KOMENTÁŘ: Milí studenti, dnes něco o propagandě. Třetí pokračování o seriálu „Muslimové v Česku“

V předchozích dvou komentářích k seriálu MF Dnes/iDnes „Muslimové v Česku“ jsem poukázal na řadu indicií, které mě vedou k přesvědčení, že se jedná o běžnou propagandu. Tentokrát pokračuji v rozboru článku, který se věnuje takzvanému vyvracení „mýtů“ spojených s muslimy a islámem (samozřejmě jen těch negativních). No-go zóny jsou podle expertů prý něco jako čtvrti bohatých a křesťané jsou pro muslimy „privilegovaná skupina“. Držte si žaludky. Část třetí.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Pixabay

reklama

Čest být dvěma navzájem si konvenujícími experty na vyvracení (nebo spíše bagatelizování a relatizování) mýtů měli „přední český arabista“ Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR a sociolog z olomoucké Univerzity Palackého Daniel Topinka, který se podrobně zabývá mimo jiné i muslimy žijícími v ČR. V minulé části jsem citoval například jejich bagatelizování džihádu (a uvědomění nás o džihádu srdce) nebo mnohoženství.

Tučně uveden je vždy konkrétní „mýtus“ (kvůli již tak značnému rozsahu jsem vybral 8 ze 13 mýtů uvedených redakcí, u nichž je tendenčnost a bagalizování nejzřejmější). Následují vybrané citace z textu, v rámci něhož se nám redakce s experty snaží muslimy a islám vykreslit v co nejpůsobivějším světle. Pod citací je vždy můj stručný komentář.

Ilustrační foto

KOMENTÁŘ: Milí studenti, dnes něco o propagandě. Příkladem nám bude seriál „Muslimové v Česku“ (část II.)

Když Muslimové dorazí do Evropy, brzy nás demograficky převálcují, jelikož mají více dětí

„Argument, že když se bude nadále zvyšovat počet muslimů v Evropě, brzy muslimové nemuslimy předčí i zde, tak má svou logiku. Podle odborníků ale pracuje s řadou neznámých, které lze předem jen obtížně odhadnout. ‚Ony často hrozící počty nově narozených muslimských dětí nebývají v praxi naplněny, protože příchozí začnou velmi rychle kopírovat natalitu místních populací a demograficky se přizpůsobí normě,‘ říká Topinka. I přesto se však dá podle Ostřanského očekávat, že evropští muslimové budou mít o něco více dětí než typické evropské rodiny. ‚Kus pravdy na tom je, muslimové mají komunity, kde lze očekávat vyšší přírůstek. Ale není to tak děsivé, jak to často různá protiislámská seskupení malují,‘ říká.“

-

A hned jsme doma. Nepodařil se „mýtus“ vyvrátit? Tak ho opět alespoň bagatelizujeme: „řada neznámých“, „hrozby v praxi nebývají naplněny“… a malinko sporný argument, že „muslimové se demograficky přizpůsobí normě“. Byť to zní logicky, nejsem si úplně jist, když se podívám od nás na západ (první náznaky jsou již zjevné i u nás: například šátky ve školách nebo „neoprény“ na veřejných koupalištích…), že by se muslimové bez problému přizpůsobovali místnímu „normálu“.

0:1

Kam přijdou muslimové, tam vznikají no-go zóny

„Existují problémové zóny, ale netroufám si určovat, jestli je nazývat no-go nebo nikoliv,“ říká Ostřanský.

 „Podle Topinky je běžné, že se určité skupiny lidí sdružují v konkrétních lokalitách. Tato ‚zapovězená‘ místa jsou součástí dnešních velkoměst a nemají jen charakter etnický. Stejně tak je podle něj mohou tvořit bohatí lidé, kteří brání těm chudším do nich vstupovat a sdílet je. ‚Je běžné, že se přistěhovalé populace koncentrují a obvykle v těch částech města, kde je levné a dostupné bydlení a příležitost obživy,‘ říká sociolog. Také Češi podle něj měli v Chicagu svou Plzeň, přes kterou do města přicházeli.“

-

Takže i pan expert přiznává, že problémové zóny existují. Myslím, že názvosloví je v tomto ohledu podružné, pane „experte“. Naprostá pecka je pak vyložená demagogie „experta“ Topinky, který „zapovězená místa“ (no-go zóny) přirovnává například ke čtvrtím bohatých nebo české komunitě v Chicagu, kteří tam měli svou Plzeň. K takovéto demagogii to chce mít skutečně silný žaludek, nebo naopak nemít mozek nebo svědomí – případně tak trošku od všeho. Na no-go zóny a jejich neexistenci jsou odborníci na Kavčích horách, příště si pro argumenty cinkněte tam.

0:2

Ilustrační foto

KOMENTÁŘ: Milí studenti, dnes něco o propagandě. Podíváme se na seriál „Muslimové v Česku“ (část I.)

Muslimové považují křesťany za nevěřící a křesťanství nemá s islámem nic společného

„Pravdou je, že pro muslima je každý, kdo není muslim, nevěřící… Křesťany tak muslimové sice vnímají jako jinověrce, ale takové, ke kterým by měli přistupovat s jistou úctou a respektem jako k příjemcům božího zjevení. ‚Křesťané tedy sice jsou pro muslimy nevěřící, ale mezi nevěřícími zároveň tvoří velmi privilegovanou skupinu,‘ dodává Ostřanský.“

-

Podařilo se konečně? Ani ne. Neb když si přečtete název „mýtu“ a první citovanou větu, tak jsou opět v redakčním rozporu. Podle „experta“ Ostřanského pak křesťané jsou pro muslimy mezi nevěřícími (z pohledu muslimů) privilegovanou skupinou! Tak to bych nechtěl vidět, jak se muslimové chovají k těm „neprivilegovaným“ skupinám. Nevím, co za matroš páni „experti“ užívají, ale myslím, že to bude i něco víc než Korán a propagační letáčky Člověka v tísni nebo Organizace pro pomoc uprchlíkům.

0:3

Muslimové zavrhují homosexuály

„Nezřídka také zaznívá, že muslimové nejsou schopni tolerovat gaye a lidi s touto sexuální orientací zavrhují. ‚Neformuloval bych to tak, ale toto tvrzení se zakládá na pravdě,‘ říká Ostřanský. Jedna věc podle něj ovšem je, co o homosexualitě říká islámské právo, a jiná věc je žitá praxe.“

-

A ani do „čtveřice“ všeho dobrého se nepovedlo „mýtus“ vyvrátit. Tak ho opět „experti“ alespoň bagatelizovali. Pravda přeci nesmí stát v cestě dobrému příběhu.

Kolem a kolem společně s předchozím komentářem, který jsem „Muslimům v Česku“ věnoval se úderníkům ani za vydané pomoci údajných expertů nepovedl vyvrátit ani jeden z osmi „mýtů“, které jsem z jejich článku zde předestřel.

0:4 (s milým dílem prakticky 0:8). Tak se vyvracejí mýty! 

Z mého pohledu (a věřím že nejen) se jedná o do nebe volající propagandu ve prospěch muslimů a islámu vzniklou ve spolupráci redaktorů MF Dnes/iDnes a „expertů“ Topinky a Ostřanského placenou bůh ví kým. Pokud by redaktoři tento článek o vyvracení mýtů (nedej bože celý seriál) totiž mysleli vážně, tak už by dávno museli vzhledem k všeobjímající prozřetelnosti onoho náboženství lásky konvertovat a vydat se na pouť do Mekky a Mediny.

reklama

reklama