Ministerstvo zemědělství plánuje nový ústavní zákon na ochranu vody. Připravovat se má od listopadu

Voda je podle ministerstva zemědělství základní podmínkou života, a proto je důležité ji patřičně chránit. Dle analýzy, kterou si nechalo ministerstvo vypracovat, je současný vodní zákon nedostatečný a zastaralý. I proto je podle ministra Miroslava Tomana (ČSSD) novela nutná. Návrh zákona hodlá Toman představit v listopadu odborníkům u kulatého stolu. Pak by ministerstvo mělo zákon samo připravit.
Ochrana vodních zdrojů
Ochrana vodních zdrojů
foto pixabay
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Ministerstvo zemědělství novelu prosazuje i proto, že v řadě zemí Evropy takový zákon už dávno existuje. Ve srovnání s ČR ho navíc mají mnohem propracovanější. „Česká republika by se v ochraně vody a dalších prvků měla inspirovat moderními úpravami odpovídajícími svým obsahem 21. století,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.  

Ministerstvo si nechalo vypracovat analýzu od Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ta zahrnuje odborné posouzení právních možností. „Z podrobného právního vyjádření a širšího spektra návrhů budeme vycházet při nastavení zásad k prioritní ochraně vody v jednotlivých článcích navrhovaného ústavního zákona,“ dodal Bílý.

Stav sucha

Zákon by měl pamatovat nejen na ochranu vody, ale i vodních zdrojů. Jeho součástí je i kapitola o stavu sucha. „Tato kapitola je již nyní součástí nově vypracované kapitoly v novele vodního zákona, který je již v PS PČR,“ uvedl Bílý pro Zpravodajství TV Prima. Zákon má nově obsahovat i tzv. plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Dále má být zavedena i komise, která se v případě krizové situace bude problému věnovat.

„Jedná se o nezbytnost a je důležité o vodní zdroje pečovat, aby nedošlo k jejich devastaci,“ uvedlo ministerstvo zemědělství. 

Ministr Miroslav Toman plánuje svolat kulatý stůl v polovině listopadu. Tam chce předložit formulaci návrhu ústavního zákona po vzoru analýzy PF UK. Odborníky chce seznámit i s výsledky analýzy studie a představit nastavení zásad k prioritní ochraně vody v jednotlivých článcích navrhovaného zákona.

Aby mohl být ústavní zákon přijat, je nutné, aby s tím souhlasily tři pětiny všech poslanců a zároveň tři pětiny přítomných senátorů. Jedná se totiž o zákony nejvyšší právní síly. Ústavním zákonem jsou vymezeny například kraje, bezpečnost ČR nebo hranice naší republiky. 

Reklama
Reklama