KOMENTÁŘ: Když papež František slouží mši (a lobbuje) za migranty in flagranti

Papež František, chcete-li argentinský Jezuita Jorge Mario Bergoglio, se v posledních letech poměrně výrazně angažuje v „politicko-mediálním lobby" ve prospěch migrantů. Začátkem července papež složil mši za migranty a uprchlíky. Jak už je u něj běžné, tlačil na city a svědomí našinců ve prospěch masy migrující z Afriky a Blízkého východu. Děsí mě podobnost Františkových slov se slovy fiktivního brazilského papeže z románu Tábor svatých z roku 1973, kde evropská kultura čelí masivní migraci ze třetího světa.
Papež František na mši pro migranty
Papež František na mši pro migranty
Vatican news / Facebook

reklama

Dovolil jsem si přeložit několik pasáží z článku na vaticannews.va, který informoval o mši papeže Františka sloužené pro migranty a uprchlíky.

Na Facebooku o mši informovalo Vatican News následovně: „Papež František v pátek slouží mši za migranty a uprchlíky, během níž říká, že krev těch ztracených v moři křičí na naše svědomí.“

A tři úryvky ze samotné zprávy:

Papež řekl, že v Ježíšově pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout,“ Pán slibuje zotavení a svobodu všem utlačovaným na našem světě, ale v tomto úkolu, Pán potřebuje naše oči a ruce, aby splnily jeho slib.“

V souvislosti s dnešním fenoménem migrace je potřebnou odpovědí solidarita a milosrdenství a méně vypočítavosti, řekl František.

S odkazem na epizodu v evangeliu, kde farizejové reptají proti tomu, že Ježíš jí spolu s výběrčími daní a hříšníky, připomněl Papež boží výtku: „Běžte a naučte se, co znamená, toužím po milosrdenství, ne po obětování“. Papež řekl, že je to prst ukazující na sterilní pokrytectví těch, kteří si nechtějí „špinit ruce“, jako kněz nebo Levit v podobenství o Dobrém Samaritánovi. Odsoudil toto mocné pokušení, které „má formu zavírání našich srdcí těm, kteří mají stejně jako my právo na bezpečné a důstojné životní podmínky. „To vytváří zdi, skutečné nebo virtuální, spíše než mosty,“ sdělil Papež.

Uvítejte migranty ve svých domech a obcích... A postele?

A ještě jeden sympatický citát ctihodného Bergoglia z konce roku 2016:

„Vyzývám vás k tomu, abyste uprchlíky uvítali ve svých domech a obcích, aby jejich první zkušeností v Evropě bylo teplé lidské uvítání a ne chlad při spaní na ulicích,“ uvedl papež František. Podle papeže pohostinnost pomáhá vzbuzovat lásku a je „naším nejlepším zabezpečením proti nenávistným teroristickým útokům.“ (Zdroj)

Papež žehná migrantům

KOMENTÁŘ: Manuál „vítače“. Několik prověřených tipů pro promigrační politiky, novináře, umělce či aktivisty z neziskovek

Až podivuhodná je pak podobnost s vyjádřením fiktivního brazilského papeže Benedikta XVI. z románu Tábor svatých (1973!), který popisuje masivní migraci ze zemí třetího světa do Evropy (v prvopočátku z Indie), s níž si starý kontinent neumí a nechce poradit (za vydatné podpory vrcholných představitelů a spřízněných médií).

„V tento Velký pátek, den naděje pro všechny křesťany, zapřísaháme naše bratry v Ježíši Kristu, aby otevřeli své duše, svá srdce a své materiální statky všem nešťastným, které Bůh posílá, aby zaklepali na naše dveře. Pro křesťana neexistuje jiné cesty než cesta lásky k bližnímu. Láska k bližnímu není prázdné slovo, nedělí se, neměří se, je úplná, anebo žádná. Nyní pro nás všechny přichází hodina, abychom odvrhli kompromisy, v nichž naše víra přišla na scestí, a konečně odpověděli všemírnou lásku, pro niž Bůh zemřel na kříži a pro niž byl vzkříšen.“ Konec citace. Současně jsme se dozvěděli, že Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dal příkaz, aby byly dány do prodeje všechny cenné předměty, které ještě ve vatikánských palácích a muzeích jsou, výlučně ve prospěch přijetí a usazení imigrantů z Gangy…

„Od brazilského papeže se nic jiného nedalo čekat. Kardinálové chtěli novátora, ve jménu všeobecné Církve, tak ho dostali!“

Neopisuje snad Bergogliův tým od autora románu z roku 1973 Jeana Raspaila?

reklama

reklama