Není pro vás práce v místě bydliště? Hledejte jinde, můžete získat příspěvek – na dojíždění i stěhování

Administrativní pracovník, recepční, dělník, švadlena, uklízečka, skladník, servírka či finanční poradce. To jsou povolání, kvůli kterým lidé za prací dojíždějí a dostávají na to příspěvek od státu...
Hledání práce v inzerátech
Hledání práce v inzerátech
iStock

reklama

V Česku je rekordně nízká nezaměstnanost. To je dobrá zpráva. Lidí bez práce je nejméně za posledních 19 let. Přesto je stále dost dlouhodobě nezaměstnaných, kteří pracovat chtějí, ale nemohou najít práci přímo ve svém bydlišti nebo jeho blízkém okolí. Pokud se jim podaří práci získat, ale je vzdálená kilometry daleko, mají za určitých podmínek možnost žádat o příspěvky, které jim mohou uhradit část cestovních či jiných nákladů spojených se zaměstnáním mimo jejich domov. A pokud se dlouhodobě nezaměstnaný rozhodne přestěhovat za prací, může o finanční pomoc požádat také. Kolik peněz v té které situaci můžete dostat a kde o příspěvek zažádat?

Příspěvek na dojíždění za prací

O měsíční příspěvek na dojíždění do zaměstnání je třeba zažádat na úřadu práce, kde jste v evidenci. Výše se odvíjí od vzdálenosti nové práce od vašeho trvalého bydliště. Pokud například budete dojíždět 10 až 25 kilometrů, měsíčně si polepšíte až o 1 500 korun. Pokud si najdete práci vzdálenou více než 50 kilometrů, úřad vám vyplatí 3 500 korun. Při vzdálenosti pod 10 kilometrů máte takzvaně smůlu. Výjimku nicméně v tomto případě tvoří žádost, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou.

Dojezdová vzdálenost Výše měsíčního příspěvku
do 10 km bez nároku, resp. 1 000 korun, není-li spojení veřejnou dopravou
10 - 25 km 1 500 korun
25 - 50 km 2 500 korun
nad 50 km 3 500 korun

 

Nutné podmínky

Kromě vzdálenosti je nutné pro získání příspěvku dodržet ještě několik podmínek:

  • Je třeba být v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců. Až na několik výjimek: Žádost můžete podat, i když jste bez práce i kratší dobu, ale není možné zprostředkovat vám zaměstnání v místě bydliště kvůli vašemu zdravotnímu stavu, nedostačující praxi nebo péči o dítě. Pokud jste přišli o práci nebo o ni přijdete v důsledku hromadného propouštění, pak také můžete o příspěvek zažádat dříve, neplatí podmínka 5 měsíců.
  • Se zaměstnavatelem musíte uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo určitou, ale ne na méně než půl roku.
  • Musíte doložit potvrzení o bezdlužnosti.
  • Hrubá mzda v novém zaměstnání nesmí přesáhnout 1,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.
  • U svého nového zaměstnavatele byste neměli v předchozích dvou letech pracovat.
  • Příspěvek nedostanete ani na dojíždění za prací do zahraničí (kromě Moravskoslezského kraje).

Proces vyplácení příspěvku

V rámci žádosti, kterou musíte podat ještě v době, kdy jste v evidenci úřadu práce, je třeba uvést datum nástupu do nového zaměstnání a místo výkonu práce a následně také musíte předložit pracovní smlouvu.

Pokud vaši žádost úředníci schválí, uzavřou s vámi písemnou dohodu. Každý měsíc pak budete dokládat výplatní list, který vám vždy vydá zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdržíte až po předložení tohoto dokumentu. O dobu absence na pracovišti se bude příspěvek krátit.

Jízdné i hlídání dětí

Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které vám vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy můžete použít na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ale i ubytování nebo třeba hlídání dětí.

Příspěvek na přestěhování

Pokud se rozhodnete kvůli novému zaměstnání přestěhovat nebo jste se už přestěhovali, můžete na úřadu práce v původním bydlišti požádat o příspěvek ve výši 50 tisíc korun. Jaké je třeba splnit podmínky?

  • Je nutné, abyste byli v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců, a to půl roku před podáním žádosti.
  • Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 kilometrů. Příspěvek ale není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí.
  • Žádost je třeba tedy podat na krajské pobočce úřadu práce, v jejímž územním obvodu jste před přestěhováním bydleli a kde jste byli v evidenci. Poté ještě musíte doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu.
  • Příspěvek vám může být poskytnut jednou za 3 roky, ale jen tehdy, pokud odpracujete v zaměstnání, na které jste dostali původní podporu, minimálně 12 měsíců.

Fungování v praxi

Projekt funguje už přes rok. Do konce letošního června požádalo celkem 3 786 zájemců o příspěvek na dojížďku a 126 lidí mělo zájem o příspěvek na přestěhování se za prací. Ne každý ale podporu nakonec získá, nesplní totiž všechny požadované podmínky. Dohodu o poskytnutí příspěvku na dojíždění uzavřel úřad práce zatím s 2 325 žadateli. V případě příspěvku na přestěhování dosud uspěl téměř každý čtvrtý žadatel. Nicméně řada žádostí je podle úřadu ještě v procesu posuzování, je tedy šance, že bude vyhověno většímu počtu žadatelů...

Povolání, za kterými se nejvíc dojíždí

Úspěšní žadatelé nejčastěji získali částku ve výši 1 500 korun na dojíždění ve vzdálenosti 10 – 25 kilometrů od bydliště. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, například administrativní pracovníci, prodavači, uklízečky, skladníci, švadleny, montážní, kovo či strojírenští dělníci, také sociální pracovník, finanční poradce, cukrářka, bezpečnostní pracovník nebo třeba servírka.

Vzdálenosti přestěhování kvůli práci se pak liší, v některých případech dosahují i téměř 300 kilometrů. Mezi žadateli se podle úřadu objevují například recepční, administrativní pracovníci, obchodní zástupce, pracovník infocentra, školnice či trenér.

Ivana Kropáčková

Zdroje: Informace z Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce ČR

reklama

www.porovnej24.cz

reklama