Je potřeba změnit zemědělskou politiku. Lidé umírají na nesprávné stravování

Zažité návyky ve stravování u nás podle konference na Ministerstvu průmyslu a obchodu nejsou dostatečné a vedou ke vzniku neinfekčního onemocnění. Jedná se o onemocnění spojené se špatným životním stylem. To má za následek i to, že zdravý život člověka v ČR je o 5 let nižší než například ve Švédsku. Konference organizovaná Svazem obchodu a cestovního ruchu nesla název Trvale udržitelná produkce a nákup potravin pro české spotřebitele. Proběhla minulý měsíc.
Zdravý životní styl
Zdravý životní styl
foto pixabay

reklama

V Evropě trpí nadváhou 30 – 80 % dospělých a více jak 20 % dětí, uvádí zpráva z konference. Jedna třetina z nich je obézních. Nevhodná dieta a špatný životní styl patří k základním rizikům vzniku neinfekčního a chronického onemocnění. Jedná se například o srdeční, cévní, nádorové nebo plicní onemocnění.

Tyto zdravotní problémy představují druhou největší položku vládních výdajů, uvádí zpráva Státního zdravotního ústavu. Jedná se o částku přibližně 700 miliard EUR.

Viscerální tuk
Autor: http://www.szu.cz/uploads/CZVP/CZVP_SOCR.pdf Viscerální tuk

Zdraví české populace

V České republice umírá až 90 % obyvatelstva na neinfekční onemocnění, spojené (nejen) se špatnou výživou. Na onemocnění srdce umírá až 50 % z nich, další na cukrovku, respirační onemocnění nebo rakovinu.

„Zatímco medicína dokázala prodloužit délku života, nedaří se dostatečně prodloužit délku života ve zraví,“ uvádí zpráva. Ve Švédsku je zdravé období jednoho člověka kolem 70 let, u nás se pohybuje kolem 61 let. Nemoci u nás jsou pak o 5 let delší než ve Švédsku. Naděje na dožití v ČR je 78 let.

V souvislosti s tím byly na konferenci navrhnuty požadavky na produkci potravin z hlediska dlouhodobého zdraví populace. 

Nové potravinové trendy

1. Začleňování ekologických potravin – rostoucí podíl na trhu

2. Rostoucí význam rostlinných potravin – veganství a etický konzumerizmus se sbližují

3. Snížení dopadů na balení – obavy o znečištění oceánů, omezení plastů

4. Investice a akvizice – vyšší specializace velkých firem (Unilever – Vegetariánský řezník)

5. Programy a štítky udržitelnosti – certifikované potraviny na trhu porostou

6. Etické maloobchodní iniciativy – „bezplastové uličky“ v supermarketech

7. Rostoucí tržní síla mileniálů – ekologické produkty, online nákup

 

Na konferenci bylo uvedeno, že je důležité, aby se lidé adaptovali a změnili životní styl. Do budoucna by to mělo mít přínos na snížení výskytu neinfekčního a chornického onemocnění. Na zdravé stravování, životní styl, zrenovování zemědělství a propojení systému stravování napříč Evropou by se proto měl klást velký důraz. 

 

Aneta Šimečková

reklama

reklama