GAME OVER: Na silnice nesmí kvůli bodům 40 tisíc řidičů!

Bodový systém vyřadil ze silnic téměř 40 tisíc řidičů! Na základě aktuálních dat z Ministerstva dopravy bylo k 31.12.2018 v Centrálním registru řidičů evidováno 39 616 osob, které dosáhly 12 bodů a nesmí tak dále řídit motorová vozidla. Nejvíce „vybodovaných“ řidičů bylo evidováno ve Středočeském kraji (5 449), v těsném závěsu následoval Moravskoslezský kraj (5 396), pomyslnou třetí příčku obsadil Ústecký kraj (4 936).
ilustrační foto
ilustrační foto
FTV Prima
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Muži vs. ženy

Co do podílu obyvatel v České republice mají mírnou převahu ženy, které tvoří 51 % obyvatel. Ačkoli se může na první pohled zdát, že ženy-řidičky tvoří na silnicích minoritu, jsou však na všech řidičích zastoupeny 45 %. Jak je to z pohledu evidovaných bodů? Poměr bodovaných mužů a žen se od výše uvedených evidencí výrazně liší! Aktuálně je v bodovém systému evidováno 81 % mužů a 19 % žen, přibližně každý 5. řidič s body je tedy žena. Vybodovaných mužů bylo evidováno 36 621, zatímco žen jen 2 995, tzn. necelých 8 %!

Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči muži ve věku 44 let a řidičky ženy ve věku 43 let.

Při přepočtu na registrované řidiče se však k nejpočetnějším kategoriím řadí muži ve věku 24 let, resp. ženy ve věku 28 let. Největší počet vybodovaných řidičů bylo evidováno ve věku 32 let, nejvíce žen s 12 body bylo evidováno ve věku 33 let. Relativní data (vůči registrovaným řidičům) pak uvádějí muže ve věku 31 let, resp. ženy ve věku 32 let.

„Bodovalo“ i padesát tisíc cizinců

Bodový systém neplatí jen pro Čechy. V evidenci bylo 50 063 řidičů – cizích státních příslušníků, kteří měli nějaký ten bod, na všech bodovaných řidičích se tak podíleli více než 10 %. Nejvíce „cizích“ řidičů bylo evidováno v Praze, kde tvořili téměř 17% podíl, naopak nejméně v Pardubickém kraji (téměř 6 %). Celkem 2 293 cizinců dosáhlo 12 bodů, nejvíce (501) opět v Praze, nejméně pak ve Zlínském kraji (51).

Téměř půl milionu řidičů má body!

Úřady v systému evidovaly 480 080 řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku (nebo trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidičů. Uvedený počet odpovídá přibližně 7 % všech registrovaných řidičů, přibližně každý 14. řidič měl v registru evidován nějaký ten bod. Nejvíce „bodovaných“ řidičů bylo evidováno v Moravskoslezském kraji (58 492), s mírným odstupem následoval Středočeský kraj (57 523).

Graf znázorňující kolik řidičů nasbíralo určitý počet bodů
Autor: Lukáš Kadula Graf znázorňující kolik řidičů nasbíralo určitý počet bodů

A za co řidiči sbírají body nejčastěji?

  • překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h); (33 %)
  • nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo neužívání ochranné přilby; (17 %)
  • používání mobilního telefonu; (13 %)

„V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v roce 2018 usmrceno 218 osob (39%! podíl), dalších 664 osob bylo těžce zraněno (29% podíl).“ říká Ing. Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) a dodává: „Přibližně každá 4. usmrcená osoba usmrcena ve vozidle nebyla připoutaná bezpečnostním pásem, konkrétně 28 % řidičů a 22 % spolujezdců jen v loňském roce. Pětinu, nejvíce, nehod zavinili řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení (pozn. např. z důvodu používání mobilního telefonu, v důsledku těchto nehod bylo usmrceno 70 osob, 3. nejtragičtější příčina roku 2018. V souvislosti s možnou úpravou bodového systému je zcela na místě zaměřit se na jednání, která mají zásadní dopad na fatální následky dopravních nehod.“

Revize bodového systému?

Bodový systém u nás funguje od poloviny roku 2006. Z dlouhodobých dat lze vyčíst, že nejvíce (10,3%) řidičů bylo v systému evidováno v roce 2009, tedy 3 roky od jeho zavedení. Naopak nejnižší podíl (7,1 %) byl evidován právě v uplynulém roce. Po diskuzi se širokou veřejností chystá Ministerstvo dopravy jeho úpravy, kterými jej chce pro řidiče zjednodušit a zpřehlednit. V plánu je zavedení pouze 2 sazeb: 4 a 6 bodů. Tedy "dvakrát a dost" či "třikrát a dost", podle závažnosti prohřešku. Kromě úpravy bodů mají být za vybrané přestupky zavedeny také vyšší sazby pokut.

Jak by se mohl změnit bodový systém?
Autor: Ministerstvo dopravy Jak by se mohl změnit bodový systém?

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Reklama
Reklama