Počítačoví experti vydělávají o dvacet tisíc víc než většina Čechů. Přesto mají firmy problém s jejich náborem

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) dosáhli v minulém roce na mediánový měsíční výdělek převyšující 52 tisíc korun, což je podle Českého statistického úřadu o více než 20 tisíc více, než činí mediánový plat všech zaměstnanců. Nejméně třetina podniků se nicméně potýká s problémem najít odpovídajícího experta.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Pixabay

reklama

I když je mediánový výdělek méně známým „příbuzným“ výdělku průměrného, má většinou větší vypovídající hodnotu. Zjistíme ho tak, že seřadíme údaje o výši mezd a platů všech zaměstnanců od největšího po nejmenší a ten nacházející se přesně uprostřed je takzvaným mediánovým výdělkem. Hodnota průměrné mzdy, která je podílem celkových mzdových nákladů a počtu zaměstnanců, je výrazněji ovlivněna extrémy.

Nejvíce si vydělají „ajťáci“ v oblasti datové bezpečnosti

V minulém roce činil měsíční mediánový plat či mzda ICT specialistů 52 498 korun. Od roku 2013 si ICT specialisté v mediánu polepšili o jedenáct a půl tisíce korun. V porovnání s mediánem platů a mezd všech zaměstnanců v České republice, který činil 29 184 korun, měli ICT odborníci o 80 procent vyšší výdělek. Medián mezd techniků v oblasti ICT v roce 2018 dosáhl na částku 36 932 korun, tedy 127 procent mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v tuzemsku.

Výše výdělku se u specialistů na ICT liší podle jednotlivých podskupin zaměstnání. Z tohoto pohledu na tom v loňském roce byli nejlépe odborníci v oblasti bezpečnosti dat, jejichž mzdový medián činil 58 657 korun, druhou nejvyšší mediánovou částku si vydělali systémoví analytici s 57 736 korunami a třetí skončili vývojáři webu a multimédií a 57 542 korunami.

Firmy mají problém nalézt vhodné ICT adepty

Z pohledu ekonomických odvětví si podle Markéty Pištorové z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ nejvíce vydělají ICT odborníci v peněžnictví a pojišťovnictví, ať už se jedná o specialisty nebo techniky. „Medián mezd ICT specialistů byl v této oblasti 65 tisíc korun, u ICT techniků 52 tisíc korun měsíčně,“ uvedla Pištorová.

Přes nadprůměrné výdělky zaměstnanců v této oblasti pro podniky není vůbec snadné nalézt na volné pozice vhodné adepty. V roce 2017 se s těmito potížemi potýkalo 79 procent firem z těch, které již nějaké ICT odborníky zaměstnávaly a navíc hledaly nové. Při přepočtu na všechny podniky zaměstnávající ICT odborníky mělo potíže s nalezením adekvátního kandidáta 33 procent společností.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!