Překvapivý výsledek studie: Muži jsou více diskriminováni než ženy!

Když se řekne genderová diskriminace, většinou si představíme znevýhodňování žen na úkor mužů, například v zaměstnání. Podle nového výzkumu akademiků z Ameriky a Velké Británie jsou ale prý více znevýhodňováni muži.
ilustrační foto
ilustrační foto
pixabay.com

reklama

Všechny zažité stereotypy jsou nyní vyvráceny, alespoň tedy podle nové studie vědců z univerzit v americkém Missouri a britském Essexu. Podle ní jsou totiž ve většině vyspělých zemí ve skutečnosti více diskriminováni muži než ženy. Nový výzkum je podle vědců revoluční, protože současné postupy pro měření nerovnosti mezi pohlavími byly zaměřeny především na problémy žen.

„Žádné stávající měřítko nerovnosti pohlaví plně nezachycuje útrapy, které muži v mnoha zemích zažívají, a tak pořádně neilustruje míru, jak moc konkrétní země prosazuje blahobyt všech svých obyvatel,“ vysvětlil pro univerzitní web klíčový problém profesor Gijsbert Stoet.

Letadlo společnosti El Al

Konec diskriminace: Izraelské aerolinky už nesmějí žádat ženy, aby si přesedly kvůli ortodoxním židům

Výzkumníci tak zavedli nové měřítko genderové nerovnosti BIGI, které se zaměřuje na tři různé faktory. Jsou to příležitosti ke vzdělávání, délka zdravého života a celková životní spokojenost.

„S BIGI se zaměřujeme na otázky, které jsou důležité pro všechny muže i ženy v každém státě, a to bez ohledu na úroveň hospodářského a politického rozvoje,“ uvedl profesor z univerzity v Missouri David Geary.

Tyto tři různé faktory pak výzkumníci aplikovali na 134 zemí, což je celkem 6,8 miliard lidí. A výsledky byly překvapivé. V 91 zemích byli muži více diskriminováni, zatímco ženy pouze ve zbylých 43 zemích.

Reportáž - Ženy vydělávají míň než muži

Platová diskriminace žen. O kolik míň berou oproti mužům? (REPORTÁŽ)

Jak to je v Česku?

Česká republika podle výzkumu spadá do zmíněné většiny, kde jsou muži více znevýhodňováni. v celkovém hodnocení jsou Češi ze 134 zemí na 36. místě v ohledu na to, jak vysoká míra diskriminace - ať už mužů nebo žen - se v zemi vyskytuje. 

Přestože celkový výsledek je ve prospěch žen, ve dvou ze tří faktorů jsou na tom lépe muži. A to konkrétně v oblasti vzdělání a celkové životní spokojenosti. Míra znevýhodnění je ale velmi malá. Ženy naopak vedou na úkor mužů v délce zdravého života.

Nejlépe z Evropy je na tom Itálie. Tam jsou sice více diskriminované ženy, ale v tak malé míře, že se dokonce v celkovém žebříčku dostala na první místo. Výzkum vědci aplikovali i na Slovensko, které je na tom téměř stejně jako Česko. 

reklama

reklama