Pentagon o prudkém nárůstu „politické války“ s Ruskem

Rozdělení americké společnosti znamená, že USA nedokáží čelit snahám Ruska podkopávat demokracii a zpochybňovat americké spojenectví, tvrdí zpráva Pentagonu.
americký tank ilustrace
americký tank ilustrace
foto ausa.org/

reklama

Spojené státy nejsou připraveny čelit stále drsnější politické válce vedené Ruskem v podkopávání demokracie, uvádí server Politico, když píše o hodnotící zprávě vydané právě nyní Pentagonem. V podrobné studii se vyjadřují nezávislí stratégové a analytici, kteří upozorňují, že oba politické tábory mají problém s přístupem prezidenta Donalda Trumpa k Moskvě.

Jedná se o stopadesátistránkovou takzvanou Bílou knihu, určenou generálům a náčelníkům štábů americké armády, kterou má Politico k dispozici.

Podle publikace USA stále podceňují míru ruské agrese, která využívá propagandu a dezinformace k ovlivnění veřejného mínění napříč Evropou a střední Asií, ale také v Africe a Latinské Americe. Studie mimo jiné poukazuje na nebezpečí rostoucího porozumění mezi Ruskem a Čínou, kdy obě země sdílejí obavu ze spojeneckého svazku jiných zemí s USA.

Přímo ve studii se dá číst: „Pro Pentagon se jedná o nový typ soupeření. Zatímco se Spojené státy více zaměřily na globální válku proti terorismu, Rusko se věnovalo zhoubnému působení ve všech koutech světa, aby tak neutralizovalo své nedostatky v konvenčním boji. Moskva vykonává aktivní až agresivní zahraniční a bezpečnostní politiku v proklamovaném blízkém zahraničí, stejně tak v Sýrii a Afghánistánu. Rusko stále více demonstruje a projevuje svoji vůli uplatnit svliv v Evropě a ve světě.“

Autoři studie varují, že jednak rozdíly v americké společnosti umenšují možnost USA patřičně reagovat a pak také podle nich Americe chybí „příběh“, který vyhrál studenou válku.

Studie se sice nepouští do kritiky amerického prezidenta, ale samo sebou není, že je publikována právě v době, kdy američtí „jestřábi“ z obou politických spekter kritizují Trumpovy poznámky na adresu evropských nebo asijských spojenců nebo připomínají náklonnost amerického prezidenta autoritářským vůdcům jako Vladimir Putin nebo Kim Čong-il. Vadí jim posměšek amerického prezidenta nad teoriemi o ruském ovlivňování amerických voleb v roce 2016, kdy například Donald Trump rozesmál Vladimira Putina poznámkou „Prezidente, prosím tě, do voleb se mi nemíchej!“

Na zprávě je pozoruhodný důraz na sociologicko-politický aspekt, z toho úhlu jsou také ve studii citováni nejen vojenští experti. Ve zprávě se poukazuje na to, že Američanům chybí sjednocující myšlenka a poselství, což je podle studie zaviněno nedostatečnou koordinací mezi Kongresem a exekutivními agenturami. K problému se vyjadřuje Belinda Braggová, analytička vládní agentury NSI v oblasti sociálních věd, s výzvou, že „musíme lépe formulovat naše zájmy a strategii Spojených států jak pro zemi, tak pro ostatní svět.“ Jiná analytička z Washingtonského institutu pro Blízký východ, Anna Borshchevskaya, tvrdí, že „Američané stále ještě dokáží nabídnout svůj příběh, ale vzhledem k polarizaci společnosti a pochybnostem o něm vzniká problém příběh převyprávět.“ Rusko s něčím podobným podle analytičky přijít nemůže.

Strategii, kterou Rusko používá ve svém boji, nazývá studie „šedou zónou“. Pro pochopení, co je tím myšleno, citujme z Bílé knihy, kdy její autoři upozorňují, že pochopení ruské strategie není důležité pouze pro velitelství nebo speciální útvary, ale mělo by se stát součástí pochopení vládou USA, pod kterou spadají všechny prvky státní moci: „Rusko je nutné chápat na globální úrovni a úsilí vést k jeho zpochybnění tam, kde zatím projevuje své asymetrické výhody. Musí se vyvíjet specifické nástroje k získání konkurenčního prostoru,“ píše se v Bílé knize.

 

Mirko Radušević

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!