KOMENTÁŘ: Český jazyk pro 1. stupeň ZŠ. Je libo křížence sněhuláka s tučňákem nebo černošskou holčičku?

Nedávno jsem psal o francouzské sexuální příručce pro děti od 5 let „Jak se dělají děti“, na jejíchž deskách je vyobrazena bílá žena a snědý muž se dvěma snědými dětmi. Nyní se na deskách učebnice českého jazyka pro 1. stupeň základních škol objevila pro Českou republiku typická černošská holčička a kříženec sněhuláka s tučňákem, který se u nás, jak ví každé malé dítě, vyskytuje na každém rohu. Zejména po dvou jointech nebo jisté dotaci, že ano, autoři?
Český jazyk 2 pro základní školy
Český jazyk 2 pro základní školy
Reprofoto: Megaknihy

reklama

Sice se říká ono okřídlené „nesuď knihu podle obalu“, ale když se člověk poprvé podívá na přední stránku této dětské učebnice, tak je minimálně zmaten. Jde o „Cestu kolem světa za 80 dní“? Který je v tom případě Willy Fog? Snad to černobílé zjevení připomínají křížence sněhuláka s tučňákem (zřejmě představující právě onoho ptáka)? Nebo máme před sebou pokrokovou „Alenku v říši divů a za zrcadlem“ inspirovanou afroamerickou Alenkou v letošním kalendáři Pirelli?

Český jazyk 2 pro základní školy
Autor: Reprofoto: Megaknihy Český jazyk 2 pro základní školy

O tučňáka v Polabí nebo v Pomoraví zakopnete na každém kroku

Tak určitě: inkluze, diverzita, globalizace, multikulturalismus… Na učebnici zeměpisu by se se snad tento obrázek dal pochopit, ale na učebnici češtiny? Máme snad ve školách tolik černošských žáčků? Mám takový neodbytný pocit, že třeba Vietnamců je u nás mnohonásobně více než dětí černošského vzezření.

Knížka Jak se dělají děti

KOMENTÁŘ: Sexuální výchova pro nejmenší. Multikulturně nezávadná knížečka „Jak se dělají děti“

Vrátím se ještě k oné „kreaturce“ připomínající něco mezi tučňákem a sněhulákem. Jeden známý vyslovil hypotézu, že se snad může jednat o retardované dítě převlečené do kostýmu tučňáka. V jiné mojí známé zase na první dobrou onen tvor evokoval něco zahaleného (jakoby předvoj před Českým jazykem 3, na němž bude již i zahalená osůbka?).

Ale berme tedy v potaz nejzřetelnější variantu – tedy tučňáka. Tučňáci se u nás v Pomoraví a Povltaví běžně vyskytují – zejména po dvou jointech nebo přiklepnuté dotaci – viďte, autoři? Co třeba pejsek, kočička, krteček...? Marná sláva, málo světový...

Pár jointů, nebo dotační podpora udělají mnoho

Nevím, zda se zbláznil, zhulil, nebo podlehl „dotacím“ autor, nakladatel, nebo ilustrátor, ale někdo (případně všichni) evidentně ano.

Lokomotiva Tomáš

KOMENTÁŘ: Indoktrinace dětí v plném proudu, seriál o mašinkách bude multikulturnější a genderově vyváženější

„Hlavním kladem učebnice je ale nově a moderně zpracované učivo, aktuální zajímavé texty pro žáky, zachování klasické, systematické stavby učebnice, dostatek cvičení a úkolů. Obsahuje i krátké testy k ověření znalostí samotným žákem (naplňuje tím požadavek tzv. autoevaluace). Učebnici funkčně doprovázejí vtipné ilustrace G. Filcíka,“ píše se v online anotacích na knihu.

Tak to jsem klidný, jsme noví, moderní a multikulturní. Vtipná, nebo spíše směšná, je hned ta první ilustrace, o tom žádná! 

reklama

reklama