Elektronický opiátový recept i odškodnění za případnou újmu z očkování. Vojtěch představil plánované novinky ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví plánuje vedle fungujícího e-receptu zavést i elektronický recept pro předpisy s modrým pruhem (návykové látky), řekl to ministr Adam Vojtěch na dvoudenní konferenci k budoucnosti českého zdravotnictví. Vojtěch také chystá vznik dalších center duševního zdraví a větší využití evropských fondů. Vedle toho ministerstvo plánuje i regulace reklamy na alkohol a spuštění Národního zdravotnického informačního portálu, který má občanům nabídnout i možnost online vyhledání dostupných lékařů v blízkosti trvalého bydliště.
Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

reklama

I pacienti, jejichž léčba vyžaduje předepsání léčivých přípravků s obsahem potenciálně návykových látek, budou moci využívat výhod e-receptu.  Stát se plánováným zavedením tzv. opiátového e-receptu snaží zefektivňovat rychlost a zlepšovat kvalitu zdravotnictví ČR. Na snižující se proočkovanost české populace v posledních letech, způsobenou zejména iracionálními odmítači očkování, kteří ve svých obavách vycházejí převážně z nesmyslů a bludů šířených prostřednictvím sociálních sítí, má ministerstvo v úmyslu reagovat návrhem zákona o odškodnění za hypotetickou újmu způsobenou povinným očkováním. 

Nová síť urgentních příjmů 

Stát plánuje vytvořit i nový model dostupnosti zdravotnických služeb pro české občany, který má systematicky zajistit péči o akutní pacienty ve všech regionech a v režimu trvalé dostupnosti 24/7. Urgentní příjem má být dostupný v krajských i okresních městech. „Chceme garantovat síť urgentních příjmů v rámci ČR, která bude nově hrazena. Vytvořili jsme pět nových výkonů. Od příštího roku tak nebudou tyto výkony hrazeny, ale budou pouze vykazovány ze strany jednotlivých nemocnic,“ prozradil ministr zdravotnictví. Koncepce dohromady počítá s se vznikem 15 urgentních příjmů na úrovni krajů a 80 urgentních příjmů druhého typu na úrovni okresů. 

Reforma psychiatrické péče

Větší mezery mělo Česko v minulých letech, tak jako většina postkomunistických zemí, zvláště v oblasti psychiatrické péče. Jedním z prvních důležitých kroků bylo vybudování Národního ústavu pro duševní zdraví. To bylo postaveno před čtyřmi lety z fondů EU. V současnosti v ČR funguje 16 podobných center. Nyní je však vyhlášena výzva na dodatečných 13 center. Cílem je vytvořit síť 100 psychiatrických center, která budou rovnoměrně rozmístěna po celé zemi. „Psychiatrie byla dlouhou dobou popelkou českého zdravotnictví z hlediska úhrad a já jsem rád, že zdravotní pojišťovny to budou již vnímat jinak,“ sdělil redakci Vojtěch. Na koordinaci politiky duševního zdraví bude zároveň dohlížet nová Rada vlády pro duševní zdraví. 

E-recept se podle ministra povedl

„Co se nám určitě podvedlo, je spuštění projektu e-recept, prvně skutečně úspěšného projektu v oblasti digitalizace zdravotnictví, a který si nám, myslím, v tom kontextu závidí i jiné, mnohem rozvinutější země. Co se nám také podařilo, je schválení sdílení lékového záznamu, který začne platit od poloviny příštího roku,“ uvedl Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví kromě těchto záležitostí stačilo schválit i novou regulaci úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Mnohem více pacientů tak má hrazeny zdravotnické prostředky. Mezi novinkami je i sledování pacientů s obezitou, pohovor k očkování a nové výkony v souvislosti s primární péči. Mezi tyto výkony patří i včasné záchycení počínající demence nebo prediabetu. 

Díky státním dotacím se otevřelo 70 ordinací v odlehlých oblastech 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přislíbil také další dotace pro praktické lékaře a zubaře v odlehlých oblastech. Cílem těchto subvencí je motivovat zubaře ke zřízení praxí v i v méně atraktivních oblastech. „Už jsme takhle otevřeli 70 ordinací v odlehlých oblastech, jako je například Bruntál. Jsou to všechno lokality, kam by standardně lékař nebo zubař vůbec nešel,“ přiblížil Vojtěch.  Ministerstvo rozdělilo na dotačních programech přes 36 milionů korun a díky otevření ordinací v odlehlejších oblastech tak poskytlo dostupnější zdravotní péči pro více než 86 tisíc občanů. 

Změny dostála i úhradová vyhláška. Ta počítá s rekordním nárůstem úhrad všech segmentů zdravotní péče. „K úhradové vyhlášce jde navíc 29 miliard korun v rámci úhrad a dalších 6 miliard po dohodě s velkými pojišťovnami,“ řekl Vojtěch Na zdravotní péči tak jde celkem podle úhradové vyhlášky 340 miliard korun. Očekávané příjmy systému jsou 350 miliard korun, což je meziroční nárůst o 19 miliard korun.

Nedostatek lékařů je spojen s nízkým počtem studenů zdravotních fakult

Podle premiéra Andreje Babiše je problém nedostatku lékařů spojen s nedostatečným počtem studentů na lékařských fakultách. Babiš proto vysokým školám poskytl další finanční prostředky. „Od září 2018 dostaly školy 135 milionů a na jedenáct let 7 miliard. A vyřešili jsme to,“ uvedl na konferenci Babiš. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha vláda díky tomu dokonce překročila svůj původní plán v přijetí počtu studentů na lékařských fakultách. „Aktuálně to vypadá, že jsme přijali více než 15 procent studentů. Je to kolem 20 procent studentů,“ tvrdil Vojtěch. Kromě navyšování počtu studentů se vláda snaží i zvýšit platy profesorů na lékařských školách. 

 

Dalibor Zítko

reklama

reklama