Finsko jako bašta rasismu. EU vydala zprávu, podle které je rasismus v Evropě „všudypřítomnou pohromou"

Rodilí Afričané čelí „rozšířeným a zakořeněným předsudkům a vyloučením" v celé Evropské unii, tvrdí nová studie. Ani 20 let po přijetí evropských antidiskriminačních zákonů se situace nezlepšuje, uvedla Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) se sídlem v sousedním Rakousku.
Finsko jako bašta rasismu. EU vydala zprávu, podle které je rasismu v Evropě "všudypřítomnou pohromou"
Finsko jako bašta rasismu. EU vydala zprávu, podle které je rasismu v Evropě "všudypřítomnou pohromou"

reklama

Diskriminace a násilí ze strany policistů i při hledání zaměstnání a bydlení je pro většinu rodilých Afričanů v Evropě všední denní realitou, uvedla v aktuální hodnotící studii Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA).

Vůbec nejvyšší míru obtěžování a násilí s rasovým podtextem vykazuje v Evropě Finsko. Agentura FRA jednotlivé země již vyzvala, aby přijaly příslušná opatření. 

"Je to realita. Jak hanebná, tak i k vzteku: rasismus založený na barvě pleti člověka zůstává všudypřítomnou pohromou v celé Evropské unii," uvedl ředitel agentury Michael O'Flaherty v předmluvě ke zprávě.

Nejméně násilí s rasovým motivem vykazuje Portugalsko 

Společnost The Being Black v letech 2015 až 2016 v EU téměř 6 000 lidí ve 12 zemích včetně Francie a Německa.

Asi 30 % respondentů v průzkumu uvedlo, že během posledních pěti let zažili nějakou formu rasového obtěžování. Ve Finsku toto číslo dosáhlo až k 63 %, Británie měla skóre 21 % a Malta 20 %. 

Pět procent respondentů uvedlo, že zažilo rasisticky motivované násilí, mnozí z nich byli obětí šikany ze strany policie. Nejvyšší míra rasistického násilí jako takového byla zaznamenána ve Finsku (14%), Irsku a Rakousku (obě 13%). 

Může být pes rasista? Britská policie je zahlcena hlášeními o často bizarních „nenávistných incidentech“

Pes rasista i rasistické pohledy. Britská policie je zahlcena hlášeními o bizarních „nenávistných incidentech“

Nejnižší hodnoty zaznamenalo naopak Portugalsko (2%) a Velká Británie (3%).

Většina z dotazovaných uvedla, že incidenty nehlásili. Hlavním důvodem mlčení bylo přesvědčení, že na situaci nelze nic změnit, dalším pak obavy z policistů. 

Při hledání práce zažila diskriminace kvůli původu či barvě pleti celá čtvrtina respondentů - tato míra byla nejvyšší v Rakousku, Itálii a Lucembursku. Téměř 10 % účastníků studie čelilo podobným problémům také ve škole či se školskými orgány. 

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!