Jak nastavit životní/úrazové pojištění na míru? Zeptejte se online

V České republice je uzavřeno přes šest milionů smluv životního pojištění. Někdy to může být oříšek, smlouvu správně nastavit...
Siluety rodiny
Siluety rodiny
thinkstock.com

reklama

 

Každý má možnost zahrnout do své pojistky řadu situací, které by mohly nastat. Může si vybrat všechny nabízené varianty nebo jen některé, v různých výších případného odškodnění. Nejste si jisti, jestli máte smlouvu správně nastavenou, jestli se vám právě takto vyplatí a skutečně zajistí pro případné pojistné události? Zeptejte se...

 

Potřebujete poradit, jak nastavit životní pojištění?

Životní pojištění - piktogramy Foto:

K O N T A K T N Í  F O R M U L Á Ř 

Nabízíme vám BEZPLATNOU osobní, telefonickou či mailovou KONZULTACI s našimi experty.

Poradíme vám, jaké řešení bude ve vaší situaci nejlepší. Využijte kontaktní formulář, kde vyplníte kontakt na vás, naši odborníci se vám v co nejbližším možném termínu ozvou.

 Doma se stává nejvíc úrazů

Doma (a na hřišti) se stává nejvíc úrazů. Bolestné vyřeší pojistka

 

O životním pojištění v bodech... Co lze pojistit?

  • Smrt z jakékoliv příčiny – Tato položka slouží jako zajištění rodiny. Pokud pojištěný z jakékoliv příčiny zemře, pozůstalí dostanou sjednanou částku. V případě stanovení obmyšlené osoby, dostane dané odškodnění ona. Pojistná částka může být stejná po celou dobu pojištění nebo klesající. Taková varianta slouží například jako zajištění při hypotéce.
  • Smrt úrazem - V případě smrti následkem úrazu vyplatí pojišťovna sjednanou částku pro toto připojištění. V případě, že pojištěný zemře v důsledku dopravní nehody, vyplatí pojišťovna dvojnásobek sjednané pojistné částky pro toto připojištění. Dále pojišťovna vyplatí pojistnou částku sjednanou v základním pojištění. Pokud pojištěný určí obmyšlené osoby, bude tato částka vyplacena těmto osobám.
  • Vážná onemocnění - V pojistné smlouvě lze pojistit i dvacet vážných onemocnění, která jsou definována v pojistných podmínkách. Jedná se například o infarkt, rakovinu, roztroušenou sklerózu, nákazu HIV, Parkinsonovu nemoc, mozkovou mrtvici apod.
  • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním - Pokud se pojištěnému stane úraz a zanechá trvalé následky, pojišťovna vyplatí plnění vypočtené ze sjednané pojistné částky. Stupeň poškození (trvalé následky) musí být minimálně 1 %; při 100 % stupni poškození je vyplácen pětinásobek sjednané pojistné částky pro toto připojištění. Pokud k úrazu (trvalým následkům) dojde v důsledku dopravní nehody a stupeň poškození je alespoň 50 %, vyplatí pojišťovna dvojnásobek pojistného plnění.
  • Vážné trvalé následky úrazu s doživotní úrazovou rentou - V případě trvalých následků úrazu se stupněm poškození nejméně 50 % pojišťovna vyplatí sjednanou částku a zároveň bude pojištěnému vyplácet doživotní úrazovou rentu ve výši 1 % sjednané pojistné částky.
  • Tělesné poškození následkem úrazu - Pokud dojde k úrazu (např. zlomenina, vymknutí, pohmoždění hlavy apod.), vyplatí pojišťovna plnění stanovené jako procentuální podíl z pojistné částky, který odpovídá tělesnému poškození způsobenému úrazem dle tabulky uvedené v pojistných podmínkách.
  • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - V případě úrazu pojišťovna vyplatí plnění stanovené jako součin sjednané pojistné částky a počtu dnů léčení úrazu, max. však dobu nezbytného léčení úrazu uvedenou v tabulce TP (která je součástí pojistných podmínek).
  • Denní dávka při pracovní neschopnosti - Při pracovní neschopnosti vyplatí pojišťovna od sjednaného dne (od 15., 22. nebo 29. dne pracovní neschopnosti) dohodnutou pojistnou částku za každý den pracovní neschopnosti. (Toto pojištění lze sjednat pouze pro pojištěnce v pracovním poměru a/nebo ty, kteří mají pravidelné příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.) Výše pojistné částky závisí na příjmu pojištěného.
  • Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu a/nebo nemoci - Za každý den pobytu pojištěného pacienta v nemocnici vyplatní pojišťovna sjednanou dávku. Hospitalizace musí trvat alespoň 24 hodin. Pokud máte toto připojištění sjednané, zkontrolujte si, na jakou částku. Řada klientů má tuto položku nastavenou na 100 korun za den. Podle odborníků ale taková částka dnes ztrácí smysl. Stokorunový poplatek za pobyt v nemocnici byl nedávno zrušen a vy tak odškodněním nic moc nezískáte. Většinu běžných výdajů během hospitalizace vám pokryjí nemocenské dávky. Připojištění pobytu v nemocnici se ale nadále vyplatí, pokud požadujete například nadstandardní pokoj nebo lepší stravu.
  • Zproštění od placení pojistného - Pokud klient zůstane tři měsíce a déle v pracovní neschopnosti nebo je-li mu přiznána invalidita 3. stupně následkem nemoci nebo úrazu, zprostí pojišťovn pojistníka od placení běžného pojistného.

Typy životního pojištění

Všechny výše uvedené položky mohou být součástí smlouvy o životním pojištění. To přitom může nejen krýt daná rizika, ale může nabízet ještě zhodnocování peněz. Pokud smlouva kryje jen rizika, jedná se o rizikové životní pojištění. Rozhodne-li se klient zhodnocovat peníze s pojišťovnou, může si sjednat investiční nebo kapitálové životní pojištění. V těchto variantách část peněz putuje na platby pojistného na krytí sjednaných rizik a část peněz se zhodnocuje (v případě kapitálového pojištění o předem stanovený a pevný úrok, u investičního pojištění se jedná o úrok, který se pohybuje na základě vývoje trhu a dané investiční strategie), nejčastěji dlouhodobě na důchod.

ČNB snížila technickou úrokovou míru pro nové smlouvy životního pojištění

Životní pojištění: Sníží se výnos u nových smluv, staré se musí vyřešit do konce března

Životní pojištění vs. úrazové pojištění

Úrazové pojištění je určeno pouze pro krytí rizik spojených s následky úrazu (smrt, trvalé následky, hospitalizace po úrazu). Může být sjednáno samostatně, nebo právě v rámci životní pojistky, která pak kromě úrazu zahrnuje i invaliditu či nemoci a události s nimi spojené. Pojištovny často nabízejí úrazové pojištění dětí v rámci smlouvy životního pojištění.

Kolik stojí?

Úrazovou pojistku můžete v dostatečném krytí sjednat od 200 korun, životní pojištění pak stojí zhruba pětkrát tolik, záleží ale na stanovené výši krytí jednotlivých položek a jestli chcete navíc zhodnocovat vložené finance. Úrazové pojištění využijte tehdy, pokud chcete levnější pojistku či pojistit děti, nebo když pojišťovna s vámi životní pojistku neuzavře. To se vám může stát v případě zhoršeného zdravotního stavu.

Prima Rádce je na Facebooku. Najdete nás zde.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!