Domovy pro seniory ročně nevyhoví desítkám tisícům žádostí

Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že domovy ročně nevyhoví přibližně 35 tisícům žádostem. Vhodným řešením by podle některých odborníků mohlo být rozšíření terénních a ambulantních služeb.
Edna Slann
Edna Slann

reklama

Domovy pro seniory nestačí současné poptávce – potýkají se s nedostatkem místa. Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že domovy ročně nevyhoví přibližně 35 tisícům žádostí. Podle Jakuba Cardy, ředitele organizace Společně, o. p. s., která se o seniory stará prostřednictvím Senior Pointů – „oáz pro seniory“, je to důsledek dlouhodobě neřešeného stárnutí populace. „Míst v domovech pro seniory nebude nikdy dostatek. Je proto nutné rozšířit terénní služby a pomoc, která by přišla za seniory přímo domů. Rodinu samozřejmě nikdo nenahradí, ale do budoucna nelze spoléhat na to, že se o každého seniora plně postarají příbuzní. Ideální by bylo propojit pomoc rodiny právě s terénní a ambulantní službou,“ říká Carda.

V Česku se střední délka života dlouhodobě prodlužuje. Muži narození po roce 2010 mají naději na dožití téměř 76 let, ženy pak téměř 82 let. Stárnutí populace pociťují i v Moravskoslezském kraji, kde je také nejvíce Senior Pointů v Česku. „Náš kraj stárne. V blízké době bude v seniorském věku třetina zdejší populace. Senioři jeví velký zájem o společné akce, Senior Pointy jsou plné. Pro radu - nebo si jen popovídat - přijdou denně desítky zájemců,“ doplňuje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.

Jak funguje Senior Point

Senior Pointy jsou kontaktní místa přátelská seniorům. Zdarma poskytují seniorům služby v sedmi krajích České republiky. Senioři zde najdou sociálně právní poradnu, dozví se informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti, čeká je klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si, malé občerstvení. Mohou se registrovat do slevové sítě Senior Pas. Mají zde přístup k internetu a mohou si vybrat z volnočasových aktivit. Senior Pointy spolupracují s odbornými partnery, kteří garantují správnost poskytovaných informací a zajišťují přednáškovou činnost v jednotlivých lokalitách. 

Současný stav je neudržitelný, důchodců přibývá

I většina starostů měst a obcí souhlasí s tím, že místo velkých komplexů je potřeba finančně podporovat spíše asistenční služby a terénní pracovníky pro ty seniory, kteří s touto pomocí mohou a chtějí zůstat u sebe doma. Pro domovy seniorů je podle jejich názoru pak vhodnější podpořit výstavbu nebo adaptaci spíše menších objektů.

Správnou cestou jsou i programy pro cílenou denní aktivitu seniorů, kteří jinak žijí v kruhu své rodiny. Podobná řešení jsou sociálně citlivá a rodinami, ve kterých senioři žijí, žádaná (např. univerzity třetího věku a jiné podobné kurzy a vzdělávací a volnočasové aktivity). Senioři zůstanou aktivními partnery obcí i státu. Podle odborníků je nezbytné vytvořit rezidenční místa pro seniory se zvláštním režimem a péčí, např. pro klienty s Alzheimerovou nemocí.

Problém se týká všech, stárneme všichni

Problematika stárnutí je v ČR dlouhodobě redukována převážně na problematiku důchodového systému, což je ale pohled naprosto nedostačující a neudržitelný, a je často doprovázen negativními stereotypy. Představy, které máme o stárnutí a stárnoucích lidech, jsou často zastaralé a nerespektují fakt, že se již dnes jedná už o velmi heterogenní skupinu a do budoucna tento trend ještě posílí. 

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!