GAME OVER: Na silnice nesmí kvůli bodům 40 tisíc řidičů!

Bodový systém vyřadil ze silnic téměř 40 tisíc řidičů! Na základě aktuálních dat z Ministerstva dopravy bylo k 31.12.2018 v Centrálním registru řidičů evidováno 39 616 osob, které dosáhly 12 bodů a nesmí tak dále řídit motorová vozidla. Nejvíce „vybodovaných“ řidičů bylo evidováno ve Středočeském kraji (5 449), v těsném závěsu následoval Moravskoslezský kraj (5 396), pomyslnou třetí příčku obsadil Ústecký kraj (4 936).
ilustrační foto
ilustrační foto
FTV Prima

reklama

Muži vs. ženy

Co do podílu obyvatel v České republice mají mírnou převahu ženy, které tvoří 51 % obyvatel. Ačkoli se může na první pohled zdát, že ženy-řidičky tvoří na silnicích minoritu, jsou však na všech řidičích zastoupeny 45 %. Jak je to z pohledu evidovaných bodů? Poměr bodovaných mužů a žen se od výše uvedených evidencí výrazně liší! Aktuálně je v bodovém systému evidováno 81 % mužů a 19 % žen, přibližně každý 5. řidič s body je tedy žena. Vybodovaných mužů bylo evidováno 36 621, zatímco žen jen 2 995, tzn. necelých 8 %!

Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči muži ve věku 44 let a řidičky ženy ve věku 43 let.

Při přepočtu na registrované řidiče se však k nejpočetnějším kategoriím řadí muži ve věku 24 let, resp. ženy ve věku 28 let. Největší počet vybodovaných řidičů bylo evidováno ve věku 32 let, nejvíce žen s 12 body bylo evidováno ve věku 33 let. Relativní data (vůči registrovaným řidičům) pak uvádějí muže ve věku 31 let, resp. ženy ve věku 32 let.

„Bodovalo“ i padesát tisíc cizinců

Bodový systém neplatí jen pro Čechy. V evidenci bylo 50 063 řidičů – cizích státních příslušníků, kteří měli nějaký ten bod, na všech bodovaných řidičích se tak podíleli více než 10 %. Nejvíce „cizích“ řidičů bylo evidováno v Praze, kde tvořili téměř 17% podíl, naopak nejméně v Pardubickém kraji (téměř 6 %). Celkem 2 293 cizinců dosáhlo 12 bodů, nejvíce (501) opět v Praze, nejméně pak ve Zlínském kraji (51).

Téměř půl milionu řidičů má body!

Úřady v systému evidovaly 480 080 řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku (nebo trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidičů. Uvedený počet odpovídá přibližně 7 % všech registrovaných řidičů, přibližně každý 14. řidič měl v registru evidován nějaký ten bod. Nejvíce „bodovaných“ řidičů bylo evidováno v Moravskoslezském kraji (58 492), s mírným odstupem následoval Středočeský kraj (57 523).

Graf znázorňující kolik řidičů nasbíralo určitý počet bodů
Autor: Lukáš Kadula Graf znázorňující kolik řidičů nasbíralo určitý počet bodů

A za co řidiči sbírají body nejčastěji?

  • překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h); (33 %)
  • nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo neužívání ochranné přilby; (17 %)
  • používání mobilního telefonu; (13 %)

„V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v roce 2018 usmrceno 218 osob (39%! podíl), dalších 664 osob bylo těžce zraněno (29% podíl).“ říká Ing. Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) a dodává: „Přibližně každá 4. usmrcená osoba usmrcena ve vozidle nebyla připoutaná bezpečnostním pásem, konkrétně 28 % řidičů a 22 % spolujezdců jen v loňském roce. Pětinu, nejvíce, nehod zavinili řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení (pozn. např. z důvodu používání mobilního telefonu, v důsledku těchto nehod bylo usmrceno 70 osob, 3. nejtragičtější příčina roku 2018. V souvislosti s možnou úpravou bodového systému je zcela na místě zaměřit se na jednání, která mají zásadní dopad na fatální následky dopravních nehod.“

Revize bodového systému?

Bodový systém u nás funguje od poloviny roku 2006. Z dlouhodobých dat lze vyčíst, že nejvíce (10,3%) řidičů bylo v systému evidováno v roce 2009, tedy 3 roky od jeho zavedení. Naopak nejnižší podíl (7,1 %) byl evidován právě v uplynulém roce. Po diskuzi se širokou veřejností chystá Ministerstvo dopravy jeho úpravy, kterými jej chce pro řidiče zjednodušit a zpřehlednit. V plánu je zavedení pouze 2 sazeb: 4 a 6 bodů. Tedy "dvakrát a dost" či "třikrát a dost", podle závažnosti prohřešku. Kromě úpravy bodů mají být za vybrané přestupky zavedeny také vyšší sazby pokut.

Jak by se mohl změnit bodový systém?
Autor: Ministerstvo dopravy Jak by se mohl změnit bodový systém?

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

reklama

reklama