Používání počítače ve starším věku může zabránit poklesu schopností jako je myšlení a paměť

Vědci již několikrát potvrdili, že používání počítače, hraní her a účast na společenských aktivitách může snížit riziko mírného kognitivního poškození ve stáří.
Ilustrační foto: Vliv používání pc ve stáří na kognitivní schopnosti
Ilustrační foto: Vliv používání pc ve stáří na kognitivní schopnosti
freepik.com

reklama

Nový výzkum naznačuje, že hraní her, používání počítače a aktivní společenský život mohou udržet mírné kognitivní postižení na uzdě. Náš mozek prochází s přibývajícím věkem změnami. Jak stárneme, někteří lidé mohou zažívat problémy s pamětí, myšlením nebo úsudkem, což má neblahý dopad na kvalitu jejich života.

Mírné kognitivní poškození (angl. zkratka MCI) je stadium mezi kognitivním poklesem souvisejícím s věkem a demencí - MCI však významně neovlivňuje každodenní život a aktivity.

Lidé s MCI mají tendenci zapomínat na určité věci, ztrácet myšlenky, mají problém navazovat konverzaci a mají horší schopnost rozhodování. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) žije ve Spojených státech více než 16 milionů lidí s kognitivním postižením.

MCI může zvýšit riziko demence, ale ne každý s MCI pokračuje v rozvoji tohoto stavu. K letošnímu roku Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) neschválil žádné specifické léky pro MCI.

Fyzické cvičení a intelektuální stimulace mají pozitivní vliv na mozek obecně. V posledních letech výzkumníci prováděli další studie, jejichž cílem bylo nalézt léčbu, která by mohla zabránit poklesu kognitivních funkcí.

Stimulace aktivit podporuje zdraví mozku

Nová studie zjistila, že používání počítače, hraní her, tvorba a účast na společenských aktivitách mohou snížit riziko MCI. Výsledky se objevují v Neurologii, lékařském časopise Americké akademie neurověd (AAN).

"Naše studie se podrobně zabývala tím, jak často se lidé podíleli na psychicky stimulujících aktivitách ve středním i pozdějším věku a zkoumali jsme, kdy tyto aktivity mohou být pro mozek nejpřínosnější," říká autor studie a člen AAN, Dr. Yonas E. Geda z Mayo Clinic v Scottsdale.

Výzkumní pracovníci přijali na konci 70. let bez MCI 2 000 lidí a požádali je, aby vyplnili dotazník o tom, jak často se zabývají různými typy psychicky stimulujících aktivit v padesátých a šedesátých letech a v pozdějším životě.

Účastníci absolvovali každých 15 měsíců testy myšlení a paměti a vědci je sledovali průměrně po dobu pěti let. Během tohoto období si MCI vytvořilo 532 lidí.

Z těchto účastníků pouze 15 používalo počítač ve středním věku. Pro srovnání, 77 z 1 468 účastníků bez MCI používalo počítač ve stejné životní fázi.

Celkově každý typ mentálně stimulující aktivity vykazoval pozitivní účinky na zdraví mozku:

  • použití počítače ve středním věku a pozdějším životě snížilo riziko MCI až o 37 procent
  • zapojení do společenských aktivit, křížovek nebo hraní karet ve středním a pozdějším věku života snížilo riziko MCI o 20 procent
  • řemeslné činnosti snížily riziko MCI o 42 procent, ale pouze v pozdějším věku

Čím více duševních činností, tím lépe

Výzkumníci zjistili, že počet psychicky stimulujících aktivit také sehrál roli v riziku rozvoje MCI. Mezi lidmi, kteří se studie zúčastnili, viděli ti, kteří se zabývali dvěma nebo více činnostmi, větší výhody.

Studie těží z velkého počtu účastníků, ale vědci varují, že výsledky jsou založeny pouze na vzpomínkách každého jednotlivce na jejich účast na psychicky stimulujících aktivitách ve středním věku. K potvrzení tohoto zjištění je tedy zapotřebí dalšího výzkumu.

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!