Před 8 lety zemřel prezident, dramatik a bývalý disident Václav Havel

Před osmi lety, 18. prosince 2011, zemřel v pětasedmdesáti letech poslední československý prezident a posléze první prezident samostatné České republiky, dramatik, spisovatel a bývalý disident Václav Havel. V rámci výročí jeho úmrtí se v Praze uskuteční akce na Havlovu počest.
Václav Havel
Václav Havel
@VaclavHavel / Facebook

reklama

Václav Havel pocházel ze známé pražské podnikatelské a intelektuálské rodiny Havlů. Narodil se 5. října 1936 v Praze. Po komunistickém puči v roce 1948 byla jeho rodina perzekuována. Václav Havel se vyučil chemickým laborantem.

Divadlo

Na přímluvu Jana Wericha, jak zmiňuje web vaclavhavel.cz, nastupuje jako jevištní technik nejprve do Divadla ABC a poté do Divadla Na zábradlí, kde později smí pracovat jako dramaturg a asistent režie. Je autorem řady divadelních her (absurdního dramatu), kupříkladu Zahradní slavnosti, Audience, Vernisáže nebo Odcházení.

Známá je jeho disidentská role. Po srpnové okupaci analyzuje a odsuzuje tamní poměry, uvádění jeho her u nás je zakázáno. V roce 1977 se stává spoluzakladatelem a jedním z prvních tří mluvčích Charty 77. V témže roce je poprvé na čtyři měsíce vězněn ve vyšetřovací vazbě. V letech 1979–1983 je ve vězení, kde vzniká formou dopisů jedno z jeho dalších známých děl „Dopisy Olze“, jeho ženě.

„Cítím-li se být Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem,“ Václav Havel.

KOMENTÁŘ: Člověk a mýtus Havel. Když nekritický obdiv a mytizace vede k opačenému efektu...

Z disidenta prezidentem

Po násilném potlačení studentské manifestace 17. listopadu 1989 vzniká za účelem dialogu s komunistickou mocí Občanské fórum, jehož se stává vůdčí osobností. Rovněž je ústředním symbolem nenásilného předání moci v Československu a přechodu od socialismu k demokracii, známého jako „sametová revoluce“.

V roce 1989 je, tehdy ještě komunistickým, federálním shromážděním jednohlasně zvolen za prezidenta. Po rozdělení Československa na dva samostatné státy je v roce 1993 zvolen prvním prezidentem České republiky. Po smrti své první ženy si bere za manželku Dagmar Veškrnovou. V roce 1998 je zvolen prezidentem na druhé funkční období, které mu skončilo v roce 2003.

Vzpomínková akce Svíčka pro Václava Havla

„Již počtvrté se letos v den výročí úmrtí prezidenta Václava Havla sejdeme na Jungmannově náměstí v Praze a připomeneme si jeho dílo i jeho osobnost,“ uvedlo na Facebooku občansko-aktivistické hnutí na podporu hodnot symbolizovaných Václavem Havlem, Politika a svědomí.

Na akci, která začíná v 11 hodin dopoledne, se budou číst úryvky z textů Václava Havla a postupně na něj přijdou zavzpomínat nebo se přidat k četbě například Daniel Herman, kněz Tomáš Halík, Daniel Kroupa, Petr Pithart, socioložka Jiřina Šiklová, Hayato Okamura, herec Jan Potměšil a řada dalších. V 18:00 bude akce zakončena mší za Václava Havla v blízkém chrámu Panny Marie Sněžné.

Co o Havlovi řekl Karel Kryl?

„Autor, který nikdy nepochopil dělnickou třídu. Vždycky se cítil být někým jiným, než kým zrovna byl. Nikdy nepřestal být člen pražské elity, pražské smetánky, ze které vzešel. Vzdor tomu, že byl potahován. Člověk po dlouhou dobu naprosto čestný, a možná natolik nedospělý, aby byl bezelstný. Zneužitelný ve své slabosti intelektuála. Dnes zamilovaný do světa velkoměsta a reflektorů – což je pro dramatika, který má zůstat za scénou, vždy tragické. Snad zamilovaný sám do sebe – a do své pozice. Jako autor je slušný dramatik evropské úrovně," uvedl o Václavu Havlovi v knize rozhovorů s Milošem Čermákem „Půlkacíř“ písničkář Karel Kryl.

reklama

reklama