Kdo tahá za nitky v Elysejském paláci? Řídí Brigitte Macronová politiku Francie?

Jestliže Emmanuel Macron upoutává pochopitelnou pozornost politiků, tak novináři sledují stejně tak jeho tahy na šachovnici Evropy. Na rozdíl od politiků ale mají ve svém portfoliu i jiný úhel pohledu.
Brigitte Macronová
Brigitte Macronová
foto youtube

reklama

Novinářům nedá spát, kam pro inspiraci a za nápady francouzský prezident chodí a teď si myslí, že mu přišli na stopu. Hlavním poradcem je údajně manželka Brigitte Macronová. Ještě než se Macron stal premiérem, již tehdy objevili Brigitte jako poradkyni v prezidentské kampani. Tehdy například britský list The Guardian psal: „Mluvíš potichu, musíš hlas zesílit,“ radila mu Brigitte, stejně jako divadelní režisér herci na jevišti. Macron na to: „Co je na tom ještě špatného, miláčku?“ a Brigitte mu odpovídá: „Máš tam některé pasáže, které jsou příliš dlouhé!“ Britský novinář přirovnává poradenství Brigitte Macronové k oblasti scénických umění, kdy jako „dramaturg“ působila při shromážděních prezidentské kampaně. Ostatně seznámili se kdysi v dramatickém kroužku.

Daleko bouřlivější ohlas měla reportáž francouzské televize BFM pod názvem „Brigitte Macronová od neoficiální poradkyně až po vlivnou první dámu“. Reportáž uvádí řadu svědků dokazujících, že manželka prezidenta tahá za nitky a má vliv na svého manžela. Už dříve noviny psaly: „Když chceš něco říci Emmanuelovi, předej to přes Brigitte.“

Televize k tomu na svém webu píše: „První dáma Francie a manželka Emmanuela Macrona si našla své místo v paláci Elysée v politickém prostředí.“ Autoři, kteří zjišťovali, kam až sahá moc první dámy, zveřejnili informace, že Brigitte Macronová není pouhou první dámou, která má jen reprezentativní roli, ale je podle nich velice přímá a má velký vliv na manžela. Její roli hodnotí jako roli konzultantky v oblasti komunikace a personální manažerky. Podle autorů je schopná na sebe brát řadu úkolů a pouští se do všeho až tak daleko, že například od „Žlutých vest“ sklidila kritiku. Těm vadila jako inkarnace přepychu a aristokratických návyků. Mimochodem pochází z rodiny výrobců čokolády v Amiensu.

Její význam ve francouzské politice je posilován účastí na večeřích za přítomnosti politiků, které prezident pořádá přibližně dvakrát do měsíce a kterých se účastní francouzští ministři a poradci. Při těchto příležitostech do debat sice nezasahuje, nebo velice málo, zato když je dotazována, co si myslí, dokáže bez okolků vyslovit svůj názor.

Její vliv dokladuje velice přátelský vztah s ministrem školství Jean-Michele Blanquerem. Ostatně byla to ona, kdo jej na post ministra doporučila. Sama je bývalou učitelkou francouzštiny a latiny. Ministr Jean- Blanquer k první dámě říká: „Je těžké být první dámou a nedělat politiku.“

Ví se, že Brigitte Macronová má dobrý vztah i s dalšími ministry, jako je například ministryně Marléne Schiappaová, ministryně pro rovné příležitosti, které občas poskytuje své rady.

Ministr vnitra Gérard Collomb podle televize BFM tvrdí, že na ní záleží, koho jmenuje, když se prezident rozhoduje mezi dvěma kandidáty: „Může ho přimět změnit názor.“ Collomb v Brigitte Macronové vidí spíše „instinktivní“ političku.

Pro změnu server jiné francouzské televize, TéléOBS, tvrdí, že po Macronově aférce na Antilách, kde byl spatřen ve společenství dvou mladíků, stoupl vliv Brigitte na dění v Elysejském paláci  ještě více, neboť se prezident stal pro francouzskou veřejnost nedůvěryhodným.

To, co první dáma koná, je ve Francii dáno zvláštním ustanovením. Má svůj popis práce: stará se o humanitární záležitosti, osvětový program a podobné záležitosti. Tuto činnost vykonává zdarma a dobrovolně. Má však svůj kabinet se čtyřmi asistenty, na který dostává 280 tisíc euro měsíčně. Její kabinet má ještě další výdaje, a to na kadeřníka, kosmetičku a ochranku. Pro představu, jenom na čtení korespondence, kterou denně představuje 150 až 200 dopisů, je zaměstnáno sedm lidí.

Zdá se, že nyní - v druhém ročníku pětiletého období Emmanuela Macrona - je první dáma a její politický vliv více zkoumán než kdy jindy. Proto asi raději nahlásila svůj návrat za školní katedru. Brigitte Macronová otevřela toto pondělí vzdělávací centrum pro dospělé od 25 do 48 let v pařížské čtvrti Clichy-sous-Bois. Tuto školu první dáma Francie pomohla zřídit a má pomáhat dospělým, kteří jsou nezaměstnaní a potřebují zvýšit nebo změnit svoji kvalifikaci. Škola byla zřízena ve čtvrti, která patří mezi nejchudší v Paříži.

 

Mirko Radušević

reklama

reklama