Předsudky vůči ženám přetrvávají. Téměř třetina lidí si myslí, že muž je oprávněn bít svou ženu

Podle nové studie Rozvojového programu OSN je téměř devadesát procent lidí (tedy mužů i žen) na celém svět předpojatých vůči ženám. Zhruba polovina je přesvědčena, že muži jsou lepší lídři a asi třicet procent lidí si myslí, že je oprávněné, aby manžel bil svou ženu. O studii informoval server Deutsche Welle.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Pixabay

reklama

Podle nové studie Perspektivy lidského rozvoje 2020 publikované Rozvojovým programem OSN (UNDP) jsou ženy po celém světě stále častým terčem předsudků. Studie mimo jiné měří, jak sociální přesvědčení lidí brání genderové rovnosti v oblastech, jako jsou vzdělávání, politika a pracovní prostředí. Výsledky studie zahrnují data ze 75 zemí světa a údajně pokrývá přes osmdesát procent světové populace.

Evropa versus Afrika a Asie

Mezi země s nejvyšším poměrem osob vykazujících jakékoliv předsudečné chování neslučující se s rovností pohlaví patří zejména státy z Afriky a Asie: Jordánsko, Katar, Nigérie, Pákistán a Zimbabwe.

Naopak nejnižší mírou genderové předpojatosti (Gender Inequality Index) se vyznačují evropské státy, jakými jsou Švýcarsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemsko, Norsko, Belgie, Finsko nebo Francie. Česká republika je v tomto ohledu 35. z více než 150 světových zemí.

Ředitel Úřadu pro zprávy o lidském rozvoji při UNDP Pedro Conceicao uvedl, že ačkoliv bylo dosaženo pokroku v tom, že byl ženám poskytnut rovnocenný přístup k základním potřebám, jako jsou vzdělávání a zdravotnictví, genderová nerovnost přetrvává v oblastech, jako jsou mocenské vztahy, které jsou pro dosažení skutečné rovnosti vlastně nejvlivnější.  

Přírustky v rámci Emoji 13.0

Genderově neutrální Santa, muž ve svatebním závoji, vlajka transgenderové komunity nebo italské gesto jsou mezi 117 novými emodži

Muži jako lepší vrcholoví manažeři

Analýza Rozvojového programu OSN rovněž zjistila, že navzdory několika desetiletím přetrvávajícího úsilí o odstranění genderové nerovnosti přibližně polovina světové populace cítí, že muži představují lepší politické vůdce.

Přes čtyřicet procent lidí si myslí, že jsou muži lepšími byznys manažery a mají větší právo na pracovní místa, jsou-li kapacity pracovních pozic omezeny. Téměř třicet procent obyvatel si pak myslí, že je oprávněné, aby muž bil svou ženu.

Podle studie podíl žen v parlamentech po celém světě představuje pouze asi 24 procent a něžné pohlaví tvoří méně než šest procent vedoucích pozic ve společnostech spadajících do akciového indexu S&P 500 (500 největších na burze obchodovaných podniků v USA).

Možná řešení? Vzdělání, informace, podněty

„Změny v nerovných mocenských vztazích mezi jedinci uvnitř komunity nebo v náročných hluboce zakořeněných genderových rolích může být dosaženo skrze vzdělání, zvýšením povědomí nebo změnou podnětů,“ uvádí zpráva.

„Vzdělání a rostoucí povědomí vycházejí z poskytování nových informací a znalostí jednotlivcům, které mohou podpořit odlišné hodnoty a chování. Tyto inciativy mohou zahrnovat formální vzdělání, školení na pracovištích nebo mediální kampaně proti genderovým stereotypům… Tyto tři rozměry (vzdělání, povědomí, podněty/pobídky) se často posilují navzájem.“

reklama

reklama

Něco se chystá. Nová prima+ již brzy!