FBI hledá nástroj pro monitorování sociálních sítí. Je naše soukromí v ohrožení?

Americká zpravodajská služba FBI hledá externí dodavatele pro monitoring sociálních sítí kvůli potenciálním hrozbám pro USA a jejich zájmy. Informoval o tom jako první Wall Street Journal s tím, že zpravodajská aktivita se v souvislosti s ochranou soukromí uživatelů může se sociálními sítěmi dostat do konfliktu.
FBI evidence response team
FBI evidence response team
Archiv FBI
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

FBI uvedla, že shání „nástroj včasného varování“ pro identifikaci potenciálních hrozeb na sociálních sítích s tím, že budou brány v potaz aspekty ochrany soukromí a občanských svobod. Takový nástroj by však pravděpodobně narušil zákaz sledování uživatelských dat společnostmi jako Facebook, Twitter a další.

Iniciativa přišla ještě před sérií střeleckých útoků

Iniciativa od FBI přišla už minulý měsíc, tedy týdny před sérií nedávných masových střeleb v USA a předtím, než americký prezident Donald Trump vyzval sociální sítě, aby dělaly více pro včasné odhalování potenciálních střelců. Uzávěrka nabídek programu/nástroje pro FBI je 27. srpna.

facebook ilustrace tv prima

Facebook bude bojovat s dezinformacemi, chce zabránit ovlivňování voleb

FBI odmítla potenciální program komentovat s odkazem na standardní praxi, v rámci které se nevyjadřuje k probíhajícím zakázkám. V poptávce zveřejněné na vlastním webu agentura uvádí, že věří, že data mohou být sbírána a zároveň mohou být zajištěny veškeré požadavky na dodržování soukromí a občanských svobod. Podle popisu v žádosti se nicméně zdá, že tato iniciativa naruší například zákaz Facebooku sbírat uživatelská data pro účely dozoru, uvedená v uživatelské smlouvě.

Tvorba podrobných profilů uživatelů. Zainteresované strany odmítly komentář

Cílem agentury je zřejmě shromažďování veřejně dostupných dat, která by nezahrnovala soukromé zprávy a příspěvky. Data by podle bezpečnostních odborníků mohla být využita v kombinaci s dalšími zdroji k vytváření podrobných profilů uživatelů a sledování jejich životů na sociálních sítích.

Mluvčí Facebooku odmítla iniciativu jakkoliv komentovat. A to včetně toho, zda se společnost obrátila na FBI, aby situaci prodiskutovala. Mluvčí Twitteru pak citovala firemní zásady, které zakazují užití dat „jakýmikoliv subjekty pro dohled nebo který by byl v rozporu s pochopitelným očekáváním uživatelů v souvislosti s jejich soukromím. Tečka.“

Reklama
Reklama