Nejvyšší soud se zastal Somálky s hidžábem: ČR musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus

Nejvyšší soud vyhověl somálské dívce, která chtěla během výuky na střední zdravotnické škole v Praze nosit hidžáb. Případ se tak vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že zákaz nošení muslimského šátku při teoretické výuce ve škole není odůvodněn legitimním cílem.
(ilustrační foto)
(ilustrační foto)
Pixabay/Smu93

reklama

Nejvyšší soud dnes zrušil předchozí rozsudky jak Obvodního soudu pro Prahu 10, tak Městského soudu v Praze. V rozsudku zdůrazňuje platnost Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podle které má každý právo mimo jiné na svobodu vyznání.

Česká republika musí podle Nejvyššího soudu akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů. Podle Nejvyššího soudu neexistuje v Česku zákon, který by výslovně omezoval projevy náboženského přesvědčení. Výjimku tvoří situace, při kterých by mohlo dojít k ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví, morálky a práv a svobod druhých.

Škola v minulosti argumentovala také porušováním školního řádu, který zakazuje nosit uvnitř budovy pokrývku hlavy. Podle Nejvyššího soudu je ale zákaz reakcí spíše na chlapce, kteří během výuky nosili kšiltovky a kapuce. „Normy společenského chování včetně odívání však žalobkyně užitím muslimského šátku neporušila, neboť zahalení vlasů obecně nevzbuzuje pohoršení, je u žen běžné nejen při pobytu venku, ale i uvnitř budov. Skutečnost, že způsob vázání hidžábu je v naší společnosti cizorodým prvkem, neznamená porušení norem společenského chování, mravnosti, respektive morálky,“ stojí v rozsudku Nejvyššího soudu.

Případ tak putuje zpět do Prahy k obvodnímu soudu. Pro ten je právní názor Nejvyššího soudu závazný a během dalšího řízení tak na něj soudci musí brát ohled. Ministerstvo školství se podle mluvčí Anety Lednové k rozsudku nechce vyjadřovat, dokud se s ním neseznámí. Komentovat rozsudek nechtěla ani ředitelka školy Ivanka Kohoutová s tím, že ho ještě nemá k dispozici.

Spor mezi Somálkou Ayan Jamaal Ahmednuurovou a střední zdravotnickou školou v Praze 10 začal v roce 2013. Ředitelka školy tehdy muslimce nařídila, aby si sundala hidžáb během teoretické výuky. Dívka následně ukončila studium a školu zažalovala. Domáhala se omluvy a 60 tisíc korun. U Obvodního soudu pro Prahu 10 ani Městského soudu v Praze ale neuspěla.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!