Ministerstvo zemědělství plánuje nový ústavní zákon na ochranu vody. Připravovat se má od listopadu

Voda je podle ministerstva zemědělství základní podmínkou života, a proto je důležité ji patřičně chránit. Dle analýzy, kterou si nechalo ministerstvo vypracovat, je současný vodní zákon nedostatečný a zastaralý. I proto je podle ministra Miroslava Tomana (ČSSD) novela nutná. Návrh zákona hodlá Toman představit v listopadu odborníkům u kulatého stolu. Pak by ministerstvo mělo zákon samo připravit.
Ochrana vodních zdrojů
Ochrana vodních zdrojů
foto pixabay

reklama

Ministerstvo zemědělství novelu prosazuje i proto, že v řadě zemí Evropy takový zákon už dávno existuje. Ve srovnání s ČR ho navíc mají mnohem propracovanější. „Česká republika by se v ochraně vody a dalších prvků měla inspirovat moderními úpravami odpovídajícími svým obsahem 21. století,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.  

Ministerstvo si nechalo vypracovat analýzu od Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ta zahrnuje odborné posouzení právních možností. „Z podrobného právního vyjádření a širšího spektra návrhů budeme vycházet při nastavení zásad k prioritní ochraně vody v jednotlivých článcích navrhovaného ústavního zákona,“ dodal Bílý.

Stav sucha

Zákon by měl pamatovat nejen na ochranu vody, ale i vodních zdrojů. Jeho součástí je i kapitola o stavu sucha. „Tato kapitola je již nyní součástí nově vypracované kapitoly v novele vodního zákona, který je již v PS PČR,“ uvedl Bílý pro Zpravodajství TV Prima. Zákon má nově obsahovat i tzv. plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Dále má být zavedena i komise, která se v případě krizové situace bude problému věnovat.

„Jedná se o nezbytnost a je důležité o vodní zdroje pečovat, aby nedošlo k jejich devastaci,“ uvedlo ministerstvo zemědělství. 

Ministr Miroslav Toman plánuje svolat kulatý stůl v polovině listopadu. Tam chce předložit formulaci návrhu ústavního zákona po vzoru analýzy PF UK. Odborníky chce seznámit i s výsledky analýzy studie a představit nastavení zásad k prioritní ochraně vody v jednotlivých článcích navrhovaného zákona.

Aby mohl být ústavní zákon přijat, je nutné, aby s tím souhlasily tři pětiny všech poslanců a zároveň tři pětiny přítomných senátorů. Jedná se totiž o zákony nejvyšší právní síly. Ústavním zákonem jsou vymezeny například kraje, bezpečnost ČR nebo hranice naší republiky. 

reklama

reklama