Dopravní expert radí: Jedeme po opravované dálnici k moři – jak se chovat

Opravy českých dálnic se už rozběhly naplno. Jen na D1 nás letos čeká o prázdninách hned několik pastí. Omezení komplikuje každý den dopravu i na dalších dálnicích. Situaci někteří řidiči ještě zhoršují sami, nedodržují pravidla, jak omezením správně projet. A nebo je prostě neznají. Obrátili jsme se na dopravního experta Romana Budského z Vize 0, aby nám na cestu za vysněnou dovolenou dal pár osvědčených rad.
25. 5. 2019 VELKÉ ZPRÁVY: DÁLNICI D1 ČEKÁ V LÉTĚ NEJVÍCE OMEZENÍ V HISTORII
25. 5. 2019 VELKÉ ZPRÁVY: DÁLNICI D1 ČEKÁ V LÉTĚ NEJVÍCE OMEZENÍ V HISTORII

reklama

Opravy či rekonstrukce dálnic jsou u nás dlouhodobou realitou

A nejen u nás. S opravami dálniční sítě se naši motoristé setkávají i při svých jízdách do zahraničí. Opravy probíhají v klimaticky příhodném období, tedy od začátku jara do nástupu prvních mrazíků. Tedy právě v době, kdy je provoz na dálnicích nejintenzivnější. Dálnice mají omezenou životnost, periodicky se tedy opravovat či upravovat musejí. V místech oprav, ale nejednou i několik kilometrů před nimi, bude často doprava váznout. Nejen firmy provádějící opravy, ale i motoristé mohou udělat hodně pro to, aby dopravní komplikace byly co nejmenší. K tomu je třeba dodržovat několik základních bodů.

Opravy dálnic s sebou nesou snížení maximální povolené rychlosti jízdy, často zúžení jízdních pruhů a nejednou i převedení dopravy do protisměru. Hlavně v době intenzivnějšího provozu proto musejí řidiči počítat s dopravními komplikacemi.

Před vyjetím by se řidič měl seznámit s tím, zda na úsecích dálnic, po kterých hodlá projíždět, neprobíhají stavební práce. Pokud ano, je dobré na cestu vyrazit s dostatečnou časovou rezervou. Před příjezdem k opravovanému úseku nezaškodí bedlivě sledovat sdělení na informačních tabulích umístěných nad dálnicí, kde může být upozornění na váznoucí či dokonce stojící dopravu. Dobré je i naladit příslušnou rozhlasovou stanici, kde mohou být řidiči včas upozorňováni na možné dopravní komplikace. Pomoci může i dynamická navigace, která často včas upozorní na váznoucí provoz a nabídne alternativní trasu k objetí inkriminovaného úseku.

Před příjezdem k místu stavebních prací bývají umístěny dopravní značky upozorňující na práce na silnici a následně značky omezující maximální povolenou rychlost jízdy. Tu je rozhodně třeba dodržovat. Pokud někteří řidiči včas potřebně nezpomalí, nezbývá jim nic jiného než při vjetí do opravovaných míst náhle citelně zpomalit, což v případě silnějšího provozu může mít za následek vznik tzv. rázové vlny. Desítky vozidel jedoucích za uvedeným automobilem jsou nuceny náhle snížit rychlost, což může vyústit až v často nepochopitelné zastavení dopravy.

Před vjetím do opravovaného úseku je nutno nejen včas potřebně snížit rychlost jízdy, ale také se rozhodnout, ve kterém pruhu budeme pokračovat v jízdě. Do levého pruhu často bývá zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje vyznačenou mez. A to včetně nákladu a také zpětných zrcátek! Často bývá vjezd zakázán vozidlům o šířce přesahující 2,2 metru. Na to by měli pamatovat i řidiči rozměrnějších osobních automobilů, neboť šířka jejich vozu včetně zrcátek uvedený údaj často přesahuje.

Při jízdě v místě stavebních prací je třeba dodržovat povolenou rychlost jízdy

Je nutné dodržovat i bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel. Zde pomůže tzv. pravidlo 2 vteřin, respektive to, jak to mají v pravidlech silničního provozu například v Německu. Zde musí odpovídat bezpečný odstup v metrech polovině údaje na rychloměru v km/h (např. při 100 km/h se tak jedná o alespoň 50 metrů). A také je nutno důkladně se věnovat dění v silničním provozu. Zvědavé pokukování na stavební techniku či dělníky odvádí řidičovu pozornost - pokud vpředu jedoucí vozidla náhle zpomalí či dokonce zastaví, může snadno dojít k dopravní nehodě. Doprava na dálnici vmžiku úplně zkolabuje.

Při průjezdu místy, kde je levý pruh zúžený, je dobré zvážit, zda nebude lepší zařadit se do pravého jízdního pruhu. Třeba i mezi kamiony jedoucí rychlostí 80 km/h. Zdaleka ne vždy bude jejich předjíždění v uvedených místech bezpečné. A navíc případná časová úspora nemusí být nijak závratná. Bude-li v levém pruhu povolena max. rychlost jízdy 100 km/h, na pětikilometrové vzdálenosti ušetří spěchající řidič oproti šoférovi jedoucímu vpravo rychlostí 80 km/h cca 45 sekund. Předjíždění kamionů, které se jen s potížemi vejdou do svého pruhu, v zúženém levém pruhu není bez nebezpečí a navíc bývá taková jízda řadě předjíždějících šoférů velmi nepříjemná.

Pamatovat je třeba i na správnou aplikaci pravidla zipování

To se uplatní při souběžné jízdě, kdy řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu umožní řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tedy toto pravidlo platí zásadně jen při souběžné jízdě a tam, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přičemž jeden z pruhů je průběžný. Dopravní značka IP 29 - „Střídavé řazení“ je jen značkou informativní, slouží k označení nebo zdůraznění místa, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu. Užita být ovšem nemusí.

Pamatovat je třeba i na případné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči jsou povinni ji vytvářet nejen v případě vzniku kolony stojících vozidel, ale také v případě pomalé jízdy. Není stanovena šířka vytvořeného průjezdu, nicméně Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu doporučuje minimálně 3 metry. I to však může být v případě průjezdu rozměrných hasičských vozidel málo.

Na závěr neuškodí připomenout, že sledovat je třeba nejen značky svislé, ale i ty vodorovné. A uvědomit si, že vodorovné značky žluté či oranžové barvy vyznačují přechodnou změnu místní úpravy provozu, a mají tedy přednost před čárami bílé barvy.     

Roman Budský

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!