Očekávání a důvěra lékařů v léčbu ovlivňují účinnost samotné léčby u pacientů

I nepatrná obličejová mimika může pacientům naznačit, zda jejich doktor věří v léčbu, kterou jim ordinuje, což může ovlivnit její úspěšnost. Zjistila to nová studie americké Dartmouth College, o které informoval server Deutsche Welle.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Pixabay

reklama

Zatímco v předchozím výzkumu se vědci soustředili na očekávání pacientů vůči bolesti a léčení, v nové studii chtěli vědět, jaký dopad na léčbu má očekávání lékaře.

Výzkum pracující s placebem

V první fázi studie složené ze dvou částí vědci umístili elektrody do podpaží účastníků, kteří měli později představovat roli lékaře. Testovaným pak vědci zahřívali elektrody a vytvářeli pocit bolesti. Následně testovaní dostali krém s názvem „Thermedol“, o němž vědci tvrdili, že je klinicky prokázáno, že má silné protibolestivé účinky. Testovaní si krém nanesli a okamžitě pocítili úlevu, která však ve skutečnosti byla způsobena tím, že vědci manuálně snížili teplotu elektrod, čímž vytvořili falešný pocit účinnosti Thermedolu.

Ilustrační foto

Záření z telefonů a počítačů může poškozovat mozkové buňky a urychlovat stárnutí, zjistila studie

Ve druhé části studie „lékaři“ dalším testovaným, kteří hráli „pacienty“, nabízeli buď Thermedol nebo jiný obyčejný krém v rámci podobného testovaného schématu. Tato druhá várka testovaných jedinců následně shledala Thermedol jako efektivnější než druhý krém, ačkoliv mezi nimi nebyl reálně v účincích žádný rozdíl.

Smýšlení a chování lékaře ovliňuje vnímání a účinnost léčby pacientem

Thermedol porazil druhý kontrolní krém nejen co do komentářů pacientů, ale také v analýze jejich výrazů obličeje a reakce jejich kůže. Pacienti také hodnotili lékaře, kteří nabízeli Thermedol, jako více empatické.

Vědci si výsledky vysvětlují nepatrnou, neúmyslnou obličejovou mimikou „lékařů“. Videozáběry pořízené během experimentu ukázaly drobné rozdíly ve výrazech lékařů v závislosti na tom, který krém doporučovali. Tato neverbální komunikace měla následně vliv na léčbu.

Vědci tak ve studii dospěli k závěru, že myšlení a chování lékaře může ovlivnit vnímání léčby a dokonce její samotnou účinnost na pacienta. Výsledky studie byly potvrzeny dvěma nezávislými vzorky. Vědci doufají, že by tyto informace mohly přispět ke zlepšení komunikace mezi lékařem a pacientem.

reklama

reklama