Nezapomeňte na školku či hypotéku aneb Přehled slev a zvýhodnění, díky kterým ušetříte na dani

Zaměstnanci mají termín odevzdání potvrzení od nejrůznějších institucí do poloviny února…
Účetnictví a daně
Účetnictví a daně
pixabay.com

reklama

Neplaťte zbytečně vyšší daň než musíte. Existuje celá řada slev, které lze uplatnit v daňovém přiznání. To vám buď zpracovává mzdová účetní v práci nebo si ho jako podnikatelé či zaměstnanci s dalšími příjmy připravujete sami. V případě, že daňové přiznání jako zaměstnanec neřešíte, nezapomeňte všechna potvrzení, která vám slevu zajistí, dodat účtárně do 15. února. Všichni ostatní pak mají čas s podáním přiznání na finanční úřad, včetně všech doplňujících dokumentů, do 3. dubna 2018. O co všechno tedy lze snížit daň, abyste ušetřili co nejvíc to jde?

Základní sleva na poplatníka

Nárok na základní slevu má naprosto každý poplatník. Ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele, studenta, ženu na mateřské dovolené nebo třeba důchodce či cizince. „Základní slevu na dani ve výši 24 840 korun mohou uplatnit všichni poplatníci. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. K uplatnění této slevy není třeba nic dokládat. V případě, že slevu uplatňuje zaměstnavatel za zaměstnance, je třeba podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,“ vysvětluje daňová poradkyně Blanka Štarmanová z portálu eDane.cz.

Manželská sleva

Pokud příjmy jednoho z manželů (příp. registrovaného partnera/partnerky žijící s poplatníkem ve společné domácnosti) za minulý rok nedosáhly 68 tisíc, může na něj druhý z páru v daňovém přiznání uplatnit slevu ve výši 24 840 korun. Pokud je partner držitelem průkazu ZTP/P, částka se zdvojnásobuje.

Podmínky uplatnění manželské slevy (a slevy na díte – viz dále) jsou letos trochu výjimečné pro určité skupiny daňových poplatníků. „Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění,“ je uvedeno v oficiální zprávě Finanční správy. O co jde konkrétně? Slevu na manžela/manželku i daňové zvýhodnění na děti uplatnit lze, pokud splňujete zákonné podmínky pro jejich uplatnění, ale musíte použít nižší limit výdajového paušálu „zastropovaného“ částkou 1 milion korun zdanitelného příjmu, ze kterého je výdajový paušál počítán. Pokud ale chcete uplatnit vyšší limit výdajového paušálu „zastropovaného“ částkou 2 milionů korun zdanitelného příjmu, tyto slevy na dani využít v přiznání nemůžete.

Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Některé příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují:

 • veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů,
 • dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné),
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • podpora v nezaměstnanosti.
Rodičovská se do příjmů manželky nezapočítává...
Autor: pixabay.com Rodičovská se do příjmů manželky nezapočítává...

Daňové zvýhodnění na dítě

Máte-li dítě mladší 26 let, které s vámi sdílí společnou domácnost a vyživujete ho, můžete si za ně také uplatnit zvýhodnění. Máte-li víc dětí, platí pro každého z nich jiná částka. Pro první dítě si můžete započítat slevu 13 404 korun ročně, u druhého vyživovaného dítěte 19 404 korun ročně a u třetího a dalšího pak 24 204 korun ročně. Pokud rodič dítě nevyživoval celý rok, částka se krátí. Je-li dítě ZTP/P, jsou částky dvojnásobné.

Studentská sleva

Také studenti středních a vysokých škol si mohou daňové přiznání snížit do dovršení 26 let věku, resp. po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Student si může snížit daň až o 4 020 korun. Pokud nestudoval celý rok, sníží si daň o 335 korun za každý měsíc, na jehož počátku studentem byl. Slevu si započtou studenti, kteří mají příjmy a platí daně, a to i v případě, že jejich rodiče si na ně započítávají slevu na vyživované dítě.

Školkovné

Ať už dítě navštěvuje státní nebo soukromé předškolní zařízení, rodiče si mohou z daně odečíst částky zaplacené za umístění dítěte v některém z nich. Slevu uplatňuje jen jeden z rodičů a maximální sleva za rok 2017 činí 11 tisíc korun. Tuto slevu si mohou odečíst i podnikatelé, kteří náklady odečítají paušálem. K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z předškolního zařízení o platbách. Slevu nelze uplatnit na platby za obědy nebo speciální kurzy, například za plavání nebo lekce cizího jazyka.

Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení může uplatnit jen jeden z rodičů...
Autor: pixabay.com Slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení může uplatnit jen jeden z rodičů...

Sleva pro zdravotně postižené

Invalidní důchod u nás pobírají sta tisíce lidí. Získání invalidního důchodu ale nevylučuje možnost přivýdělku a následnou možnost snížení daní. Vyšší slevu si mohou uplatnit invalidní důchodci, mají-li výdělky, ze kterých by měli platit daň z příjmů. Výše slevy se liší podle stupně invalidity. Invalidní důchodce 1. a 2. stupně si může odečíst 2 520 korun za rok, invalidní důchodce 3. stupně 5 040 korun za rok a držitel průkazu ZTP/P 16 140 korun za rok. „Doložit je třeba kopii dokladu o invaliditě či průkazu ZTP/P,“ říká ještě Blanka Štarmanová.

Odpočet za hypotéku

Také úroky z hypotéky je možné uplatnit jako slevu v daňovém přiznání. Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tisíc korun, což ve výsledku znamená až o 45 tisíc korun nižší daň z příjmu, nicméně na takovou částku zřejmě moc lidí nedosáhen. U průměrné výše hypotéky (cca 2,2 milionu korun) se například sleva za první rok zaplacených úroků může pohybovat kolem 6 tisíc korun. Daňový základ se snižuje o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek. K daňovému přiznání je třeba připojit potvrzení z banky o zaplacených úrocích. To dostanete od banky automaticky.

Snížení základu daně – penze a životní pojištění

Také penzijní produkty se státním příspěvkem patří mezi odečitatelné položky. Za ně lze z daňového základu odečíst nově až 24 tisíc korun (při součtu příspěvků 36 tisíc za rok 2017). Jako odpočet ze základu daně se podle informací penzijních společností uplatňuje ta část vašich příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší částku 1 000 korun. K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích, které byste měli najít ve schránce do konce ledna. Na dani je pak možné ušetřit až 3 600 korun.

V případě životního pojištění lze snížit základ daně maximálně o 24 tisíc korun za všechny smlouvy. Povinnou přílohou daňového přiznání je pak potvrzení o zaplaceném pojistném. "To hlavní je pamatovat si, že pokud platím na životní pojištění, penzijní připojištění nebo platím úroky z hypotéky nebo z úvěru stavebního spoření, tak jsou nějaké odečitatelné položky," upozorňuje finanční odborník Zbyněk Laisek z Porovnej24.cz.

Rodiny s více dětmi si polepší

Máte více dětí? Ušetříte! aneb Přehled nejdůležitějších změn, které přináší nový daňový balíček

Snížení za vzdělávání

Od daňového základu lze odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Ne každý vzdělávací kurz ale splňuje podmínky. Obor, o který si člověk rozšiřuje své vzdělání, musí souviset s jeho povoláním či podnikáním. Odečíst je možné až 10 tisíc korun za rok, zdravotně postižení o 5 tisíc korun více. Je třeba doložit potvrzení o úhradě zkoušky.

Sleva za EET

Podnikatelé si mohou snížit daň i v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb. Jednorázově mohou uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši 5 tisíc korun (dle Finanční správy se jedná nejvýše o částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka).

Odboráři

Také členové odborů si mohou díky příspěvkům každoročně snížit daň. A to až o tři tisíce korun. Současně to ale nesmí být víc než 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok.

Například příspěvky zdravotnickým organizacím lze odečíst z daně...
Autor: pixabay.com Například příspěvky zdravotnickým organizacím lze odečíst z daně...

Charita

Více než miliardu korun dávají pravidelně Češi na charitu. Pokud jste také přispěli, můžete uplatnit slevu – ovšem jen za dar, který jste schopni doložit. Darem můžou být peníze, ale i oblečení či nábytek. Na základě potvrzení o poskytnutí daru lze odečíst dar organizacím, které poskytují zdravotní služby, provozují školská zařízení, vedou zařízení pomáhající handicapovaným občanům nebo zvířecí útulky. Odečíst lze i darované peníze, které slouží na nákup zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Úhrnná hodnota všech darů u fyzických osob v příslušném zdaňovacím období musí být minimálně jeden tisíc korun nebo převýšit dvě procenta základu daně. Nejvýše je možné odečíst 15 procent daňového základu.

Krev a kostní dřeň

Speciální skupinu tvoří dárci krve a lidé, kteří vstoupí do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk. Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů je možné snížit základ nově o tři tisíce korun. Snížit daň si můžou i žijící dárci orgánu nebo kostní dřeně, jejich dobročinnost se oceňuje částkou 20 000 korun.

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!