Levnější elektřinu zajistí i správně nastavená distribuční sazba. Jaká je ideální pro vaši domácnost?

Asi 20 procent domácností a firem platí za elektřinu víc, než musí. Mají špatně nastavenou distribuční sazbu, která neodpovídá způsobům, jakým využívají odebíraný proud. Lidé, kteří elektřinu využívají k ohřevu vody nebo vytápění, přitom můžou získat až 22 hodin levnějšího proudu.
Distribuce elektřiny
Distribuce elektřiny
iStock

reklama

Distribuční sazba odráží, jakým způsobem je v odběrném místě elektřina využívána. Asi 65 procent domácností má sjednanou sazbu D02d. Ta je výhodná v případě, kdy zákazník elektřinou svítí a používá ji k napájení běžných spotřebičů, jako je třeba lednička, televize, pračka a podobně. Ve chvíli, kdy se ale domácnost rozhodne ohřívat vodu v elektrickém bojleru nebo vytápět přímotopy, se tato distribuční sazba stává nevýhodnou.

Uvědomit si, že fungujeme jinak

Místo toho, aby domácnost přešla na sazbu D57d, která umožňuje odebírat po dobu 20 hodin denně levnější elektřinu, nadále zůstává u běžné sazby. Předpokládejme, že taková domácnost spotřebuje zhruba 8 MWh elektřiny za rok. V případě distribuční sazby D02d zaplatí ročně kolem 35 tisíc korun. Kdyby přešla do výhodnější sazby určené pro přímotopy, zaplatí asi 24 tisíc korun. To samé platí i naopak. „Běžně se setkáváme s tím, že spotřebitelé nevedou v patrnosti, jakou distribuční sazbu využívají. Například mají stále sazbu určenou pro přímotopy, ale elektřinou jen svítí. V takovém případě pak platí zbytečně vysoký poplatek za rezervovaný příkon,“ tvrdí energetická poradkyně Jana Poncarová. 

Jak poznat odpovídající sazbu?

Energetické společnosti nabízejí několik možností, jak si můžete nastavit distribuční sazbu elektřiny. Podle toho, jak moc a k čemu elektřinu doma, na chatě či v garáži, využíváte. Někdo elektřinou jen svítí, někdo i topí, někdo i ohřívá vodu, nebo dokonce využívá tepelné čerpadlo. A podle toho jsou také nastaveny sazby a ceny za takzvaný levný a drahý proud, tedy nízký a vysoký tarif. Až na dvě jsou totiž všechny distribuční sazby dvoutarifní a spotřebitel má tak možnost platit v určitý čas nižší částky za spotřebovanou energii. Levný proud přitom u všech sazeb nestojí stejně, liší se dále podle toho, jak dlouho trvá (8, 20, 22 hodin denně), jak elektřinu využíváte při topení a podobně.

Distribuční sazba je tedy určitá kategorie pro odběratele elektřiny, která se odvíjí od používaných spotřebičů a celkové spotřeby domácnosti. To, jakou distribuční sazbu máte právě vy, najdete vždy na smlouvě s dodavatelem energií a na každoročním vyúčtování. Kdy je levný a kdy vysoký tarif zjistíte na stránkách distributora (jsou pro celou republiku tři – ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce), nebo na jejich telefonních linkách. V době nízkého tarifu je vhodné také například prát a ohřívat vodu...

Přehled distribučních sazeb

Pro správné určení distribuční sazby je nutné odhadnout spotřebu domácnosti, resp. spočítat příkon spotřebičů. Většina českých domácností využívá jednotarifní sazbu, která je určena pro ty, kteří elektřinu nevyužívají k topení. Pokud elektřinou topíte, měli byste vybírat z dvoutarifních sazeb. Projděte si v následujícím přehledu všechny sazby. U každé z nich uvádíme, pro jakou domácnost je ta která vhodná.

Distribuční sazba Typ domácnosti

D01d

Jednotarifní sazba určena malým domácnostem o jedné až dvou osobách, které mají malou spotřebu energie, chaty, zahrady, garáže. Jde tedy o domácnosti, které elektřinou netopí a nevyužívají k ohřevu vody. Přiznána může být pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3×63 A včetně a bez výrobny elektřiny. Nad 500 kWh ročně volte sazbu D02d.

D02d

Jednotarifní sazba pro domácnosti se středně velkou spotřebou energie (běžné spotřebiče), vhodná především pro odběrná místa, která nevyužívají elektřinu k vytápění, ani ohřevu TUV. Máte-li bojler, volte D25d.

D25d

Dvoutarifní sazba, kde je doba platnosti NT 8 hodin denně. Aby vám byla tato sazba přidělena, je nutné instalovat elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický bojler pro ohřev vody v místě odběru a následně přivolat technika, který nastaví blokování bojleru v době VT.

D26d

Dvoutarifní sazba, kde je doba platnosti NT 8 hodin denně (pro vyšší využití). U této sazby je nutné využívat akumulační topení. Celkový příkon na topení musí být min. 55 % příkonu proudové hodnoty hlavního jističe. 

D27d

Dvoutarifní sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin. Určena pro odběrná místa, u nichž žadatel vlastní, případně užívá (např. v leasingu) elektromobil.

D35d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 16 hodin pro domácnosti s hybridními elektrickými spotřebiči pro vytápění objektu. (Existuje pro její stávající odběratele, ale v současné době na ni nelze přejít). 

D45d

Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin. Nutný přímotop. (Existuje pro stávající odběratele, ale v současné době na ni nelze přejít, alternativou je sazba D57d). 

D56d

Dvoutarifní sazba, kde doba platnosti NT je 22 hodin denně (distributor může tuto dobu rozdělit do nejvýše 7 samostatných časových úseků, z nich ale žádný nesmí být kratší než 1 hodina). Určeno pro tepelná čerpadla.

D57d

Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem, příp. tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin denně.

D61d

Dvoutafirní sazba výhodná především pro chataře - víkendová sazba. Celoročně je zde totiž stanovená doba platnosti NT od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin. Relativní cenová výhodnost elektřiny odebrané v době platnosti NT je vyvážena vysokou cenou ve VT.

 

Proces změny...

Změna distribuční sazby v rámci jednotarifu (tedy z D01d na D02d nebo naopak) je v podstatě rychlá formalita, kterou vyřídí dodavatel energie.

Pokud začnete elektřinou ohřívat vodu nebo vytápět a požádáte o dvoutarifní sazbu (například D25d), je nutná součinnost příslušného provozovatele distribuční soustavy (PDS).

Jako zákazník musíte předložit také takzvanou revizní zprávu, která mimo jiné potvrzuje, že v místě je instalován požadovaný příkon spotřebičů.

Kolik ušetříte?

Pokud si vyjednáte dvoutarif a po část dne vám do zásuvek bude proudit levnější elektřina, je důležité ji správně využívat. To znamená zapínat spotřebiče, jako je pračka nebo myčka, ve chvíli, kdy jde levnější proud. Jeho spínání se řídí prostřednictvím HDO (hromadného dálkového ovládání). Podle odborníků se opravdu vyplatí sledovat, kdy nízký tarif (dříve znám jako "noční proud" běží. Úspory můžou pak být opravdu poměrně výrazné.

Například pračka v energetické třídě A+++
Elektřina pro jeden prací cyklus může u jednoho dodavatele stát ve vysokém tarifu 3,301 korun a v nízkém 1,389 korun. Podobné úspory lze dosáhnout i v případě starších spotřebičů. 

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!