Odklízet, neodklízet, solit, nesolit? Kdo má jakou odpovědnost, když napadne sníh nebo je náledí

Pravidla zimního úklidu. Jak to je se sněhem na chodníku před vaším domem nebo rampouchy na střeše? A co když se zraníte na neodklizené komunikaci. Kde máte právo žádat odškodnění?
Zasněžené město
Zasněžené město
pixabay.com

reklama

Odklízíte v zimě sníh z chodníku před vaším pozemkem? Pravděpodobně vůbec nemusíte. Zatímco ještě před deseti lety museli vlastníci přilehlých nemovitostí chodník při sněhu i náledí uklízet, v dnešní době to neplatí. Povinnost odklízet sníh z chodníku má podle současných zákonů majitel dané komunikace. V České republice to jsou většinou obce. Přesto nemusí být každý chodník hned uklizený, podle platné legislativy mohou vlastníci komunikací stanovit určitý časový plán, kdy kterou ulici budou uklízet. Méně frekventovaná místa pak přicházejí často na řadu později, pokud vůbec. Obce totiž mají i právo některé cesty vůbec v zimě neudržovat. Nicméně musí plán úklidu zveřejnit.

Pozor na sůl...

Přesto řada lidí úklid obecních chodníků dělá dobrovolně. Buď automaticky kvůli bezpečné schůdnosti, ze zvyku nebo právě proto, že se na jejich ulici dostanou pracovníci obce (velmi často v rámci veřejné služby) až později. Jenže, pokud se rozhodnete namrzlý a zasněžený chodník posypat solí, nebyl by to ten nejlepší nápad. Sůl totiž podle ekologů škodí nejen lidem a jejich majetku, ale i zvířatům a stromům. Řada měst od solení už ustoupila, sáhnou po ní například jen ve výjimečných případech. A jen někde. Místo toho se k posypu používají inertní materiály, jako je jemný štěrk či písek. 

Odškodnění za úraz na chodníku

Vzhledem k tomu, že zajistit schůdnost chodníku mají na starosti ve většině případů obce, odškodnění za případný úraz je nutné požadovat po nich. Není to ale úplně jednoznačné, domoci se finančního vyrovnání nemusí být vůbec jednoduché. Někdy tomu napomáhá i zákon. Vlastník chodníku se totiž může své odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. Klasickým případem je situace, kdy nad ránem začne padat mrznoucí déšť a za hodinu poté na namrzlém chodníku někdo uklouzne a zraní se. V takovou chvíli totiž nebylo v možnostech obce chodník uklidit tak, aby byl bezpečně schůdný.

Pád na sněhu
Autor: istockphoto.com Pád na sněhu

Velmi tedy záleží na okolnostech zranění. Každý případ se posuzuje individuálně. Na druhou stranu, chodec by se také měl na chodníku pohybovat tak, aby bylo zranění co nejméně pravděpodobné. Na namrzlém chodníku by tedy neměl utíkat a podobně. Je to podobné jako když řidiči na silnici musí jízdu přizpůsobit aktuálnímu počasí.

Obce odpovědnost často odmítají

Nicméně praxe při uplatňování nároků vzniklých úrazy na chodníku je podle webu Pravniprostor.cz taková, že obce nejsou při mimosoudním jednání příliš vstřícné. V předžalobní fázi se tak prý daří vyřešit jen minimum případů. Obce se obvykle snaží zprostit své odpovědnosti. Někdy prý možná dokonce spoléhají i na to, že lidé na náležitou finanční kompenzaci raději rezignují. Pokud tedy vznikl nárok na odškodnění, tedy bylo by prokazatelné, že obec je zodpovědná za daný úraz, pak nezbývá nic jiného než se obrátit na soud.

Sníh na střeše

Jiná věc je zranění v důsledku pádu sněhu či ledu ze střechy domu. Za tuto újmu je zodpovědný vlastník přilehlé nemovitosti, což může být obec, ale také soukromý majitel (vlastník rodinného domu) nebo například sdružení vlastníků nemovitostí. Lze se pro tyto účely pojistit v rámci pojištění odpovědnosti, nicméně ani to nezaručuje vždy výplatu poškozenému. Majitel by měl v první řadě udělat vše pro to, aby sníh ze střechy neohrožoval kolemjdoucí a pokud riziko dlouhodobě ignoruje, může mít s pojišťovnou problém. Minimálně by měl upozornit na nebezpečí cedulí nebo místo ohraničit, ideálně ale (nechat) sněhovou pokrývku či rampouchy zlikvidovat, respektive nainstalovat na střechu zachytávače sněhu a ledu.

Krásné, ale nad veřejným prostorem zůstat nesmí...
Autor: pixabay.com Krásné, ale nad veřejným prostorem zůstat nesmí...

Schody a prostor před budovou

Zatímco obecní chodníky by měla uklízet obec, přístupové cesty, schody a bezprostřední prostory před vstupem do budovy musí zase uklízet majitel daného domu. Například riziko uklouznutí na dlažbě ve společných vstupních prostorách, kde se nahromadil sníh z bot a začal se roztékat, není vůbec malé.

Ivana Kropáčková

reklama

www.porovnej24.cz

reklama