Hasiči radí: Na co si dávat pozor, abychom o vánočních svátcích nevyhořeli?

Adventní věnce, svíčky a prskavky, elektrické vánoční dekorace, zábavní pyrotechnika nebo vaření či vytápění. O vánočních svátcích nám kromě pohody a klidu hrozí rovněž zvýšené riziko možného požáru. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje na svém webu uveřejnil několik „vánočních rad“ a tipů, na co zejména si dávat pozor.
Ilustrační foto: adventní věnec
Ilustrační foto: adventní věnec
Pixabay

reklama

Během adventu (období čtyř neděl před vánočními svátky) řada domácností každou neděli zapaluje po jedné svíčce na adventním věnci. Je třeba mít na vědomí, že ty plněné pilinami a bez nehořlavých podložek slouží jen k dekoraci a svíčky bychom na nich neměli zapalovat. Pozor také na věnce, kde není dostatečně připevněn držák svíčky nebo je kolem svíčky příliš mnoho chvojí. „Každý prodávaný výrobek by měl být opatřen návodem k použití, ve kterém se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet,“ dodávají hasiči.

Svíčky a prskavky nikdy nenechávejte bez dozoru

Jelikož jde o otevřený oheň, neměli byste je v domácnosti nikdy nechávat bez dozoru a při odchodu z místnosti je uhasit. „Ve vzdálenosti 10 cm od plamene svíčky může být teplota až 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastu či textilií,“ upozorňují hasiči. Svíčky stavte na stabilní nehořlavé podložky a dostatečně daleko od hořlavých materiálů jako záclony či potahy. Svíčky neumisťujte do průvanu, ani do polic ve skříňkách. Pozor také na malé děti a domácí mazlíčky – ti mohou hořící svíčku snadno převrhnout.

Prskavky užívejte výhradně nad nehořlavými povrchy a po zapálení je držte stranou od těla. Nikdy nevdechujte zdraví škodlivý kouř, který produkují. Před vyhozením do koše prskavky zchlaďte třeba namočením do nádoby s vodou nebo zapíchnutím do sněhu.

Jak být na internetu v bezpečí...

Desatero internetové bezpečnosti: Nepodceňujte hesla, před Vánoci pozor na falešné e-shopy

U elektrických dekorací a pyrotechniky čtěte pořádně návod

Světelné řetězy a jiné elektrické vánoční dekorace nakupujte v kamenných obchodech, kontrolujte, zda mají certifikaci pro český trh a vždy se držte návodu k použití. Věnujte pozornost zejména informacím, pro jaké prostředí je výrobek určen, jak dlouho může být v provozu (svítit) a jaký je jeho maximální příkon.

Zábavní pyrotechniku pořizujte pouze takovou, která je legálně uváděna do ČR a obsahuje návod k použití a certifikační značku. Doma pyrotechniku uložte na suchém místě. Striktně dbejte na to, aby výrobky neležely v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, který by mohl způsobit její „odpálení“. S pyrotechnikou manipulujte opatrně a s respektem, aby nedošlo k ohrožení života a majetku, ať už vašeho či někoho jiného. Ideální je volné prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí.

Vánoční pečení a vaření či zimní vytápění vám může rovněž „zavařit“

Plamen plynového sporáku o Vánocích ani nikdy jindy nenechávejte bez dozoru. Při smažení dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vznícení potravin na pánvi. „Pokud se tak stane, nikdy nehasíme horký olej vodou! Doporučený postup je: vypnout přívod energie, zakrýt pánev poklicí či plechem a oheň bez přístupu vzduchu nechat uhasnout.“

Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká podle nich neopatrným zacházením s topidly a zanedbáním péče o komíny. K topení užívejte výhradně topivo určené pro dané topidlo a popel ukládejte na bezpečné místo. Oheň nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek, jako je třeba benzin. Do blízkosti topidla neumisťujte dřevo, papír ani jiné hořlavé látky.

Co se týká požárů komínů, nejvíce jich způsobují nevyčištěné saze v nich. Dalšími příčinami jsou například nevhodná konstrukce komína, v něm zazděný trám nebo spáry v komíně. „Komíny je nutné pravidelně čistit a nechat zkontrolovat odborníkem,“ upozorňují hasiči.

Vánoce z lesa

Připravte se na Vánoce: Vydejte se do lesa pro materiál na vánoční tvoření

Co když k požáru dojde? Hlavně klid. Život a zdraví na prvním místě

V případě požáru je nutné zachovat klid a nejprve zachraňovat život a zdraví své a svých nejbližších. Až poté zachraňujte majetek, přičemž požár co nejdříve ohlaste hasičům na linku 150 či 112.

„Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Využijeme k tomu hasicí přístroj nebo hydrant na chodbě. Elektrické přístroje je nutné před hašením vypojit z elektřiny. Elektrické přístroje se nikdy nehasí vodou ani pěnovými hasicími přístroji. Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci do bezpečí.“

Hasiči také upozorňují, že každý, i vlastními prostředky uhašený požár je nutné bezodkladně nahlásit hasičům a do příjezdu vyšetřovatele požárů nic neuklízet. Za neohlášení požáru hrozí občanům pokuta ve výši až 25 tisíc korun. Bez oficiálního potvrzení o požáru a jeho příčině pojišťovny pojistné plnění nevyplácí, nebo výrazně krátí.

reklama

reklama