Nepředávejte vůz, dokud nevyřešíte registr aneb Jak bezpečně přepsat auto na nového majitele

Zdá se to snadné, přesto se můžete setkat při prodeji auta s řadou problémů a nejasností. A to třeba i v doporučených postupech pojišťoven. Tahle cesta by měla být nejbezpečnější...
Nákup auta
Nákup auta
iStock

reklama

Chcete prodávat nebo kupovat ojeté auto? Pokud nevyužijete služby autobazaru a nenecháte vše vyřešit tamní pracovníky, pak vás kromě jiného čeká sepisování a podepsání kupní smlouvy, jednání s pojišťovnou a pravděpodobně návštěva registru vozidel. „Pravděpodobně“ proto, že není nutná osobní návštěva obou stran, stačí i ověřená plná moc. Nově lze také zažádat o změnu majitele vozu na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Dosud se vše muselo řešit v místě bydliště prodávajícího.

Co je třeba k přepsání majitele vozu

Byl obchod úspěšně zrealizován a smlouva podepsána? Pak je třeba do 10 dnů od podpisu smlouvy zažádat na registru vozidel o přepsání na nového majitele. Jak bylo uvedeno, zápis změny vlastníka provádí společně prodávající a kupující nebo jeden z nich na základě úředně ověřené plné moci druhé strany.

Co je třeba mít s sebou:

 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla),
 • platnou zelenou kartu,
 • platné osobní doklady obou stran, případně může jeden z nich nahradit ověřená plná moc,
 • protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní (Evidenční kontrola se dělá na auto, ne na osobu. Stačí tedy, když ji zařídí jeden z vás.),
 • v případě, že se bude platit ekologická daň, je třeba ji uhradit,
 • hradí se i správní poplatek ve výši 800 korun.

Když nastanou problémy...

Převod auta ale nemusí jít jako po drátkách. Může se totiž stát, že kupující auto už získá, ale poté nespolupracuje při zápisu změny vlastnictví (například se nedostaví nebo neposkytne plnou moc). Přitom odpovědnost za provoz vozidla podle všeho zůstává na původním vlastníkovi, dokud se o přepis nezažádá. S tím souvisí například vymáhání pokut za přestupky, které nespáchal. Takové situace nebyly dříve vůbec ojedinělé. O začátku letošního června právě kvůli tomu platí nový zákon, díky kterému se přepis na nového majitele může uskutečnit i přes jeho nezájem a odmlčení.

„Pokud při změně vlastníka vozidla neposkytne součinnost starý nebo nový vlastník vozidla pro společné podání žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel, provede registrační místo zápis změny v registru na základě žádosti jednoho z nich za podmínky doložení převodu vlastnického práva,“ píše se například na webu pardubického registru vozidel. Úřad pak jen nespolupracujícímu vlastníkovi sdělí, že tato žádost byla podána. Je třeba ale zaplatit poplatek, případně ekologickou daň, dodat platnou kupní smlouvu, protokol o evidenční kontrole a zelenou kartu. Pokud je takový prodávající nebo kupující zároveň držitelem technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, bude vyzván k jejich předložení. Pokud na výzvu nezareaguje, vydá úřad nový technický průkaz a tím auto tak jako tak na nového majitele přepíše. „Velmi ale doporučujeme těmto nepříjemným situacím předcházet tím, že nepředávám vozidlo a doklady neznámému kupujícímu, dokud změnu registrace nevyřídíme,“ varuje ve své tiskové zprávě ministerstvo dopravy.

Nejasnosti v povinném ručení. Záleží na situaci

Pojistka nezaniká automaticky prodejem auta a ani ji nelze převádět na další vůz (pokud si kupujete nový) nebo na nového majitele. Vše je třeba vyřídit znovu. Nicméně otázka povinného ručení při převodu auta je velmi diskutabilní a ani námi oslovené pojišťovny v tom nejsou zcela zajedno. Registr vozidel požaduje doložit platnou zelenou kartu při převodu, je mu ale jedno, na koho je pojistka sjednána. Zákon ukládá povinnost vlastníka auta mít sjednané povinné ručení. Logicky by tak měla být pojistka při převodu na registru sjednána již na nového majitele na základě kupní smlouvy, aby se předešlo jakýmkoliv komplikacím. Potvrzuje to i mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek: „Ideální při prodeji auta tedy je, aby ještě ten den původní majitel došel do své pojišťovny a prodej auta oznámil, a to doložením kupní smlouvy. Dokud to neudělá, pojištění stále platí. A s tím souvisí samozřejmě další konsekvence z toho vyplývající... Není zkrátka v zájmu původního vlastníka, aby s oznámením pojišťovně otálel,“ říká. Mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková ale zároveň připouští, že prioritní je doložení velkého techničáku na jméno již nového majitele. „Pro ukončení povinného ručení z důvodu změny vlastníka je třeba pojišťovně doložit k žádosti o ukončení pojištění také kopii technického průkazu, kde je uveden nový vlastník vozidla. Pokud není možné velký technický průkaz s novým vlastníkem předložit, pak je potřeba doložit změnu vlastníka alespoň například kupní smlouvou,“ upřesňuje.

Pojišťovna Uniqa to ale vidí jinak. „Prodávající si musí pohlídat, aby zrušil pojištění skutečně až v okamžiku přepsání majitele v technickém průkazu, do té doby by měl pojištění držet v platnosti pro případ nějaké nehody,“ říká zase mluvčí pojišťovny Eva Svobodová. I to má své smysluplné důvody. A to tehdy, pokud by prodávající s autem ještě před samotným převodem jezdil - například na evidenční kontrolu nebo na místo předání novému majiteli.

Ztráta bonusů, ale bez rizika milionových plateb

Podívejme se na problémovou situaci s nekomunikujícím kupujícím ještě víc. Jak je to tedy s případnou odpovědností za škodu způsobenou autem, které řídil nový (nepojištěný) vlastník, ale bez oficiálně zrealizovaného převodu? Ve chvíli, kdy by nový vlastník přestal komunikovat, přesto auto užíval a způsobil nehodu třeba v opilosti, by riziko platby pojišťovně šlo za ním. „V případě nehody, kterou v opilosti způsobí nový majitel vozidla, by se škoda hradila z povinného ručení původního majitele (za předpokladu, že by nový majitel neměl vlastní nové povinné ručení a povinné ručení původního majitele stále platilo), ale tady je potřeba dodat, že bychom pak tuto škodu v plné výši nárokovali po řidiči,“ říká Jan Marek. Nicméně připomeňme, že bez vlastního povinného ručení by řidiči neměli s nově zakoupeným autem vůbec vyjíždět na silnici.

Termíny převodu pojišťovna neřeší

Ukončení smlouvy s pojišťovnou pak není závislé na žádném termínu – ať už podpisu smlouvy nebo přepisu v registru. V tom vám nikdy žádný postih hrozit nemůže. V nejhorším případě prostě zaplatíte o pár pojištěných dní víc. „Podstatné v tomto případě je, že pojištění končí momentem nahlášení pojišťovně - nehraje tedy roli to, jaké datum je případně na kupní smlouvě. V tom lidé často chybují, respektive si to špatně vysvětlují,“ říká Jan Marek. „Pojištění zaniká k datu oznámení této skutečnosti pojistiteli, nikoli zpětně ani k dopřednému datu,“ doplňuje Ivana Buriánková. Po ukončení smlouvy získáte zpět peníze za část roku, kdy pojistka neplatí.

Nová pojistka je otázka okamžiku

Nový majitel pak k uzavření pojištění potřebuje především údaje o vozidle. Pojištění si totiž může sjednat i sám přes internet, takže v tomto případě není potřeba dokládat kupní smlouvu nebo čekat s přepsáním svého jména do velkého technického průkazu. „Prakticky to funguje tak, že od původního majitele (nebo prodejce) si nový majitel odnese kopii velkého technického průkazu, na jejímž základě je pak schopný uzavřít povinné ručení - na pobočce, u makléře, přes internet…,“ radí ještě mluvčí pojišťovny Marek.

Bezpečný postup převodu v 7 bodech

 1. Chcete-li bezpečně přepsat auto na nového majitele, dohodněte si již ve smlouvě, kdo bude platit jaké poplatky při převodu.
 2. Je třeba zajistit Protokol o evidenční kontrole, který nesmí být v době požadavku na změnu majitele starší 30 dní. Na celý proces je tak relativně dost času.
 3. Je doporučeníhodné prodej uskutečnit tak, aby auto bylo novému vlastníku předáno až ke dni přeregistrace, tedy i po zrušení a sjednání nového povinného ručení. Vše lze opět legálně ošetřit ve smlouvě. A vše lze v podstatě vyřešit během jednoho dne, na kterém se dohodnete.
 4. Termín zrušení pojistky u prodávajícího záleží i na tom, zda s autem bude sám ještě do převodu manipulovat nebo ne. Pokud ano, je vhodné zrušit povinné ručení až ve chvíli, kdy bude auto přepsáno na nového majitele. 
 5. Pokud se nedohodnete na termínu společné návštěvy registru vozidel s žádostí o změnu vlastníka, neměl by původní majitel auta v případě neznámého (a tedy neověřeného nebo ještě lépe "teoreticky nespolehlivého") kupujícího příliš důvěřovat, plnou moc ani doklady dotyčnému nedávat, naopak si vyžádat plnou moc od kupujícího a vše zajistit sám. 
 6. I v situaci, kdy se jako prodávající budete spoléhat na to, že kupující vlastnictví auta na registru převede na základě plné moci a dali jste mu ho k užívání, tak si vše hlídejte a ani povinné ručení raději nerušte do doby, než k tomu dojde. 
 7. Pokud nastanou problémy, máte možnost zažádat o převod vlastníka nakonec také sami, na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, že nový majitel přestane komunikovat, nedodá nic, co je třeba, pak úřad vše přepíše na základě kupní smlouvy.

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!