Letiště v Praze zavedlo opatření proti šíření nákazy koronavirem z Itálie!

V souvislosti s výskytem koronaviru v Itálii přijalo Letiště Praha provozní opatření, které se vztahuje na všechny přílety z Itálie. Podle dostupných informací jsme prvním letištěm na světě, které taková provozní opatření na příletech ze všech italských destinací přijímá.
Opatření na pražském letišti
Opatření na pražském letišti
Letiště Praha

reklama

Pro všechny přílety z Itálie byly na Letišti Praha vyčleněny speciální příletové gaty, kterými budou do terminálu vystupovat pouze cestující přilétající z Itálie. Těmito gaty nebudou vystupovat cestující z jiných destinací.

Jedná se o celkem šest gatů v přízemí prstu D na terminálu 2, které jsou nejblíže východu z terminálu 2. Cestující z Itálie tak budou soustředěni do jednoho místa. Tím se výrazně omezí pohyb cestujících z Itálie po letišti. 

V těchto příletových gatech budou probíhat zvýšená hygienická opatření, tj. budou se častěji dezinfikovat. Bude zde také probíhat zesílený cílený screening prostřednictvím bezpečnostních pracovníků letiště. 

Cílený screening spočívá v tom, že jsou pracovníci letiště instruováni k tomu, aby věnovali zvýšenou pozornost cestujícím. Pokud pracovníci letiště zpozorují u některého z cestujících viditelné známky respiračního onemocnění, upozorní na přítomnost takového cestujícího bezpečnostní pracovníky a okamžitě tohoto cestujícího odkážou do péče Stálé lékařské služby Letiště Praha přímo na letišti.

Pracovníci letiště budou v těchto příletových gatech příletovým cestujícím také aktivně rozdávat letáky s informacemi o postupu v případě, že na sobě cestující pozorují příznaky respiračního onemocnění. Takový cestující by vůbec neměl opouštět letiště a vyhledat lékařské ošetření přímo na letišti.

Gaty vyčleněné pro přílety z Itálie budou rovněž vybaveny informačními tabulemi.

Cestující z Itálie, kteří budou odbavováni na tzv. vzdálených letadlových stáních dál od terminálu, budou z letadla přepravováni autobusy opět pouze do jednoho dedikovaného gatu. Jedná se opět o gate v přízemí na prstu D na terminálu 2. Autobusy z těchto příletů budou také po každém příletu dezinfikovány.

reklama

reklama