Nejvyšší soud vrátil spor ČSSD s dědici Zdeňka Altnera k první instanci. Stamilióny se zatím platit nebudou

Nejvyšší soud (NS) dnes zveřejnil své rozhodnutí v právní věci žalobce dědiců právníka Zdeňka Altnera proti žalované České straně sociálně demokratické. Zrušil část rozsudku Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 1 a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Lidový dům v Praze foto youtube
Lidový dům v Praze foto youtube

reklama

Znamená to, že kauza se po patnácti letech vrátila na svůj začátek a ČSSD nemusí dědicům platit 338 milionů korun za Altnerovo zastupování ve sporu o Lidový dům.

Nejvyšší soud (NS) mimo jiné uvádí, že „jedinou podmínkou pro vznik nároku na odměnu je advokátem řádně vykonaná činnost“. NS se usnesl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité a neuvádělo, co konkrétně měl právník Zdeněk Altner vykonat. Ve zprávě NS se píše, že odvolací Městský soud v Praze i soud prvního stupně „nesprávně posoudily otázku určitosti ujednání o odměně ve smlouvě uzavřené mezi žalovanou ČSSD a advokátem Z. A.“.

Důležitá je v průběhu dalšího soudního řízení část znění  „bude třeba vyzvat žalobce k doložení, zda a kdy došlo k uplatnění této její části (náhrada advokátům – pozn. red.). Poté bude třeba zaměřit se na to, zda při závěru o neurčitosti ujednání o odměně bude možné nárok na smluvní pokutu považovat za opodstatněný.“

V březnu 2016  Městský soud v Praze tehdy rozhodl, že ČSSD musí Altnerovi zaplatit téměř 338 milionů korun za zastupování strany ve sporu o Lidový dům. ČSSD reagovala proti rozhodnutí dovoláním k Nejvyšší soudu. Dědicové advokáta Zdeňka Altnera nabídli tehdy ČSSD ukončení kauzy Lidový dům s tím, že nabízí čtyřměsíční lhůtu k zaplacení dlužné částky, pokud sociální demokracie stáhne dovolání proti rozsudku městského soudu.

Již předtím, v roce 2004, Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že ČSSD má Zdeňku Altnerovi zaplatit 18,5 milionu korun plus úroky za zastupování ČSSD od roku 1997.

Mirko Radušević

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!