 2000 zhruba 36,7 osoby, ve stejném období tak došlo jen k 60,8% redukci. 

Každých 25 sekund přijde na silnicích někdo o život

Každoročně na světě zemře při dopravních nehodách 1,25 milionu lidí. Dalších až 50 milionů je zraněno. Každých 25 sekund zaregistrují statistiky jeden zbytečně zmařený lidský život. Denně tak na světových silnicích přijde o život 3 400 lidí. Rovněž tak ekonomické náklady jsou enormní, přesahují 500 miliard dolarů. Jedná se zhruba o 3 % HDP. Více než dva pracovní týdny tak svět pracuje, aby nahradil následky dopravních nehod. V ČR dosáhly celospolečenské následky nehod za r. 2016 částky 68 400 000 000 korun, cca 1,43 % hrubého domácího produktu.

ilustrační foto- silnice
Autor: archiv FTV Prima ilustrační foto- silnice

 Letošní slogan zní: „Rok 2020: Cíl: Snížit počty obětí a těžce zraněných o 50 %

OSN vyhlásilo cíl do roku 2020. Jak říká už slogan celé akce, jde o snahu snížit počet usmrcených pod milion ročně. „Symbolicky na oběti nehod vzpomínáme krátce po celosvětovém Dni válečných veteránů. Dění na silnicích nejednou připomíná bojovou zónu, počty usmrcených a zmrzačených lidí jsou ovšem výrazně vyšší než v důsledku válečných operací,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Cíl je to však spíše nereálný. Aby bylo úspěšně dosaženo cíle, musel by do roku 2020 poklesnout výskyt smrtelných nehod o zhruba jednu pětinu. Počet obětí se od roku 2007 drží kolem 1,25 milionu, což je příznivý výsledek. Vzhledem k tomu, že v letech 2010-2013 celosvětově vzrostla populace o 4 procenta a počet registrovaných motorových vozidel se zvýšil o šestinu, to může být relativně pozitivní zjištění.

Prima Rádce - Kde jsou nejhorší řidiči?
Prima Rádce - Kde jsou nejhorší řidiči?

Aby bylo dosaženo vytýčeného strategického cíle, muselo by být dosaženo každoročního poklesu ve výši 6,7 procenta. „V letech 2010 až 2013 se dařilo snižovat počty mrtvých v souladu se stanovenou strategií, bohužel však od roku 2014 zaznamenávají statistiky nehod stagnaci. Aby bylo dosaženo cílového počtu maximálně 15 800 obětí nehod, muselo by být v dalších letech dosaženo každoročního poklesu ve výši 11,4 procenta,“ říká Roman Budský. 

Ne všechny země EU28 se mohou pochlubit, že v letech 2010-2016 snížily počty obětí nehod. Ve dvou byl dokonce zaznamenán nárůst (na Maltě o 46,7 a ve Švédsku o 1,5 procenta), v Lucembursku byla změna nulová. Naopak k největší redukci došlo v Portugalsku (-39,7 %), Litvě (-37,1 %), Řecku (-35,9 %) a na Slovensku (-31,4 %). V České republice to bylo 23,8 procenta.

Minulý rok v ČR zahynulo na silnicích 611 lidí

V ČR v roce 2016 nehody připravily o život 611 lidí, 58 na milion obyvatel, o sedminu více než činí celounijní průměr. Za zmínku stojí pozice Slovenska, kde loni zemřelo 45 osob na milion obyvatel. Splnění vytýčeného ambiciózního strategického cíle je ohroženo. Navíc od roku 2014 se po tři roky za sebou nepodařilo splnit maximálně přípustné počty ročně usmrcených. A nepodaří se to ani letos, kdy mělo při nehodách vyhasnout maximálně 427 lidských životů. Tento počet byl podle předběžných statistik překročen již 5. listopadu. A lidé bohužel na silnicích umírají dál. 

reklama

reklama