KOMENTÁŘ: ČT referuje o sjezdu svědků Jehovových jako o srazu zahrádkářů a nepřímo zve na akci veřejnost. Přihláška by nebyla?

Česká televize dnes v živých vstupech informovala o víkendovém sjezdu svědků Jehovových v Praze. Nic divného, kdyby ovšem o této akci nereferovala jako o srazu neškodných zahrádkářů, pejskařů nebo sběratelů známek. Dozvěděli jsme se, že za 2. světové války byli pronásledování a že mimo zákon jsou postaveni v Rusku kvůli „údajným extremistickým znakům“, za což Rusko čelí kritice. Že jde nepochybně o kontroverzní organizaci vykazující znaky sekty? Že svědci Jehovovi kladou důraz na oddělení od společnosti, odmítají vlastenectví a odrazují od voleb? Že neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny, státní svátky. Že odmítají transfúzi krve, což podle bývalé členky při žádosti o registraci u Ministerstva kultury ČR popřeli, a tedy této instituci lhali? Pro ČT evidentně banalita.
archivní foto
archivní foto
FTV Prima

reklama

Je zajímavé, jak Česká televize nedávno až pohoršeně přistoupila například k novinářské Krameriově ceně, o níž informovala jako o „kontroverzní“, vzala si na paškál osoby, které za ní stojí, a za vydatné pomoci spřízněných odborníků a novinářů (tradičně třeba z Bakalovy Economické party) toto ocenění dehonestovala. Pořad Newsroom ČT24 dokonce napadl Zpravodajství TV Prima za to, že o předávání cen informovalo.

Zaráží mě potom, že svědci Jehovovi jsou pro redaktory ČT něco jako zahrádkáři, myslivci nebo pejskaři, u nichž žádnou kontroverzi ani evidentní sektářské znaky nevidí. Přitom stačí trochu zavzpomínat na osobní zkušenost s těmito lidmi nebo se trochu porozhlédnout po internetu. Dokonce na Českém rozhlase je záznam rozhovoru s bývalou členkou, jež se narodila do rodiny svědků Jehovových a třicet let v organizaci působila. Sama o ní mluví jako o sektě. O tom ale později.

Pozvánka pro veřejnost aneb nechcete být rovněž členem sekty?

Od redaktorky ČT se z živého vstupu o víkendovém srazu Svědků Jehovových dozvídáme třeba, že „součástí programu je série proslovů, taky dramatizované čtení z Bible anebo videoprojekce. Ten sjezd je veřejný, takže se můžou zúčastnit i lidé, kteří nejsou svědky Jehovovými.“ Když budu šťourat, nelze si to vyložit i jako nepřímou pozvánku pro „nejehovisty“? Mou domněnku potvrzuje pozdější druhý vstup redaktorky, v němž dodala: „Dorazit ale může kdokoliv, nejen svědkové Jehovovi, vstupné na tuto akci je zdarma.“

Dále pak v několika větách redaktorka řekne něco k historii a že v ČR je asi patnáct a půl tisíce svědků Jehovových, po celém světě osm milionů aktivních členů a zhruba dvojnásobek se k víře hlásí. Sjezd podle redaktorky slouží k „upevňování víry, sdílení myšlenek a také poučení z Bible.“

A následuje parádně „objektivní“ finále v typickém stylu ČT: „Je známou informací, že například za druhé světové války byli svědkové Jehovovi pronásledováni, nelehkou situaci mají teď také v Rusku, kde už dříve byli postaveni mimo zákon na žádost tamního ministerstva spravedlnosti, a loni v srpnu pak se dostali na seznam zakázaných organizací kvůli údajným extremistickým znakům jejich aktivit. Za to se na Rusko snesla řada kritiky, kupříkladu i od mezinárodní organizace Human Rights Watch, a to za popírání náboženských svobod.“

Nádherný je potom oslí můstek (ať už vědomý, nebo nevědomý) z pronásledování Jehovistů nacisty na současný zákaz této organizace v Rusku. Že by se nám ČT opět snažila něco naznačit? V této pasáži se jedinkrát za celou dobu objevuje ve spojení s organizací slovo „kontroverzní“, jen tam objektivní ČT přidala „údajně“, a navíc jen z ruského pohledu.

Oddělení od společnosti, odmítání vlastenectví, transfúzí krve a oslav svátků 

Abych tedy doplnil naši „objektivní“ veřejnoprávní televizi, například na webu krestandnes.cz (ale i jinde) se třeba dočtete následující:

„Svědkové Jehovovi odmítají křesťanské učení o Trojici, odmítají podstatu křesťanského vyznání, a tedy nejsou křesťany. Kladou důraz na oddělení od společnosti. Například neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny, státní svátky ani žádnou příležitost, která je na počest někoho jiného než Ježíše. Dalším příkladem jejich distance od společnosti je to, že se snaží být politicky neutrální, nevyhledávají veřejně funkce a odrazují od voleb. Namísto toho zdůrazňují občanství v Kristově nebeském království. Také odmítají vlastenectví, včetně národní služby a slibů věrnosti a neslouží v armádě. Zdůrazňují bratrství, které přesahuje národní hranice. Taktéž jsou nechvalně známí pro své kontroverzní odmítání krevních transfúzí, dokonce i v situacích přímého ohrožení života. V případě ruského zákazu skupiny země uvedla, že postoj svědků Jehovových k transfúzi krve je v rozporu s ruskými zákony o zdravotní péči.“

Většinu z výše zmíněného pak v rozhovoru pro Český rozhlas potvrzuje i bývalá členka svědků Jehovových, která se do této „sekty“ (jak o ni sama mluví) narodila, jelikož její rodiče byli členy. Po třiceti letech z ní vystoupila. V rozhovoru pak dokonce uvádí, že lokální vedení této organizace lhalo v některých věcech Ministerstvu kultury ČR během žádosti o registraci v ČR. Aktérka popisuje mimo jiné třeba vymývání mozků nebo obtíže, na něž narážela, když se rozhodla pro odchod z této organizace.

„Rodiče mě vychovávali jako budoucího člena sekty“

„Rodiče mě vychovávali jako budoucího člena sekty. To znamená, že jsem prožívala takovou lásku, která byla podmíněná, protože bylo nutný, abych dodržovala některé věci, které byly v tom učení. Abych se chovala tak, jak oni ode mě očekávali. A také já jsem tam zakoušela, že se nemohla tak rozvíjet má osobnost, protože úměrně svému věku jsem nemohla prostě dělat různé věci, které by dítě v tom věku třeba předškolním potřebovalo.“

„Svědkové Jehovovi žádali o registraci náboženské společnosti tady a oni dostali určité podmínky od ministerstva kultury a měli odpovědět na dvě otázky. Jedna z těch otázek byla, jak vlastně vyučují to, že jejich členové nesmějí přijímat transfúzi krve a vůbec jako používat krev. No a přes to, že to bylo stěžejní učení, tak oni odpověděli, že to nevyučují. A pak byla ještě jedna otázka, ta se týkala zase zbraní. Odpověděli také, že to nevyučují. A prostě, já jsem to nedokázala pochopit, že mohli takhle odpovědět úplný opak. Ptala jsem se pak na to lidí, které jsem znala v tom ústředí, jestli to dokážou vysvětlit a logicky to nikdo nedokázal obhájit tuto odpověď.“

Zajímalo by mě, co by nám řekla Česká televize pěkného taky o sjezdech scientologů, mormonů, vesmírných lidí nebo baptistů, u nichž si je běžný člověk rovněž vědom evidentních kontroverzí. Nejspíš by vzala nějakou starší zprávu ze srazu skautů a pouze prohodila názvy „spolků“. Inu, co taky. Spolek jako spolek.

Vstupy České televize můžete vidět v archivu ČT 24 z dne 20. 7. 2018 od 10:15 a 12:40 hodin.

reklama

reklama