Putin a pracovní skupina připravují velké změny ústavy Ruska. O změně má rozhodnout referendum občanů

Prezident Vladimir Putin přednesl v lednu v ruském parlamentu poselství k národu se zmínkou o změně ústavy. Z počátku se zejména mluvilo o posílení funkcí parlamentu, státní rady a úpravu délky mandátu hlavy státu.
Vladimir Putin
Vladimir Putin
RIA

reklama

Změn je daleko více a jsou zásadní, včetně i pojmenování funkcí ve státním aparátu jako například „vrchní vládce“ (glavnyj pravitěl). Kdo jím bude, nemusíme dvakrát hádat.

Od konce ledna na změnách pracuje zvláštní skupina pětasedmdesáti expertů a poslední slovo korektury má ruský prezident.

Vladimir Putin

Putin slíbil nepovolit homosexuální sňatky, dokud bude v Kremlu

Hlavní změna se odehrává ve vedení státu, kdy je zde návrh na vytvoření Státní rady a rozšíření pravomocí Federativní rady. Jde o to, že dosud Státní rada, kde zasedají gubernátoři, nemá místo v ústavě. Nicméně Rusko zůstává jako prezidentská republika, kdy prezident určuje funkci a práci premiéra. Otázkou je, jaká bude pravomoc a funkce zmiňovaného „glavnyho pravitěla“ jako předsedy Státní rady, kde se spekuluje, že by jím měl být Putin.

Další velkou změnou, o které je řeč, je nadřazenost ruských zákonů nad mezinárodní právem, dohodami a úmluvami. Tato pasáž změn je především Západem velmi kritizována. Poukazuje se na to, že se tím Putin snaží předejít, aby mezinárodní instituce nemohly zasahovat do ruských záležitostí. Rusko je bude moci ignorovat s poukázáním, že jsou „v rozporu“ s jeho ústavou.

Ruský prezident Vladimir Putin

KOMENTÁŘ JIŘÍHO JUSTA: Putin odpálil bombu, aby zůstal u moci

Třetí oblast změny, kterou je nutné v krátkém přehledu zmínit, souvisí s dlouhodobým Putinovým poukazováním na demografické aspekty ruské společnosti, což spojuje se sociální oblastí. Tak se má v nové ústavě ocitnou zákon zaručující, že minimální mzda nesmí být menší než životní minimum a penze se má pravidelně zvyšovat o inflaci.

Návrhy prošly již prvním čtením a připomínek bylo několik set. Ruský mainstream často citoval připomínky Putina, které vskutku zněly seriozně a sympaticky ve prospěch lidu. Například poslankyně a členka strany Jednotné Rusko Olga Batalina se pozastavila u části návrhu, kde se mluví o manželství a navrhla, že by ústava měla psát o „svazku muže a ženy“ a nikoli jako někde na Západě, že je to „rodič 1 a rodič 2“. Na to Putin: „Naprosto souhlasím.“ K tomu přidal připomínku, že je nutné se také v ústavě vyjádřit k ruskému jazyku. „Potřebujeme jen vypracovat konkrétní formulaci,“ dodal Putin.

Změny chce Putin předložit národu v referendu v nejkratší době a začalo se mluvit o středě 22. dubna, což je den oslav narozenin Vladimira Iljiče Lenina – dokonce výročí 150 let narození. Padala jiná dubnová data, ale ta nevyhovují s ohledem na pravoslavné velikonoční svátky.

Zajímavý je názor ruského serveru business-gazeta, který jednak mluví o tom, že referendum o ústavě by se mohlo proměnit v hlasování o důvěře občanů v Putina. Server píše, že sociální poměry Rusů jsou nyní horší než dříve, což může ovlivnit konečný výsledek.

reklama

reklama