Průzkum: Byrokracie EU? Podnikatele znepokojuje více ta domácí

Zatímco obecně panuje názor, že regulační a byrokratické zásahy orgánů Evropské unie komplikují firmám život, podle průzkumu společnosti PwC vidí soukromí podnikatelé problém spíše v regulaci ve svých domácích ekonomikách. Respondenti například uvedli, že jejich vlády nedělají dostatek pro to, aby prosazovaly jejich zájmy.
Byrokracie EU? Podnikatele více znepokojuje více ta domácí
Byrokracie EU? Podnikatele více znepokojuje více ta domácí
Pixabay.com/Geisteskerker

reklama

Je větším problémem byrokracie orgánů Evropské unie nebo ta v rámci domácí ekonomiky? Podle průzkumu společnosti PwC, které se zúčastnilo téměř 2500 tisíce soukromých firem z 31 evropských zemí, je pro 39 % dotazovaných ohrožující právě regulace a byrokracie v rámci jejich domácí ekonomiky.

Průzkum přitom nerozlišoval, co je ze strany podnikatelů považováno za regulaci národní vlády a za regulaci, která by mohla být přímo přičítána zákonodárství EU. „Soukromí podnikatelé jsou páteří evropského hospodářství. Pokud to tak má být i nadále, je třeba, aby nová vláda věnovala tomuto sektoru dostatečnou pozornost a při tvorbě, či změně legislativy vedla diskuzi i s menšími podniky,“ upřesnil ředitel oddělení Poradenství pro veřejný sektor PwC ČR Karel Půbal.

U Travčic na Litoměřicku se možná prohnalo tornádo

U Travčic na Litoměřicku se možná prohnalo tornádo. Experti vyjeli na průzkum místa

Výsledek průzkumu není příznivý ani pro EU

Národní vlády v rámci EU se musí mnohem více snažit o to, aby získaly důvěru soukromých podnikatelů, a to jak při řešení byrokracie, tak při výdajích na dodržování právních předpisů. Respondenti například uvedli, že jejich vlády nedělají dostatek pro to, aby prosazovaly jejich podnikatelské zájmy. Regulace národních vlád je dle nich spíše přínosem pro velké podniky na úkor malých podnikatelů.

To vysvětluje, proč na otázku týkající se spokojenosti s různými aspekty infrastruktury své domovské země (široce definované) vyjádřilo celkem 41 % respondentů největší nespokojenost s úrovní vládních služeb, po níž následovala ochrana životního prostředí a kvalita vzdělávacího systému.

Ani pro Evropskou unii ale není výsledek průzkumu úplně příznivý, protože téměř 29 % respondentů považuje byrokracii EU za problém. Vzestup protestních a populistických hnutí ukazuje, že evropské autority budou i nadále čelit řadě tlaků.

reklama

reklama