Podnikatelům ve finančích problémech má pomoci „lex covid justice“

"Návrh chrání podnikatele před insolvencí a zmírňuje podmínky lidí v oddlužení. Dojde také k zastavení exekucí, ve kterých v posledních třech letech nebylo nic vymoženo," popsalo chystanou změnu ministerstvo spravedlnosti. Vláda dnes normu schválila a žádá její projednání ve stavu legislativní nouze, neboli urychleně.
Vláda schválila navrhovaný „lex covid justice“
Vláda schválila navrhovaný „lex covid justice“
Canva

reklama

Nouzový stav s sebou přinesl opaření, která omezují řadu lidí i firem v možnosti dál podnikat. „V rámci resortu justice mají uvedená opatření dopad na celou řadu oblastí – účastníky řízení, právnické osoby, povinné a dlužníky v exekuci a insolvenci. Část z problémů je možné překlenout výkladem nebo vyřešit individuálním přístupem soudu v jednotlivých soudních řízeních, část z nich však takový postup neumožňuje a na ně směřuje předkládaný zákon,“ vysvětluje ministerstvo v předkládací zprávě. Veškerá dokumentace a plné znění návrhu je k dispozici zde.

„Týká se to v podstatě celé justice,“ konstatovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (nestraník za ANO) po jednání vlády s tím, že se návrh týká mimo jiné možnosti prominout zmeškání lhůty nebo navrácení lhůty pro vykonání úkonu ze strany vybraných subjektů soudních řízení nebo osob na řízení jinak zúčastněných a akutních změn v insolvenčním právu, kde jde především o odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh.

Moratorium na závazky a odklad povinnosti podat insolvenční návrh

Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných hospodářských potíží, tedy nově nemají mít povinnost podat na sebe bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ministerstvo chce také zakotvit mimořádné moratorium, aby ochránilo provozuschopné podniky, které se dostanou do platebních potíží jen kvůli nynějšímu dočasnému výpadku. Moratorium bude moci podat insolvenčnímu soudu do 31. srpna 2020 takový dlužník, který je podnikatelem a který nebyl k 12. březnu 2020 v úpadku. Musí přiložit čestné prohlášení, že jde o důsledek opatření kvůli koronaviru. Jestliže soud moratorium vyhlásí, dlužník bude moci namísto dříve splatných závazků přednostně hradit nově vzniklé závazky bezprostředně související se zachováním provozu jeho podniku.

Zmírnění podmínek pro oddlužení

Návrh dále řeší i oddlužení zahájená před novelou insolvenčního zákona, tedy do loňského května. Navrhuje u nich zrušit stanovenou hranici splácení pohledávek, pokud je dlužník není schopen splatit v důsledku epidemie. Nesplacení 30 procent pohledávek tak v těchto případech nebude znamenat ztrátu možnosti se oddlužit. V oddluženích zahájených po novele zákona může dlužník už nyní požádat o přerušení oddlužení až na období jednoho roku.

Zastavení exekucí bez souhlasu věřitele

Také ti, kteří se už dlouhodobě nacházejí ve finančních potížích a čelí exekucím, mají nalézt ve změnách úlevu, protože se umožňuje zastavit exekuci i bez souhlasu věřitele, a to takovou exekuci, u které v posledních třech letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané pohledávky či k zajištění majetku ve výši postačující alespoň k uhrazení nákladů exekuce.

Věřitel může takovému zastavení bezvýsledné exekuce zabránit jen tím, že složí další zálohu na její náklady. Zpravidla existují výjimky, například u vymáhání výživného na nezletilé dítě musí věřitel se zastavením exekuce souhlasit.

Technicky snažší jednání – povoleno rozhodovat na dálku a písemně

Firmám má návrh také usnadnit rozhodování, protože jejich správní orgány nyní kvůli karanténě nemohou pořádat předepsaná shromáždění a rady. Nově tak budou moci rozhodovat písemně nebo na dálku s využitím technických prostředků, i pokud to nemají schváleno ve stanovách. Návrh také prodlužuje lhůtu, dokdy musí orgány obchodních korporací projednat řádnou účetní závěrku.

 


 

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!