Léčba dětí závislých na alkoholu a drogách stojí víc, na předávkování ale umírají dospělí

Dětí, které kvůli závislosti skončí v péči lékařů, podle nejnovějších údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) přibývá. Nejvíce je svádí alkohol, marihuana a pervitin. Podle mluvčího pojišťovny Oldřicha Tichého se loni počet takových klientů zvýšil o více než osm procent, bylo jich přes třináct set. V roce 2018 bylo zjištěno 89 přímých drogových úmrtí, tedy smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, jedno dítě po pozření psychoaktivních léků zemřelo. Údaje zveřejnil v těchto dnech Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).
Nejhorší drogy
Nejhorší drogy
istock.com

Nuda o prázdninách může někdy u dětí spustit nutkání k pokusům, které mohou vést až k závislostem. Nejedná se pouze o pití alkoholu, ale i o kouření, léky či nelegální drogy. Problémy s alkoholem nebo jinými drogami se dají včas rozpoznat, je však nutné věnovat dítěti dostatečnou pozornost. Včasné rozpoznání může předejít nejen rozvinutí závislosti, ale i otravám a trestné činnosti. Jak ale rodič pozná, že se jeho dítěte závislost dotýká? Na užívání návykových látek může ukazovat nespolehlivost, tajnůstkářství, ztráta přátel, nezájem o koníčky, náhlé zhoršení chování nebo narůstající potřeba peněz.

Možný problém dokáže dítě identifikovat i samo. Proto je důležité s ním v období letních prázdnin mluvit více než v průběhu roku, kdy mu velkou část dne vyplňuje škola, domácí úkoly a kroužky. Pokud rodiče mají pocit, že jejich dítě užívá návykové látky, psychologové doporučují jej vyslechnout a společně co nejdříve vyhledat odbornou pomoc.

Více než 52 procent dětí, které byly loni léčeny kvůli užívání návykových látek, mělo problémy s alkoholem. U zbývajících však do hry vstoupily jiné omamné látky. V 264 případech šlo o kombinaci více drog, 216 případů měl na svědomí pervitin a 193 kanabinoidy.

Každý rok se s koncem školy a začátkem prázdnin dokonce opakují i případy dětí, které strážníci, policisté či záchranka sbírají opilé v ulicích. Bohužel to ale není jen problém závěru školního roku – klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let, ale už se u nich projevily duševní poruchy způsobené užíváním návykových látek, registruje pojišťovna každoročně kolem 1 200 až 1 300. „Za péči o mladé alkoholiky a toxikomany zaplatila loni nejsilnější zdravotní pojišťovna 19,1 milionu korun,“ uvedl v této souvislosti mluvčí VZP Oldřich Tichý, podle něhož jde o historicky nejvyšší částku. I podle dat VZP jsou nejproblémovější letní prázdniny, kdy jsou mladí pod menším dozorem dospělých.

Jak uvedl celorepublikový průzkum, realizovaný ve školním roce 2016/2017 na skupině dětí 11 až 15 let (průzkum byl prováděn v rámci kampaně Zůstaň nad vlivem), v posledních třiceti dnech pilo alkohol více než 31 procent respondentů, tři procenta z nich dokonce zažila opilost. Přes osm procent dotázaných dětí a mladistvých kouřilo v posledních třiceti dnech cigarety, z toho 2,5 procenta více než pět denně. Z celkem 2437 dětí vyzkoušelo přes osm procent marihuanu či hašiš a 7,4 procenta dětí užilo zcela bezdůvodně léky.

Léčba alkoholově závislých dětí stála VZP šest milionů

Podle VZP nejvíc stála loni léčba alkoholově závislých jedinců do 18 let. Jde o téměř šest milionů korun. Na druhé místo se řadí léčba závislostí na pervitinu a pak kombinace jiných drog. „Další, s největší pravděpodobností výrazně vyšší částky, bude pojišťovna muset vydat za léčbu zdravotních problémů, které s alkoholismem a toxikománií souvisejí. Omamné látky v různé míře poškozují většinu orgánů v lidském těle a je jen otázkou míry a času, kdy a jak se u závislých osob obtíže projeví,“ doplnil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Psychoterapeut Jakub Koutný ale tvrdí, že mladí lidé závislost na alkoholu často neberou jako problém, společnost je v tomto totiž poměrně tolerantní. „Se závislostí pak léta normálně fungují a problémy si přiznají třeba až po letech, kdy už je odvykání mnohem složitější,“ řekl Koutný a zdůraznil, že v poslední době je u dětí stále modernější brát extázi. „Vyplatí se jim, stojí jen o něco více než panák a vystačí na celý večer. Čím dál častěji žáci tuto drogu užívají i během dne. Ráno před školou si vezmou půl tablety, aby mohli fungovat,“ pronesl.

V brněnské pobočce Centra prevence společnosti Podané ruce se starali loni o šestašedesát závislých dětí, podle odborného ředitele pro Jihomoravský kraj Jiřího Doláka to může být letos ještě více. Z loňského průzkumu centra ale vyplynulo, že například v Břeclavi měla téměř pětina dětí zkušenost s alkoholem ještě před první třídou a drtivá většina klientů tohoto centra navíc byla někdy pod vlivem ve škole.

Nové sídlo hospice Cesta domů

Paliativní péče v Česku? Mění se a zlepšuje. Mobilní hospic Cesta domů otevřel nové centrum

Ruku v ruce s tím, jak roste počet závislých na drogách a alkoholu, se v ČR zvyšuje i dostupnost substituční léčby. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná dokonce i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Podle ÚZIS substituční léčbu ke konci roku 2018 poskytuje 54 zařízení. U dětí se ale léčba provádí především ve zdravotnických zařízeních (psychiatrická oddělení) a terapeutických centrech, která se na rizikové chování u dětí zaměřují.

„Substituční léčba metadonem se ze zákona provádí jen u dospělých, tedy od 18 let nahoru, léčba suboxonem výjimečně od 15 let se souhlasem zákonného zástupce. Je to proto, že substituční léčba je určena pro klienty, kteří mají za sebou většinou několikaletou závislost, takže se tady s dětmi ani nepočítá. Pokud je však u dětí již rozvinuta závislost, i tak se dává přednost abstinenční léčbě. Nejde tak o náhradu opiátů nějakým lékem,“ vysvětlil pro online Prima TV Jiří Dolák.

Úmrtnost bývá v porovnání se státy EU menší

V roce 2018 bylo zjištěno 89 přímých drogových úmrtí (v roce 2017 bylo úmrtí 92), tedy smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky. Jde jak o předávkování sebevražedná, tak i náhodná či bez zjištěného úmyslu. Ke 134 úmrtí došlo pod vlivem drog z jiných příčin než předávkováním.

Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 49 případech - pouze jedno dítě po pozření psychoaktivních léků zemřelo - a ÚZIS k tomu zdůrazňuje, že smrtelná předávkování psychoaktivními léky jsou ve více než polovině případů sebevražedná. „Bylo identifikováno celkem 20 případů smrtelných předávkování opioidy, o rok dříve těchto případů bylo 27. Pervitin byl příčinou smrtelného předávkování v 12 případech, z toho v sedmi případech byl užit samotný nebo v kombinaci s amfetaminem. Dále bylo evidováno jedno smrtelné předávkování MDMA a jedno kokainem. Ve dvou případech šlo o smrtelné předávkování těkavými látkami, v obou případech šlo o toluen. Nově bylo zjištěno smrtelné předávkování kanabinoidy, a to THC a syntetickými kanabinoidy,“ zmiňuje ÚZIS s tím, že počet smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami zůstal nadále na nízké úrovni.

„U nás je obecně velmi nízká úmrtnost na předávkování nelegálními drogami u dospělých i dětí, jsme tak v rámci Evropy na tom poměrně dobře. Řádově větší čísla jsou v rámci úmrtnosti u alkoholu,“ doplnil pro online Prima TV Jiří Dolák.

Z dat soudnělékařských oddělení vyplývá, že na předávkování alkoholem nebo pod vlivem alkoholu zemře v ČR ročně kolem 800 osob. Kolik z toho je dětí, to oficiálních data neuvádí. Průzkumy prováděné na školách ale zmiňují, že děti a mladiství sice v posledních letech méně kouří cigarety a i méně konzumují alkohol, přesto zůstávají jejich zkušenosti s návykovými látkami v evropském kontextu na nadprůměrné hodnotě.

 

Olga Böhmová

reklama