KOMENTÁŘ: Kandidát do senátu rektor Bek je prý připraven na dialog, na dotazy k jeho znepokojivým výrokům rok neodpověděl

Rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek kandiduje do Senátu. Ve svém programu píše, že je „připraven hrát konstruktivní roli v dialogu“, proto mi to nedá a oživuji svůj otevřený dopis, který jsem mu před rokem zaslal emailem (a svého času uveřejnil na blogu) a v němž jsem chtěl znát vysvětlení některých jeho kontroverzních a znepokojivých prohlášení ze slavnostního proslovu na Albertově 17. listopadu. Jelikož chce Mikuláš Bek zastupovat občany, měl by také být ochoten diskutovat a vysvětlovat svá stanoviska.
Mikuláš Bek
Mikuláš Bek
Mikuláš Bek do Senátu / Facebook
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Ve svém programu na webu Mikuláš Bek píše:

„Hledání a prosazování společných zájmů napříč politickým spektrem. Jsem přesvědčen, že v řadě případů je nezbytná spolupráce různých politických proudů, stran a hnutí při prosazování zájmu občanů města Brna i širšího regionu jižní Moravy. Jsem proto připraven hrát konstruktivní roli v dialogu, který bude tyto zájmy identifikovat a podporovat.“

V návaznosti na to se tedy znovu dovoluji ozvat a žádat vysvětlení některých jeho výroků. Text, který je rok bez odpovědi a který jsem jen formálně přizpůsobil, však mnohé vypovídá už sám o sobě a může být chápán i jako polemika. Příliš mi taky s rektorovými citacemi níže neladí ono: „Mikuláš Bek do Senátu. Svoboda, respekt, rozvaha,“ čímž se prezentuje.

Vážený pane rektore doc. PhDr. Mikuláši Beku, Ph.D.,

s jistým znepokojením jsem zhlédl Váš projev z pražského Albertova ze dne 17. listopadu 2017 při příležitosti oslav svátku Boje za svobodu a demokracii.

Jako občan České republiky Vás, coby jednoho z předních představitelů akademické obce naší země, veřejně činou osobu a nově také kandidáta do Senátu Parlamentu ČR, touto cestou žádám o bližší vysvětlení některých Vašich prohlášení. Níže uvádím tři klíčové výňatky – sestupně tak, jak se objevily ve Vašem slavnostním proslovu. Jelikož si dovoluji věřit, že jako svobodomyslný občan jste nakloněn demokratické diskuzi a polemice, připojuji rovněž ke svým dotazům i komentáře.

Vyjádření senátora Františka Bublana

KOMENTÁŘ: Senátor Bublan oceňuje Žít Brno za humanitu a odvahu. Tak, zvací dopisy u nás mají tradici, viďte?

Nepodařila se volba prezidenta, nedopadly dobře ty či ony volby

1. „Já myslím, že všichni tušíme, že svobodomyslná část české veřejnosti v posledních pěti letech utrpěla řadu neúspěchů nebo proher, že se nepodařila volba prezidenta, že nedopadly dobře ty či ony volby.“

I. Mohu se mýlit, ale pokud proběhnou demokratické volby a přímá volba prezidenta úspěšně bez jakýchkoliv mocenských represí a intervencí apod., ať už se nám jejich výsledek líbí, anebo nelíbí, pak, alespoň dle mého, pro „svobodomyslného“ člověka dopadly dobře. Nebo chcete tvrdit, že pokud demokratické volby nedopadnou dle Vašich představ (resp. představ „svobodomyslné části české veřejnosti“, do níž jste se níže pasoval), pak se nepodařily? Naznačujete snad, že ta (většinová) část české společnosti, která nevolila podle Vašich představ, je nesvobodomyslná? Mimochodem, koho si představujete pod pojmem „svobodomyslný člověk“ (které strany a kandidáty volí, jaké hodnoty preferuje...)?

Nebezpečím je „diktatura referend“

2. „A přesto, že možná nebezpečnější než personální rozhodnutí je eroze představy o demokratickém vládnutí, eroze, kterou stejně tak způsobují koncepty firemního řízení státu, jako diktatura referend.“

II. Můžete, prosím, vysvětlit, co jste měl na mysli pod pojmem „diktatura referend“ a v jakém kontextu? Z mého pohledu se totiž jedná o tzv. oxymóron. Pokud je mi známo (a pokud neproběhla v akademických kruzích mně neznámá revize), pak je diktatura forma autoritativní vlády, kdy je politická moc koncentrována v rukou jedné osoby, strany, uskupení. Zatímco referendum je jedním ze základních prostředků přímé demokracie, kterým se občané mohou přímo vyjádřit ve prospěch, nebo v neprospěch otázky ústavně politického nebo zákonodárného charakteru. Chcete snad říci, že pro demokracii je nebezpečím „diktatura přímé demokracie“, tedy diktatura občanů České republiky? Toto Vaše vyjádření zdá se mi býti značně v rozporu se „svobodomyslností“.

Jiří Drahoš

KOMENTÁŘ: Multifunkční kandidát Jiří „Nevím“ Drahoš už není ogar z Jablunkova, ale velký Pražák

Demografická proměna způsobí, že se svobodomyslným povede lépe

3. „Zejména jsem přesvědčen, že se vyplatí investice, kterou česká společnost udělala do vzdělání. Českou společnost mění vzdělaní k lepšímu. A já věřím tomu, že demografická proměna, že sociální proměna české společnosti povede k tomu, že v příštích letech se nám bude, těm svobodomyslným, dařit lépe.“

III. Zajímala by mě interpretace Vašeho pojmu „demografická proměna“. Řekl jste, že povede k tomu, že se nám/vám/svobodomyslným bude dařit lépe. Nezlobte se na mě, pane rektore, ale taková rétorika na mě působí hluboce pohrdavě, arogantně a elitářsky vůči většině lidí, kteří v naší zemi desítky, ba stovky let vytvářeli a vytváří hodnoty, ať už materiální nebo duchovní. Dokonce toto Vaše vyjádření vnímám tak (a opravte mě, pokud se pletu), že se nám snad povede lépe, až umřou naši prarodiče a rodiče, že snad nastupující generace je v něčem lepší než ty předchozí.

Přijde někdy odpověď?

Vážený pane rektore, možná jsem si Vaše slova vyložil špatně a vyvedete mě jejich upřesněním z omylu. Momentálně jsem však částmi Vašeho slavnostního proslovu upřímně zděšen. Osobně považuji za naprosto bezprecedentní, že nejvyšší představitel jedné z nejprestižnějších univerzit České republiky, zástupce akademické obce a člověk veřejně činný, který má vliv na vzdělání a formování názorů tisíců (nejen) mladých lidí v naší zemi, je schopen při příležitosti svátku Boje za svobodu a demokracii na symbolickém místě naší novodobé historie přednést projev, který prvoplánově rozděluje společnost na „svobodomyslné“/vás a ty ostatní (snad „nesvobodomyslné“?); projev natolik sklouzávající k elitářství („svobodomyslní“/vy, kteří jste v posledních letech prohráli volby, a „nesvobodomyslní“, kteří vyhráli), aroganci (po demografické proměně, se „svobodomyslným“ povede lépe) a překrucování principů demokracie („diktatura referend“).

Předem děkuji za Vaši reakci a přeji Vám především skutečné „svobodomyslné“ smýšlení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Vyoral

Otevřený dopis byl v listopadu loňského roku zaslán adresátovi na e-mailovou adresu.

Reklama
Reklama