Existuje spojení mezi prokrastinací a genetikou? Studie zkoumá, zda ženy mohou být náchylnější

Lidé se často domnívají, že otálení, které je spojeno s prokrastinací, je rys osobnosti, který je dán leností. Nový výzkum však naznačuje, že mohou hrát roli geny.
Ilustrační foto: Prokrastinace
Ilustrační foto: Prokrastinace
freepik.com

reklama

Nová studie zkoumá genetické kořeny prokrastinace jako takové. Předchozí výzkum spojil jak biologické, tak psychologické faktory s prokrastinací. Výsledky studie z roku 2018 ukázaly, že lidé s tendencí k otálení měli větší amygdalu - část mozku, která zpracovává emoce. Stejný výzkumný tým nyní zkoumal, zda existuje vztah mezi osobnostním rysem a genetikou.

Po zkoumání identických a bratrských dvojčat dospěli autoři předchozí studie, která se objevila v Psychologické vědě, k závěru, že 46 % sklonu k odkládání mohou mít na svědomí geny. Nicméně výzkumníci ještě neznají specifický genetický rozdíl, který by mohl mít za následek tuto vlastnost.

Dr. Erhan Genç z Ruhr-Universität Bochum v Německu věří, že nyní může odpovědět. Zajímavé však je, že jeho zjištění se týká pouze žen. Genç spolu s kolegy z univerzity a vědci z Technické univerzity v Drážďanech provedli genetickou analýzu 278 zdravých mužů a žen.

Věnovali zvláštní pozornost jednomu genu, který vytváří enzym zvaný tyrosinhydroxyláza (TH). Tento gen pomáhá regulovat produkci dopaminu - chemického posla, který hraje roli v mozkových procesech jako je pozornost, paměť a motivace.

Exprese genu TH se mezi jednotlivci liší, což vede k různým hladinám dopaminu a dalších neurotransmiterů v jednotlivých částech mozku. Předchozí studie již spojily zvýšené hladiny dopaminu s impulzivním chováním.

„Neurotransmiter dopamin byl v minulosti opakovaně spojován se zvýšenou kognitivní flexibilitou,“ poznamenává Dr. Genç. "To není v zásadě špatné, ale je to často doprovázeno právě zvýšenou rozptýlitelností."

Schopnost chemické látky ovlivnit kognitivní kontrolu může proto určovat, zda osoba úkol zpožďuje nebo ho vykonává efektivně. Každý z účastníků studie Dr. Gença, který podstoupil genetickou analýzu, odpověděl na dotazník, ve kterém měl určit úroveň kontroly nad svými činnostmi.

Ženy, které nesly variantu genu TH, uvedly, že mají menší kontrolu nad svou pozorností a jsou s větší pravděpodobností prokrastinátory. Bylo také zjištěno, že mají vyšší hladiny dopaminu. Nicméně tým nemohl najít vazbu mezi jejich předchozími nálezy z amygdaly a rozdíly v TH genu.

Tento nedostatek spojení naznačuje, že za prokrastinaci může být zodpovědný více než jeden faktor a že tyto faktory mohou fungovat nezávisle na sobě.

Je estrogen klíčem?

Dosud není možné zcela jistě říci, že určitá variace TH genů „způsobuje“ prokrastinaci u žen, ale tým plánuje spojení dále zkoumat. Vědci se také chtějí podívat na účinek, který má na řízení akce jiný neurotransmiter související s TH genem - norepinefrin.

„Vztah mezi genem TH a ženskou prokrastinací není dosud zcela objasněn, zdá se však, že role ženského pohlavního hormonu hraje roli,“ říká Dr. Genç.

„Ženy mohou být proto náchylnější ke genetickým rozdílům v hladinách dopaminu v důsledku hladin estrogenů, což se zase projevuje v chování.“

Vědci objevili vazbu hormonu na produkci dopaminu v roce 2000, když studie časopisu Neurovědy zjistila, že nedostatek estrogenu vedl ke smrti dopaminových buněk v mozku.

Dalším krokem by mohlo být stanovení toho, jaký vliv může mít estrogen na gen TH, a tedy na prokrastinaci.

„To by vyžadovalo podrobnější pohled na menstruační cyklus a související fluktuace hladin estrogenu účastníků,“ říká spoluautorka studie Caroline Schlüter.

Nakonec prokrastinace může zůstat tajemstvím o něco déle. Pro ženy by však nyní mohla existovat genetická „omluva“.

reklama

reklama