Obchod s kokainem jen kvete: Do Evropy se dostává v lodních kontejnerech, dealeři si zakládají „call centra“ a síť kurýrů

Uživatelé drog v Evropě baží po kokainu stále ve větší míře, na kontinent se droga dostává hlavně v kontejnerech pro námořní dopravu. Zatímco v roce 2016 bylo zachyceno ve státech EU téměř 71 tun této drogy, o rok později to již bylo dvojnásobné množství. Česko má ale problém hlavně s metamfetaminem (pervitin). Uvedlo to ve své výroční zprávě Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).
užívání kokainu foto narconon_org
užívání kokainu foto narconon_org

reklama

Přestože data v souvislosti s kokainem jsou tristní - Evropa vykazuje známky nejen rostoucí dostupnosti kokainu, ale i počet případů, kdy byla tato droga zajištěna a zabavena, i její zachycené množství dosahují rekordní úrovně - nejběžněji užívanou nelegální drogou v Evropě zůstává stále konopí. Podle EMCDDA v loňském roce užilo konopí přibližně 14,4 procenta (17,5 milionu) mladých Evropanů ve věku 15 až 34 let, v České republice to bylo 19,3 procenta.

„Konopí je obecně nejčastěji užívanou nelegální drogou ve všech věkových skupinách,“ uvedl dnes v rámci zprávy zástupce Agentury EU pro drogy Lucas Wiessing.

V roce 2017 nahlásily členské státy EU 782 tisíc případů záchytu konopných produktů jako jsou marihuana, hašiš, rostliny konopí a konopný olej. Množství zachyceného hašiše je více než dvakrát vyšší než množství zachycené marihuany - 466 tun oproti 209 tunám.

Při dealování používají šifrovací techniky a „inovativní metody“

Kokain mají v oblibě hlavně mladší ročníky. V zemích EU během posledního roku tuto nelegální stimulační drogu užilo přibližně 2,6 milionů mladých lidí ve věku 15 až 34 let. Drogu nejčastěji zachycují Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie či Řecko.

„Kokain se do Evropy dostává mnoha cestami a prostředky, obzvláště velkou výzvu představuje nárůst obchodování s velkými objemy kokainu, při němž jsou využívány kontejnery pro námořní přepravu,“ uvádí monitorovací centrum s tím, že kurýři si zakládají kokainové „call centra“, které jim pomáhají rychle drogu doručovat, k čemuž využívají sociální média, temnou stránku internetu, tzv. darknet, a kódovaní pak pomáhá malým gangům a jednotlivcům prodávat drogy bez toho, aby byli odhalení. 

Zajímavé je, že droga je poměrně čistá. „Zvedá se počet záchytů drogy i množství zabaveného množství v tunách, zároveň s tím se zvyšuje i čistota kokainu,“ uvedl vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy Viktor Mravčík.

V Evropě navíc podle něj roste výroba syntetických drog. Na území EU bylo v roce 2017 zachyceno 0,7 tuny metamfetaminu a 6,4 tuny amfetaminu (slangově známý jako speed), přičemž i tady je čistota obou látek vyšší než před deseti lety. Metamfetaminu (pervitinu) bylo nejvíc zachyceno ve Francii (122 kilogramů), v Německu (114 kilogramů) a v Česku (93 kilogramů).

Podle Mravčíka je výroba metamfetaminu stále soustředěna do České republiky a příhraničních oblastí sousedních zemí, část výroby se ale uskutečňuje i v Nizozemsku. V Česku se přitom metamfetamin vyrábí hlavně z pseudoefedrinu, který se extrahuje z léčivých přípravků.

 „Česká republika je výjimečná pervitinem, máme mnohem víc injekčních uživatelů pervitinu než uživatelů opioidů, pervitin se vyrábí nelegálně především v malých laboratořích a vyváží se do pohraničí, především do Německa, konkrétně Bavorska a Saska a také do Polska. Česko ale zdaleka není producentskou zemí pro celou Evropu,“ zdůraznil v této souvislosti Mravčík.

Nejčastějším nelegálním opioidem, tedy drogy napodobující látky získávané z konopí a makovic, je v Evropě nadále heroin. Množství heroinu zachyceného v EU se v roce 2017 zvýšilo o více než tunu na 5,4 tuny, přičemž dalších 17,4 tuny bylo zachyceno v Turecku a část z tohoto množství byla zřejmě určena pro trh EU.

Konopí jako alternativa pro alkoholiky?

Zajímavostí ale je, jak se EMCDDA velmi ostře vyjadřuje o konopí, v němž dnes i mnozí lékaři nacházejí léčivé účinky a poslanci z České pirátské strany v Poslanecké sněmovně dokonce před časem navrhli zajištění regulované dostupnosti konopí v Česku.

„Z nedávné studie EMCDDA vyplynulo, že v marihuaně a hašiši se za poslední desetiletí zdvojnásobil obvyklý obsah tetrahydrokanabinolu (THC), což vyvolává obavy z potenciálních škodlivých účinků,“ vysvětluje k tomu zpráva monitorovací centra pro drogy.

Přitom konopí může být podle některých odborníků prý dokonce substituční alternativou k užívání tvrdých drog a alkoholu, v jehož spotřebě zvláště Češi kralují. V tomto směru na nedávné přednášce ThinkTank Racionální politiky bývalého vládního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila zaznělo, že Česká republika by měla úplně změnit svůj přístup ke konopí. A to jak rekreačnímu a léčebnému, tak i technickému.

„Snížení celkové spotřeby alkoholu v USA v posledních letech je přímo spojeno se zaváděním zákonů zpřístupňující konopí. Některé státy dokládají téměř patnáctiprocentní snížení měsíčního prodeje alkoholu. Konopí a alkohol sdílí téměř stejné publikum a je tedy logické, že legalizace marihuany může velmi dobře vést k negativnímu vlivu na prodej alkoholu,“ řekla na ThinkTanku  Hana Gabrielová, členka petičního výboru za léčebné konopí a zakladatelka pacientského spolku KOPAC. Podle ní na konopí máme v těle receptory, které regulují homeostázy a tak je našemu tělu „známé“, na rozdíl od alkoholu.

„Ano, hodně se o tomto mluví, je kolem toho mnoho publikovaných výzkumů a analýz ve Spojených státech, kde mají problém s opioidní krizí a vskutku přibývají důkazy o tom, že konopí může zmírnit negativní důsledky opioidů i odvykací syndrom na opioidech,“ přiznal pro naši redakci Viktor Mravčík s poznámkou, že se již zdaleka o konopí nemluví jako vstupní droze a může být i alternativou při odvykání kouření klasických cigaret.

„Není to tak zdaleka jednosměrné, jak to tady (na prezentaci výroční zprávy EMCDDA) bylo prezentováno, že je konopí vstupní droga, ale může být i výstupní drogou,“ dodal Mravčík.

Olga Böhmová

reklama

reklama