Názory bez cenzury: Je nutné zpřísnění kontroly nad cirkusy a chovateli šelem?

Česká republika bude více a s přísnějšími pravidly dohlížet na chov zvířat. Slibuje to novela zákona na ochranu zvířat proti týrání z dílny ministerstva zemědělství. Přísnější pravidla se mají dotknout například zookoutků nebo i cirkusů. Co nového novela přinese a bude zákon dostatečně účinný? Právě to jsou otázky pro dnešní Názory bez cenzury.
Pomůže novela zákona na ochranu zvířat proti týrání?
Prima FTV

reklama

Jak připravovaná novela poznamená cirkusy? „Já bych v tuto chvíli řekl, že české cirkusy v podstatě pečují o ta zvířata dobře. Ale co se týče přizpůsobování se, tak my třeba vítáme, že bude ten chov v cirkusech podmíněn licencí, protože se samozřejmě může stát, že se tady objeví cirkus, který nebude úplně v pořádku. A je i v našem zájmu, abychom tyto cirkusy nějakým způsobem eliminovali, abychom nedopustili to, za co jsme neprávem kritizováni. Aby se ta kritika v tu chvíli nestala oprávněnou. Ve společnosti panuje takový názor, že dochází k nějakému systematickému týrání zvířat v cirkusech. My jsme za cirkusy dlouhá léta tyto hlasy nějakým způsobem nekomentovali. Takže já za sebe a za mnoho kolegů z cirkusů mohu říct, že vlastně ta krize, která nastala v loňském roce na podzim, je zpětně námi vítána, protože otevřela diskuzi. Ukázala nám, co jsme dělali špatně, špatně jsme dělali to, že jsme málo komentovali právě tato křivá obvinění, že jsme málo komunikovali s veřejností, která třeba do cirkusů nechodí, a začali jsme se té veřejnosti otvírat,“ říká Jaroslav Pavlík, koordinátor iniciativy Cirkusy společně.

Zajímá vás toto téma více? Pusťte si úvodní video! Zároveň nám můžete zasílat náměty, čím bychom se měli zabývat příště.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!