Kdybyste po 4 letech mluvení o migrantech také řekl něco o Ježíši, Marii a Duchu svatém, neurazili bychom se. Lidé reagují na papežovu mši svatou za migranty

„Tohle není jen o migrantech ve dvojím smyslu, totiž že především jsou migranti lidské bytosti a že jsou symbolem těch odmítnutých dnešní globalizovanou společností,“ uvedl papež František tento týden na Twitteru s odkazem na text své pondělní „mše svaté za migranty“ od oltáře baziliky svatého Petra ve Vatikánu. Papež opět vyzval k utěšení, ukojení hladu a žízně po spravedlnosti migrantů a vyzval, abychom jim ukázali cestu do království nebeského. Na Twitteru se však objevila řada nesouhlasných komentářů.
Ilustrační foto: papež František
Ilustrační foto: papež František
@PopeFrancisPage (japantimes) / Facebook

reklama

„Na toto šesté výročí návštěvy Lampedusy mé myšlenky směřují k těm ´nepatrným´ (výraz z Bible; pozn. autora), kteří denně hlasitě volají Pána a žádají, aby byli osvobozeni od zla, které je postihuje. Tito nepatrní opuštěni a podvedeni umírají v poušti; tito nepatrní jsou mučeni, zneužíváni a poškozováni v detenčních táborech; tito nepatrní čelí vlnám nemilosrdného moře; tito nepatrní jsou ponecháni v přijímacích táborech příliš dlouho na to, aby byly nazývány dočasnými,“ uvádí papež František mimo jiné ve své „mši svaté pro migranty“.

„To jsou jen někteří z těch nepatrných, o které nás Ježíš žádá, abychom je milovali a pozvedli. Naneštěstí existenční periferie našich měst jsou hustě osídleny osobami, které byly odhozeny, marginalizovány, utlačeny, diskriminovány, zneužity, vykořistěny, opuštěny, chudými a trpícími. V duchu blahoslavenství jsme povoláni, abychom je utěšili z jejich soužení a nabídli jim milosrdenství; ukojili jejich hlad a jejich žízeň po spravedlnosti; nechali je zažít božskou otcovskou péči; ukázali jim cestu do království nebeského. Oni jsou osobami; nejsou pouhými sociálními nebo migračními tématy!“ dodal papež.

Papežův příspěvek s odkazem na „mši svatou za migranty“ na Twitteru komentovaly stovky uživatelů. Na první pohled většina papeže chválila nebo s ním souhlasila, někteří dali jeho kázání i do kontextu s migrací do USA a s prezidentem Trumpem. Našla se však i dlouhá řada diskutujících, kteří měli k papežovým slovům výhrady.

Otevřete zlaté brány Vatikánu a vezměte pár tisíc dovnitř!

„Možná kdybyste po čtyřech letech mluvení jen o migrantech také řekl několik slov o Ježíši, Marii, Duchu svatém, vzkříšení, pekle, přísahám, že bychom se neurazili,“ napsal třeba jeden z uživatelů.

„Ano. Bohužel. Spolu s migranty jsou smícháni muži s nemocnými úmysly. Naše hranice slouží jako cesta k únosům dětí a obchodování s lidmi stejně jako teroristům. Bezpečná hranice může ochránit nejen náš národ, ale také ty skutečné uprchlíky, kteří museli s těmito zločinci cestovat,“ reagoval jiný.

„Dost! Přestaň! A přehoď nahrávku!“

„Slovo migranti je mystifikací reality. Začněme rozlišovat; vezměte si ILEGÁLNÍ IMIGRANTY do Vatikánu a nechte si je tam.“

„Jste v nepořádku! Nakopněte svůj zadek do Avignonu!“ odkázal jeden z uživatelů na francouzské město, kde vládlo sedm papežů od roku 1309 do roku 1377.

„Tak otevřete zlaté brány do Vatikánu a vezměte pár tisíc z nich dovnitř.“

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!