Dvě třetiny všech řidičů i chodců riskují své životy na železničních přejezdech

Řidiči i chodci jsou schopní vstoupit do kolejiště během blikající výstražné signalizace nebo dokonce když jsou spuštěné závory. Neuvědomují si, že riskují nejen pokutu nebo zákaz řízení, ale i svůj či cizí život.
ilustrační foto
ilustrační foto
Pixabay
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Jak se Češi chovají na vlakových přejezdech zjišťovalo Centrum dopravního výzkumu v roce 2011. Podle průzkumu většina řidičů běžně porušuje nebo ani nezná předpisy. „Zákon o silničním provozu jednoznačně stanovuje, jak se chovat při přejíždění či přecházení železničního přejezdu,“ uvádí dopravní expert Roman Budský. 

Porušování pravidel silničního provozu včetně těch, které se týkají železničních přejezdů jsou považované za přestupek. Řidiči za nedodržení předpisu mohou dostat pokutu od 2,5 tisíc do 5 tisíc korun. Kromě pokuty dostane řidič zákaz činnosti od jednoho do šesti měsíců a 7 bodů do hodnocení řidiče. Nemusí to ale skončit jenom u přestupku. Pokud řidič nebo chodec při takové nerozvážnosti způsobí nehodu, jedná se pak o nedbalostní trestný čin. Za to můžou jít do vězení až na deset let.

Při snaze o prevenci před těmito událostmi je nutné se zaměřit na lidský faktor. Téměř ve všech takových případech jde o nepozornost. Proto je potřeba podávat o této problematice kvalitní instrukce nebo zajistit bezchybný stav vozidel.

Reklama
Reklama