Práce a sociální zabezpečení po brexitu: Jak to bude s občany ČR a Velké Británie?

Pokud půjde vše podle plánu, opustí Velká Británie Evropskou unii nejpozději 31. ledna. MPSV má plán pro obě varianty brexitu, aby si Britové žijící v ČR mohli ponechat práci a Češi, kteří pracovali v Británii měli od vlády nárok na sociální zabezpečení i po návratu domů.
Brexit
Brexit
pixabay.com

reklama

Zatím stále není jasné, kdy a jakým způsobem Velká Británie Evropskou unii opustí. Dohodu, kterou vyjednal Boris Johnson, musí ještě posvětit britský parlament. Ministerstvo práce a sociálních věcí má připravený plán pro oba scénáře brexitu - s dohodou i bez.

Pokud smlouvu přijmou, Češi ani Britové dosavadní práva neztratí. V případě, že však dojde k „tvrdému brexitu“, situace se zkomplikuje. MPSV už na tento případ připravilo nouzový plán, který by občanská práva zajistil.

Problém je v tom, že pro některé sociální dávky, jako je třeba důchod, musí mít člověk odpracován určitý počet let, při kterém odváděl pojistné. Jednou z výhod EU pak je, že se do těchto let zahrnují i roky práce v členských státech.

Pro většinu dávek je šibeniční termín, do kterého se doba odvádění pojistného započítává, 30.10. 2019. Ministerstvo pravidla popisuje ve své tiskové zprávě.

 

Sociální zabezpečení 

Důchody

Češi musí odpracovat určitou dobu, aby vůbec měli na penzi nárok. Do této doby se bude započítávat i pobyt ve Velké Británii, opět však pouze do data 31.10.2019. Výše důchodu se vypočítá podle roků odpracovaných pouze v ČR.

Pokud by Velká Británie přistoupila k podobné strategii, mohli by Češi zároveň pobírat i britský důchod, jehož výše by byla vypočítána dobou odpracovanou tam. Zda se tak stane, se ale zatím neví.

Pro Brity se vystoupením jejich rodné země z EU nic nemění. Povinnost odvádět pojištění a následný nárok na penzi zůstane tak, jako tomu bylo doposud.

 

Dávky v nezaměstnanosti

Pokud zažádá o podporu v nezaměstnanosti český občan, který část svého života odpracoval v Británii a část v ČR, započítá ministerstvo do potřebné doby odvádění pojistného odpracované roky v obou zemích.

Za normálních okolností je podmínkou pro podporu v nezaměstnanosti pracovat - a tím odvádět pojistné - alespoň jeden rok v posledních dvou letech. Pokud český občan zažádá o podporu v nezaměstnanosti a pracoval v uplynulých dvou letech jak v Čechách, tak v Británii, započítají se mu odpracované roky v obou zemích.

Doba pojištění se bude zahrnovat do termínu 30.10. Odpracovaná doba po něm už se nebude počítat.

 

Příspěvek na péči

Pokud byl ke dni 30.10. občanovi ČR v Británii nebo občanovi VB v České republice vyplácen příspěvek na péči, má na něj právo i po uskutečnění brexitu.

Žádosti podané po určeném datu bude ministerstvo posuzovat podle českých pravidel, které podmiňují příspěvek trvalým pobytem v České republice. Další podmínkou je, že se dávky nevyplácí do ciziny. 

Trvalý pobyt bude po 30.10. vyžadovat i příspěvek v hmotné nouzi.

 

Pracovní povolení

Češi

Občané ČR, kteří budou chtít setrvat ve Velké Británii i po červnu 2021, budou muset zažádat o registraci v tzv. „EU Settlement Scheme“ do konce roku 2020. Britská vláda následně rozhodne, zda žádost přijme.

Pokud ano, získá žadatel práva občana EU - bude moci nadále zůstat ve Velké Británii a pracovat tam. V případě, že žil v Británii nepřetržitě po dobu pěti let před prosincem 2020, získá status usedlíka.

Jestliže v době žádosti tyto podmínky nesplní, dostane status předběžného usedlíka, který si bude moci po podmíněné pětileté lhůtě změnit.

 

Britové

Britové a jejich rodinní příslušníci, kteří začali v ČR pracovat ještě před odchodem Velké Británie, budou moci do konce roku 2020 normálně pokračovat v činnosti. Po uplynutí lhůty si však budou muset opatřit oprávnění jako ostatní cizinci ze zemí mimo EU.

Ti, kteří zde budou chtít pracovat poté, co Británie opustí unii, si budou muset opatřit pracovní oprávnění podle českého zákona o zaměstnanosti.

MPSV doporučuje britským občanům zažádat o české občanství. Tím se dostanou v rámci pracovního trhu a sociálního zabezpečení na srovnatelnou úroveň jako český občan.

 

Štěpán Sochor

reklama

reklama